Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Identyfikator GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Zarządzenie Nr 34-14 Prezydenta Miasta Gdańska

Zarządzenie Nr 107-14 Prezydenta Miasta Gdańska

Zarządzenie Nr 915-14 Prezydenta Miasta Gdańska

Zał. Nr.1 do Zarządzenia Nr 915-14 Prezydenta Miasta Gdańska

Zarządzenie Nr 131-18 Prezydenta Miasta Gdańska

 

Przedłuża się do 30 czerwca 2018 r. ważność dotychczasowych identyfikatorów IGM wydanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (z pierwotnym okresem ważności do dnia 31 stycznia 2018 r.). Nie jest wymagana zmiana daty na wyżej wymienionych identyfikatorach.

 

Dotychczasowe Identyfikatory i Abonamenty na wjazd na Główne Miasto wydane przez Straż Miejską (na podstawie Uchwały Rady Miasta

Gdańska Nr XVI/507/2003) tracą ważność wraz z datą na nich umieszczoną. 

Osoby posiadające Kartę Parkingową osób niepełnosprawnych Wzoru Europejskiego, mogą wjeżdżać poza znak B-1 ‘Zakaz ruchu w

obu kierunkach’ (to znak graniczny Strefy Ograniczonej Dostępności). Karty te nie zwalniają jednak z obowiązku opłacenia postoju

pojazdu na drodze publicznej (z wyłączeniem miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych gdzie na podstawie Karty Parkingowej

osoby niepełnosprawnej nie wnosi się opłat obowiązujących w SPP).

W przypadku zaparkowania pojazdu poza drogą publiczną w Strefie Ograniczonej Dostępności (np. na podwórku) opłat nie wnosi się.

 

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XXXII/680/12 dot. Strefy Płatnego Parkowania z dnia 29 listopada 2012r. oraz Zarządzenie Nr 34/14
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wydawania i użytkowania Identyfikatorów GM uprawniających do wjazdu do
Strefy Ograniczonej Dostępności na obszarze Głównego Miasta zmieniona: Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 107/14 z dn. 31 stycznia
2014 r. , Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 915/14 z dn. 4 lipca 2014 r. i Zarządzeniem Nr 131-18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 stycznia 2018 r


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni