Nasz profil na Facebook
Obsługa Osób Niepełnosprawnych
Tytuł:OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Uprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania (w tym w Strefie Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście)

1. Posiadacze Karty Parkingowej wzoru europejskiego w Strefie Płatnego Parkowania (w tym i w Strefie Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście) są zwolnieni z wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych tylko w przypadku, gdy unieruchomią pojazd na zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej wydzielonym miejscu. Miejsce takie oznakowane jest znakiem D-18a "Parking miejsce zastrzeżone" z tabliczką T-29 "wózek" oraz znakiem poziomym P-20 "koperta".

2. Posiadacze Identyfikatora N+ nie muszą opłacać postoju pojazdu na drogach publicznych Miasta Gdańska w żadnym sektorze Strefy Płatnego Parkowania (w tym Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście).

3. Karty Parkingowe wzoru europejskiego wydaje Przewodniczący Miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5.

4. Wydawaniem Identyfikatorów Zerowej Stawki Opłat N+ zajmuje się Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36,

 

PROCEDURA WYDAWANIA IDENTYFIKATORA ZEROWEJ STAWKI OPŁAT N+


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni