Postępowania archiwalne
Sygnatura akt Tytuł Kod CPV Data publikacji Termin składania ofert Data ostatniej zmiany
29/B/UU/2014   Remont nawierzchni chodników   45233142-6   2014/04/24 10:00   2014/05/09 09:00   2014/10/24 13:25  
21/B/NI/2014   Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku wraz ze świadczeniem usług serwisowych    71320000-7, 45220000-5, 50800000-3   2014/04/17 09:00   2014/05/05 09:00   2014/10/24 13:23  
22/B/UC/2014   Usuwanie nielegalnych wysypisk na terenach Gminy Miasta Gdańska nie posiadających zarządcy   90.51.32.00-8   2014/04/01 10:00   2014/04/18 09:00   2014/10/24 13:22  
16/B/UU/2014   Budowa chodników w Gdańsku   45233142-6   2014/03/12 09:00   2014/03/28 09:30   2014/10/23 10:58  
9/B/NI/2014   : Nadbudowa rotundy Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Gdańsku Oliwie   45.21.20.00-6.   2014/03/03 14:00   2014/04/01 09:30   2014/10/24 14:39  
12/B/UC/2014   Zbieranie martwych zwierząt oraz rannych lub chorych ptaków z terenów gminnych miasta Gdańska.    90524300-9   2014/02/26 12:00   2014/03/06 09:00   2014/10/24 13:16  
7/B/UM/2014   Remont dylatacji mostu nad Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku..   45221000-2   2014/02/25 11:00   2014/03/12 09:30   2014/10/24 14:34  
8/B/NI/2014   Przetarg ograniczony - Przebudowa Placu ks. Gustkowicza w Gdańsku realizowana w ramach projektu ,,Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku’’   45.11.27.10-5, 45.23.32.00-1, 45.31.61.00-6, 45.23.13.00-8, 77.21.16.00-8   2014/02/20 10:00   2014/03/21 09:00   2014/10/24 13:15  
2/B/NI/2014   Przetarg ograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku   71.32.23.00-4, 71.32.20.00-1   2014/01/28 09:00   2014/03/24 09:00   2014/10/24 13:13  
1/B/UE/2014   Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne   79.42.12.00-3, 79.42.11.00-2   2014/01/21 11:00   2014/01/29 09:00   2014/10/24 13:12  
108/B/NI/2013   Przebudowa ulic w Gdańsku   71320000-7, 45220000-5   2013/12/24 12:00   2014/01/09 12:00   2014/10/24 13:37  
106/B/UZ/2013   Całoroczne utrzymanie drzewostanu rosnącego w parkach, zieleńcach, cmentarzach, obiektach grobownictwa wojennego oraz innych zadrzewieniach Gminy Miasta Gdańska.    77.30.00.00-3, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-5   2013/12/17 09:00   2014/01/27 09:30   2014/10/23 14:10  
101/B/NA/2013   Dostawa artykułów papierniczych i biurowych - 2 zakresy   30197644-2, 30197630-1, 30190000-7, 30199230-1   2013/12/03 12:00   2013/12/11 09:30   2014/10/24 13:32  
103/B/NT/2013   Dostawa sprzetu teleinformatycznego i oprogramowania    31.21.41.00-0, 30.23.72.80-5, 48.00.00.00-8   2013/11/28 12:00   2013/12/06 10:00   2014/10/23 14:09  
100/B/UU/2013   Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów drogowych rozbiórkowych wraz z transportem    63.12.00.00-6, 60.00.00.00-8   2013/11/21 09:00   2013/12/31 08:30   2014/10/23 14:08  
98/B/UZ/2013   Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz na innych terenach gminnych Miasta Gdańska    77.30.0000-3, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9   2013/11/20 10:00   2014/01/03 09:30   2014/10/23 14:07  
99/B/UU/2013   Obsługa promowa przeprawy przez Martwa Wisłę w Gdańsku   60610000-7   2013/11/19 10:00   2013/12/30 09:30   2014/10/24 13:15  
95/B/UE/2013   Utrzymanie oraz konserwacja urządzeń dźwigowych.   50750000-7   2013/11/14 12:00   2013/12/23 09:30   2014/10/24 13:13  
96/B/ZP/2013   Dostawa urządzeń do kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania    42.96.20.00-7, 30.12.00.00-6, 48.00.00.00-8, 50.31.22.20-3   2013/11/08 10:30   2013/11/18 09:00   2014/10/23 14:06  
93/B/UE/2013   Obsługa monitoringu oraz ochrona osób i mienia w tunelu PKS w Gdańsku   79710000-4   2013/11/07 09:00   2013/11/20 09:30   2014/10/23 14:59  
91/B/UE/2013   Remont, montaż, demontaż, utrzymanie i przechowanie elementów iluminacji Gminy Miasta Gdańska   31680000-6, 31527200-8, 45316100-6   2013/10/10 15:00   2013/10/18 09:00   2014/10/23 14:00  
86/B/UU/2013   Montaz konstrukcji metalowych   60000000-8; 45223100-7   2013/10/08 13:00   2013/10/16 09:00   2014/10/23 11:48  
87/B/UZ/2013   Dostawa ławek wraz z montażem - 3 zakresy   39.11.36.00-3   2013/10/04 10:00   2013/10/14 09:30   2014/10/23 14:47  
85/B/NI/2013   Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gdańsku – 5 lokalizacji   45212140-09    2013/09/26 14:00   2013/10/11 09:30   2014/10/23 14:43  
84/B/NI/2013   Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Róży Ostrowskiej w Gdańsku   45233140-2   2013/09/19 13:00   2013/10/07 09:30   2014/10/23 14:09  
83/B/UZ/2013   Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku - Rejon Oliwa   77310000-6, 77313000–7, 90511300-5, 90620000-9   2013/09/18 13:00   2013/10/24 09:30   2014/10/23 14:08  
77/B/UT/2013   Regeneracja nawierzchni stalowej torów tramwajowych w Gdańsku.   50225000-8   2013/09/13 13:00   2013/09/24 09:30   2014/10/23 11:22  
74/B/NA/2013   Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   30120000-6   2013/08/21 08:00   2013/09/03 09:00   2014/10/23 11:46  
70/B/UM/2013   Wykonanie płyt pomostowych mostu składanego typu DMS 65.   45221110-6, 45221111-3, 45221115-1   2013/08/16 14:00   2013/09/02 09:30   2014/10/23 10:58  
71/B/UC/2013   Odśnieżanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gdańska   90.62.00.00-9   2013/08/12 09:30   2013/08/28 09:00   2014/10/23 11:34  
72/B/UM/2013   Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdańska w latach 2013-2016 - 2 Zakresy   45221000-2   2013/08/09 11:00   2013/09/17 09:30   2014/10/23 11:23  
69/B/NI/2013   Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku.   45233252-0, 45233140-2   2013/08/05 14:00   2013/08/20 08:30   2014/10/23 14:04  
59/B/UC/2013   Sprzatanie i odśnieżanie ulicznej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej Miasta Gdańska - 5 zakresów   90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9   2013/08/01 09:00   2013/09/11 09:30   2014/10/23 11:28  
63/B/UC/2013   Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Miasta Gdańska – 6 zakresów    90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2   2013/07/31 10:00   2013/09/09 09:30   2014/10/23 11:33  
62/B/UZ/2013   Przegląd techniczny drzewostanu - 2 zakresy   77310000-6, 71356100-9   2013/07/30 10:00   2013/08/07 09:30   2014/10/23 10:54  
66/B/NI/2013   Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Róży Ostrowskiej na odcinku ul. Srebrniki do ul. Leśny Stok w Gdańsku.   71322000-7, 45220000-5, 45233252-0   2013/07/25 11:00   2013/08/09 09:30   2014/10/23 10:51  
61/B/NI/2013   Budowa sieci oświetleniowej w ciagu ulic Mostek, Powalna, Wygon w Gdańsku   45316000-5   2013/07/16 09:00   2013/07/31 09:00   2014/10/23 11:31  
56/B/NI/2013   Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Gen. Hallera w Gdańsku oraz na skrzyżowaniu ul. Kielnieńskiej ze Spacerową w Gdańsku   45233294-6   2013/06/25 15:00   2013/07/10 09:00   2014/10/23 11:26  
44/B/UM/2013   Wymiana dylatacji mostu nad Nową Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.    45221000-2   2013/06/21 14:00   2013/07/08 09:30   2014/10/23 14:04  
55/B/UE/2013   Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic i urządzeń elektrycznych na terenie Miasta Gdańska   50232100-1   2013/06/20 10:00   2013/07/11 10:00   2014/10/23 14:02  
51/B/UT/2013   Wykonanie pomiarów torów tramwajowych w Gdańsku.   71631480-8, 71631470-5   2013/06/12 15:00   2013/06/24 10:30   2014/10/23 11:33  
50?B/NI/2013   Zmiana geometrii skrzyżowania ulic Otomińskiej i Goplańskiej w Gdańsku   71322000-7, 45220000-5, 45233252-0   2013/06/07 14:00   2013/06/25 09:00   2014/10/23 11:23  
42/B/NA/2013   Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego   09100000-0   2013/06/06 13:00   2013/06/17 09:30   2014/10/23 13:57  
48/B/NI/2013   Dostawa opraw wraz z projektorami   31520000-7   2013/05/27 08:00   2013/06/06 08:30   2014/10/23 13:56  
40/B/UU/2013   Usprawnienie ruchu rowerowego w ciągu ulic Wojska Polskiego i Wita Stwosza w Gdańsku.   45233142-6, 45233290-8, 45233294-6   2013/05/24 11:00   2013/06/11 09:00   2014/10/23 11:38  
41/B/NA/2013   Dostawa samochodów osobowych   34110000-1   2013/05/17 14:00   2013/05/29 09:30   2014/10/23 10:42  
35/B/UZ/2013   Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku w okresie 3 lat – 6 zakresów.   77311000, 77313000, 90511300, 90620000   2013/05/16 14:00   2013/06/24 09:30   2014/10/23 10:38  
38/B/UU/2013   Wywóz ziemi z miejsca dotychczasowego składowania przy ul. Opackiej na składowisko przy ul. Cedrowej w Gdańsku..   90511000-2   2013/05/08 14:00   2013/05/16 09:30   2014/10/23 10:41  
32/B/NA/2013   Dostawa samochodów osobowych.   34110000-1   2013/04/24 12:00   2013/05/13 09:30   2014/10/23 13:55  
31/B/NI/2013   Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Trakt Św. Wojciecha.   45233140-2, 45233252-0   2013/04/23 12:00   2013/05/27 09:30   2014/10/23 13:55  
31/B/NI/2013   Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Trakt Św. Wojciecha.   45233140-2, 45233252-0   2013/04/18 12:00   2013/05/09 09:30   2014/10/23 11:59  
26/B/NT/2013   Dostawa sprzętu informatycznego.   48000000-8, 30231300-0, 30214000-3, 48212000-7   2013/04/15 09:00   2013/04/25 09:30   2014/10/23 11:47  
27/B/NI/2013   Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łapińskiej i Gołuńskiej   CPV 45232130-2, 45111200-0, 45231300-8, 45233200-1   2013/04/09 12:00   2013/04/24 09:30   2014/10/23 10:36  
16/B/UU/2013   Remont i utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Gdańska   45233142-6   2013/03/28 12:00   2013/05/15 09:30   2014/10/23 11:46  
14/B/NA/2013   Dostawa paliw płynnych.   09132100-4, 09132100-8   2013/03/20 14:00   2013/03/28 09:30   2014/10/23 11:31  
5/B/UT/2013   Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie miasta Gdańska   34941300, 45234126, 45232221, 65320000, 31310000, 31321000   2013/03/07 14:00   2013/03/27 09:00   2014/10/23 11:39  
10/B/NT/2013   Dostawa wkładów drukujących   30.19.20.00-1   2013/03/04 13:45   2013/03/12 09:30   2014/10/23 10:24  
4/B/UC/2013   Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale skazanych.   74.32.00.00-8   2013/02/22 11:00   2013/03/04 09:30   2014/10/23 10:23  
6/2013   Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska – 6 zakresów   90500000-2, 90511000-2, 90511100-3, 90513100-7, 90512000-9   2013/02/13 15:00   2013/03/08 09:30   2014/10/23 10:20  
1/B/UU/2013   Odpompowywanie wód opadowych i z roztopów z pasów drogowych na terenie Gminy Gdańsk.   90.00.00.00-7   2013/01/08 10:00   2013/01/16 09:30   2014/10/23 10:19  
109/B/UU/2012   Odpompowywanie wód opadowych w Gdańsku   90000000-7   2012/12/28 07:00   2013/01/07 09:30   2013/02/01 09:15  
102/B/UM/2012   Wykonanie płyt pomostowych mostu składanego DMS-65.   45221110-6, 45221111-3, 45221115-1   2012/12/20 11:00   2013/01/04 09:30   2014/01/28 12:51  
106/B/NA/2012   Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci internetowej wraz z dostawą aparatów komórkowych i modemów   64212000-5, 64216000-3   2012/12/18 12:00   2012/12/27 09:00   2013/02/01 11:00  
103/B/NA/2012   Archiwizacja, niszczenie, przechowywanie i obsługa dokumentacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   79.99.51.00-6   2012/12/11 11:00   2012/12/20 09:00   2013/02/01 10:50  
104/B/UU/2012   Pobór opłat za korzystanie z przeprawy promowej Wisłoujście w Gdańsku    98.39.00,00-3   2012/12/11 08:00   2012/12/19 09:00   2013/02/01 10:52  
101/B/UU/2012   Pobór opłat za korzystanie z przeprawy promowej Wisłoujście w Gdańsku   98.39.00.00-3   2012/11/28 09:45   2012/12/07 09:00   2013/02/01 10:53  
93/B/UE/2012   Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w Gdańsku przez okres 14 miesiecy, tj. od 01.03.2013r. do 30.04.2014r.   50232200-2   2012/11/22 10:00   2013/01/03 09:00   2013/02/01 10:46  
95/B/NA/2012   Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych.   30197644-2, 30197630-1, 30190000-7, 30199230-1   2012/11/20 12:00   2012/11/28 09:30   2013/02/01 08:27  
98/B/NZ/2012   Dostawa sprzętu informatycznego   48000000-8    2012/11/16 13:00   2012/11/26 09:30   2014/01/28 12:51  
97/B/UZ/2012   Rekultywacja lasu komunalnego w Gdańsku – Stogach.   77231000-8   2012/11/16 11:00   2012/11/27 09:00   2013/02/01 10:47  
94/B/NA/2012   Wykonanie, dostawa i montaż mebli i krzeseł biurowych dla pracowników ZDiZ w Gdańsku   39.13.00.00-2, 39.13.10.00-9, 39.13.11.00-0, 39.13.60.00-4, 39.11.30.00-7   2012/11/13 10:00   2012/11/22 09:00   2013/02/01 10:54  
89/B/UE/2012   Usługa polegająca na montażu i demontażu dostarczonych przez Zamawiającego elementów świątecznej iluminacji Miasta Gdańska i ich przechowaniu po zdemontowaniu do dnia 05.12.2013r.   45316100-6   2012/10/31 10:15   2012/11/08 09:00   2013/02/01 10:48  
90/B/NI/2012   Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych : Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza w Gdańsku   71.32.21.00-2   2012/10/27 11:00   2012/12/05 09:00   2013/02/01 10:55  
87/B/UU/2012   Obsługa promowa przeprawy przez Martwą Wisłę w Gdańsku   60.61.00.00-7   2012/10/24 12:30   2012/12/04 09:30   2013/02/01 08:26  
88/B/NZ/2012    Dostawa Informatycznego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Gminie   48000000-8    2012/10/22 14:00   2012/11/09 09:30   2014/01/28 12:52  
84/B/UC/2012   Odsnieżanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Gdańska   90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2   2012/10/18 10:00   2012/10/30 09:00   2013/02/01 10:56  
83/B/UE/2012   Obsługa monitoringu w Centrum Dozoru Wizyjnego w tunelu PKS w Gdańsku oraz ochrona osób i mienia w zakresie funkcjonowania wind i schodów ruchomych   79710000-4   2012/10/18 09:00   2012/10/30 09:00   2013/02/01 10:49  
82/B/ZP/2012   Serwis techniczny parkomatów w strefach płatnego parkowania Wrzeszcz, Śródmieście i aniołki w Gdańsku w okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013r.   50.31.60.00-3   2012/10/16 08:15   2012/10/29 09:00   2013/02/01 10:57  
79/B/UE/2012   Remont, przegląd i utrzymanie elementów iluminacji świątecznej Miasta Gdańska.   31680000-6   2012/10/15 12:00   2012/10/26 09:00   2013/02/01 10:49  
81/B/UU/2012   Utwardzenie poboczy w ciągu ulic Wojska Polskiego i Wita Stwosza w Gdańsku.   CPV 45233142-6   2012/10/11 12:00   2012/10/26 10:30   2013/02/01 08:25  
77/B/NA/2012   Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku ZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A oraz terenu przyległego przez okres 24 miesięcy   90.91.92.00-4, 90.91.13.00-9, 90.91.40.00-7   2012/10/10 14:00   2012/10/19 09:00   2013/02/01 10:57  
80/B/NI/2012   Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej z Wieżycką w Gdańsku   45.31.61.10-9   2012/10/10 09:00   2012/10/25 09:00   2013/02/01 10:58  
75/B/NI/2012   Przebudowa budynków biurowych D i E oraz budowa nowego budynku biurowego F Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.   452131509   2012/10/08 08:00   2013/01/21 09:30   2014/01/28 12:52  
78/B/NI/2012   Przebudowa sygnalizacji świetlnej na ul. Jana Pawła II w Gdańsku.    45233294-6   2012/10/05 13:00   2012/10/22 09:30   2013/02/01 08:25  
76/B/UM/2012   Remont mostu pontonowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.   45221110-6, 45221111-3, 45221115-1   2012/09/28 11:00   2012/10/15 09:30   2013/02/01 08:23  
74/B/UT/2012   Wymiana słupów trakcyjnych w ulicy Mazurskiej w Gdańsku.   45234121-0   2012/09/27 09:00   2012/10/12 09:00   2013/02/01 10:50  
sygn. akt 71/B/UU/2012   Remont nawierzchni chodników w ciągu ulic: Gościnnej, Siennickiej, Pilotów, Waryńskiego oraz remont schodów terenowych w ciągu ul. Leśna Góra w Gdańsku.    45233142-6   2012/09/17 10:30   2012/10/02 09:00   2013/02/01 10:59  
73/B/NI/2012   Budowa oświetlenia na ul. Reja w Gdańsku   45316000-5   2012/09/17 08:00   2012/10/02 09:00   2014/01/28 12:49  
72/B/UT/2012   Ocena stanu technicznego torów tramwajowych w Gdańsku   71311200-3   2012/09/12 11:00   2012/09/21 09:00   2013/02/01 10:51  
68/B/NI/2012   Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku   45000000-7   2012/08/29 08:00   2012/11/30 09:30   2014/01/28 12:48  
63/B/UT/2012   Utrzymanie w czystości wiat przystankowych komunikacji miejskiej   44112100-9   2012/08/20 07:00   2012/08/31 09:00   2014/01/28 12:47  
64/B/NI/2012   Remont nawierzchni jezdni ul. Lubowidzkiej w Gdańsku   45233120-6   2012/08/20 07:00   2012/09/04 09:30   2013/02/01 09:13  
60/B/ZI/2012   Dostawa i montaż urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu   349960005   2012/08/17 11:00   2012/09/03 09:30   2014/01/28 12:44  
66/B/UC/2012   Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych   90620000, 90630000   2012/08/13 11:00   2012/08/30 09:30   2013/02/01 09:13  
65/B/UC/2012   Zimowe utrzymanie dróg układ podstawowy   90620000   2012/08/08 11:00   2012/09/14 09:30   2013/02/01 09:13  
62/B/NI/2012   Przebudowa odcinka ulicy Orłowskiej w Gdańsku oraz budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Pomorskiej w Gdańsku.   45233142-6   2012/08/03 13:00   2012/08/20 11:00   2013/02/01 10:52  
59/B/ZI/2012    Poprawa bezpieczeństwa na drodze rowerowej w pasie nadmorskim w Gdańsku.   45316213-1, 45233221-4   2012/08/03 11:00   2012/08/20 09:00   2013/02/01 10:52  
61/B/NA/2012   Usługa dozoru oraz ochrony osób i mienia w budynku przy ul. Wyspiańskiego   79700000-4   2012/08/01 09:00   2012/08/14 09:30   2013/02/01 09:12  
56/B/UT/2012    Malowanie stalowych słupów trakcyjnych w dzielnicy Brzeźno i Stogi w Gdańsku   45234121-0, 45234126-5   2012/07/30 14:00   2012/08/16 09:00   2013/02/01 10:53  
57/B/UT/2012   Napawanie szyn i krzyżownic rozjazdów oraz szlifowanie szyn w torach tramwajowych w Gdańsku.   50225000-8, 84523329-4   2012/07/27 09:00   2012/08/09 09:00   2013/02/01 10:55  
58/B/UT/2012    Odnowienie pasów bezpieczeństwa na peronach tramwajowych w Gdańsku   45.23.32.80-5   2012/07/26 10:00   2012/08/10 09:00   2013/02/01 09:11  
53/B/UT/2012   Naprawa nawierzchni przejazdu tramwajowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Wały Piastowskie i Podwale Grodzkie w Gdańsku   45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45234000-6, 45234120-3,45234126-5   2012/07/23 12:00   2012/08/08 09:00   2013/02/01 10:54  
54/B/UT/2012    Wymiana zwrotnic w torach tramwajowych w Gdańsku   45.23.41.26-5   2012/07/20 11:00   2012/08/06 09:30   2013/02/01 11:01  
55/B/UE/2012   Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic na terenie Gminy Miasta Gdańska   50.23.32.00-1   2012/07/19 12:00   2012/08/27 09:00   2013/02/01 08:22  
41/B/UT/2012   Naprawa nawierzchni przejazdu tramwajowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Wały Piastowskie i Podwale Grodzkie w Gdańsku    45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45234000-6, 45234120-3, 45234126-5    2012/05/24 08:00   2012/06/11 09:00   2013/02/01 10:54  
43/B/UC/2012    Usługa utrzymania czystości 3 kabin dźwigowych   90.91.00.00-9   2012/05/23 11:00   2012/05/31 11:00   2013/02/01 09:10  
36/B/UT/2012    Utrzymanie oznakowania przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska   45.23.32.00-8   2012/05/15 09:00   2012/05/31 09:00   2013/02/01 09:09  
39/B/UT/2012   Naprawy bieżące torów tramwajowych w Gdańsku   45234126-5   2012/05/15 08:00   2012/05/30 09:30   2014/01/28 11:45  
35/B/UT/2012   Utrzymanie wygrodzeń torowisk i przystanków tramwajowych na terenie miasta Gdańska.   28822000-0   2012/05/10 09:00   2012/05/29 09:00   2013/02/01 10:55  
31/B/UM/2012    Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2012r.   71.63.15.50-9   2012/05/10 09:00   2012/05/22 09:00   2013/02/01 09:08  
37/B/UC/2012    Usługa rozstawienia toalet przenośnych wraz z serwisem sanitarnym na terenie Miasta Gdańska – 2 zakresy    90.60.00.00-3   2012/05/09 13:00   2012/05/17 09:00   2013/02/01 09:09  
34/B/UC/2012    Dostawa koszy na śmieci wraz z rozstawieniem na terenie Miasta Gdańska – 3 zakresy    39.22.43.50-6, 44.11.42.00-4   2012/05/07 12:00   2012/05/15 11:00   2013/02/01 09:08  
33/B/UE/2012   Dostawa i montaż monitoringu na dojściach do stadionu PGE Arena w Gdańsku   351253002   2012/04/27 12:00   2012/05/08 09:30   2014/01/28 11:45  
sygn. akt 29/B/UI/2012   Montaż i demontaż oznakowania informacyjnego w związku z mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012   34928472-7   2012/04/26 13:00   2012/05/09 09:00   2013/02/01 10:56  
30/B/UE/2012   Dostawa i montaż monitoringu   351253002   2012/04/19 11:00   2012/04/27 09:30   2014/01/28 11:44  
28/B/UC/2012    Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych   71.70.00.00-5   2012/04/18 13:00   2012/04/27 09:00   2013/02/01 11:01  
26/B/UT/2012   Naprawy bieżące torów tramwajowych w Gdańsku   45.23.41.26-5, 45.23.31.42-6   2012/04/18 09:45   2012/05/08 09:30   2014/01/28 11:43  
27/B/UC/2012    Usuwanie nielegalnych ogłoszeń z obiektów ulicznej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej Miasta Gdańska    90.00.00.00-7   2012/04/16 11:00   2012/04/25 09:00   2013/02/01 09:07  
25/B/UZ/2012   Zawieszenie banerów reklamowych UEFA- EURO 2012 na płotkach tramwajowych i wiaduktach w Gdańsku.   793400000   2012/04/12 10:00   2012/04/25 09:00   2013/02/01 10:56  
24/B/UT/2012    Dostawa i montaż 60 szt. tablic ogłoszeniowych na przystankach komunikacji miejskiej w Gdańsku   35.26.10.00-1   2012/04/11 09:00   2012/04/19 09:00   2013/02/01 09:07  
21/B/UT/2012    Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie Miasta Gdańska    45.23.41.26-5; 45.23.22.21-7; 65.32.00.00-2; 31.31.00.00-2, 31.32.10.00-2   2012/04/06 09:00   2012/05/15 09:00   2013/02/01 09:05  
23/B/UU/2012    Obsługa promowa przeprawy przez martwą Wisłę w Gdańsku   60.61.00.0-7   2012/04/03 08:00   2012/04/11 11:00   2013/02/01 09:06  
22/B/NI/2012   Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy ulicy Czarny Dwór w Gdańsku    45.11.12.00-0; 45.23.32.00-1; 71.32.20.00-7   2012/03/30 09:00   2012/04/16 09:00   2013/02/01 09:05  
18/B/UZ/2012   Dostawa wraz z montażem i serwisem wysięgników do flag turniejowych   30.19.58.00-0   2012/03/27 12:00   2012/04/11 09:00   2013/02/01 09:04  
14/B/NA/2012   Sukcesywna dostawa paliwa płynnego do osobowych samochodów służbowych Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku    09132100-4    2012/03/22 14:00   2012/03/30 09:00   2013/02/01 10:57  
17/B/NI/2012   Przebudowa skrzyżowania Al. Legionów – Al. Rzeczypospolitej z Trasą Słowackiego w Gdańsku.   CPV 71322000-7, 45220000-5, 45233252-0   2012/03/21 08:00   2012/04/11 09:00   2013/02/01 10:58  
16/B/UT/2012   Wymiana nawierzchni przejazdu tramwajowo – drogowego na skrzyżowaniu Al. Hallera i ul. Kościuszki w Gdańsku    45.23.40.00-6; 45.23.41.26-5   2012/03/19 09:00   2012/04/03 09:00   2013/02/01 08:59  
13/B/UU/2012    Obsługa promowa przeprawy przez martwą Wisłę w Gdańsku   60.61.00.0-7   2012/03/19 08:00   2012/03/29 09:00   2013/02/01 08:58  
15/B/UU/2012    Modernizacja chodnika na ul. Krasickiego i ul. Oliwskiej na odcinku od Parku Brzeźnieńskiego do skrzyżowania z ul. Przemysłową w Gdańsku    45233142-6   2012/03/15 08:00   2012/04/02 09:00   2013/02/01 10:57  
12/B/UZ/2012    Kontynuacja opracowania bazy danych Komputerowej Ewidencji Cmentarzy (KEC) – Cmentarz Centralny „Srebrzysko” w Gdańsku   72.32.00.00-4   2012/03/05 13:00   2012/03/14 09:00   2013/02/01 08:58  
11/B/NI/2012   Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Zbytki w Gdańsku   45000000-5, 45112711-2, 45233253-7, 45316100-6, 45422000-1, 45232121-6   2012/02/28 10:00   2012/03/20 10:00   2013/02/01 10:59  
10/B/UU/2012   Przebudowa fragmentu nawierzchni jezdni i chodników ulicy Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku.   45.23.31.42-6   2012/02/24 09:00   2012/03/12 11:00   2013/02/01 11:00  
9/B/UZ/2012   Dostawa flag drzewcowych i trzonków do flag na potrzeby flagowania Miasta Gdańska   35.82.10.00-5   2012/02/23 09:00   2012/03/02 09:00   2013/02/01 08:50  
8/B/UZ/2012   Dostawa kwiatów rabatowych do obsady kwietników i dekoracji Miasta Gdańska   50.31.60.00-3   2012/02/17 10:00   2012/02/28 09:00   2013/02/01 11:02  
7/B/NI/2012   Budowa dojścia do peronu SKM Gdańsk – Stadion Expo    45.10.00.00-8; 45.23.32.00-1; 45.16.10.00-6; 4511.13.00-1; 45.23.14.00-9   2012/02/15 10:30   2012/03/08 09:00   2013/02/01 08:49  
4/B/UE/2012   Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wodnika z Galaktyczną w Gdańsku przy SELGROS.   45233294-6   2012/02/10 10:00   2012/02/27 09:00   2013/02/01 10:59  
5/B/UZ/2012   Flagowanie Miasta Gdańska z okazji świąt państwowych oraz uroczystości miejskich i okolicznościowych   45451000-3   2012/02/09 09:00   2012/02/17 09:00   2013/02/01 11:03  
3/B/UC/2012    Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska – 3 zakresy   90.61.00.00-6   2012/02/01 09:00   2012/03/12 09:00   2013/02/01 08:49  
6/B/UU/2012   Przebudowa nawierzchni jezdni ulic: Kościerskiej i Bytowskiej oraz chodników w ul. Kościerskiej w Gdańsku.    45.23.31.42-6   2012/01/30 11:00   2012/02/15 09:00   2013/02/01 11:03  
2/B/UA/2012   Aktualizacja Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska   72.32.00.00-9   2012/01/27 10:30   2012/03/07 09:00   2013/02/01 10:47  
1/B/UM/2012   Wykonanie projektu remontu mostu pontonowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku – Sobieszewie.   71322300-4   2012/01/10 10:00   2012/01/19 09:00   2013/02/01 10:58  
93/B/NI/2011    Budowa pętli autobusowej przy ul. Jana Kochanowskiego w Gdańsku   45.11.10.00-8; 45.11.12.00-0; 45.23.32.20-7; 45.16.10.00-6; 45.23.32.90-8; 45.23.32.92-2   2011/12/21 12:00   2012/01/20 09:00   2012/02/17 10:31  
92/B/UE/2011   Obsługa monitoringu w Centrum Dozoru Wizyjnego w tunelu PKS w Gdańsku oraz ochrona osób i mienia w zakresie funkcjonowania wind i schodów ruchomych pod ul. 3 Maja i ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku   79.71.00.00-4   2011/12/19 09:00   2012/01/04 09:00   2012/02/17 10:30  
88/B/NI/2011   Tymczasowe dojście do Stadionu PGE Arena na czas trwania Mistrzostw Euro 2012 – chodnik dla pieszych z płyt drogowych   42.20.00.00-9   2011/12/06 13:00   2011/12/21 09:00   2012/02/17 10:29  
87/B/UU/2011   Przebudowa: ulicy Uczniowskiej na odcinku od Gdańskiej do ul. Kochanowskiego i chodnika w ciagu ul. Gdańskiej w Gdańsku.    45.23.31.42-6   2011/12/01 12:30   2011/12/16 09:00   2012/01/11 09:51  
86/B/UK/2011   Dostawa aktualizacji oprogramowania zgodnie z posiadanymi licencjami    48.00.00.00-8   2011/11/30 08:00   2011/12/12 09:00   2012/01/11 09:50  
83/B/NI/2011   Wykonanie projektu oraz przeprowadzenie badań próbnego obciążenia mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie.    74233000-1   2011/11/24 09:00   2011/12/05 09:00   2012/01/11 09:49  
80/B/UE/2011   Konserwacja dźwigów osobowych Q630 kg i dźwigów pochyłych typ T-80.   74610000-8   2011/11/21 12:00   2011/11/29 09:00   2012/01/11 09:48  
84/B/UT/2011   Naprawa sieci trakcyjnej w ulicach Gdńskiej i Mazurskiej w Gdańsku   45.23.41.21-0, 45.23.41.26-5   2011/11/17 12:00   2011/12/02 09:00   2012/01/11 09:50  
78/B/NI/2011   Budowa odcinka ulicy Nowa Myśliwska w Gdańsku   45230000-8, 45233120-6, 45231220-3, 45232460-4   2011/11/03 08:00   2011/11/18 09:00   2012/01/11 09:48  
79/B/UT/2011   Naprawa uszkodzonej infrastruktury torowej i drogowej w torach 01-05 i 05-01 w rejonie dojazdów do mostu Siennickiego w Gdańsku.   45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45234000-6,45234100-7, 45234120-3,45234126-5    2011/10/31 11:00   2011/11/16 09:00   2012/01/11 09:48  
77/B/UE/2011   Montaż i demontaż dostarczonych przez Zamawiającego elementów świątecznej iluminacji Miasta Gdańska ich utrzymanie oraz przechowywanie po zdemontowaniu do dnia 05.12.2012r.   74.23.14.00-1   2011/10/24 10:00   2011/11/03 10:00   2012/01/11 09:47  
75/B/UE/2011   Monitoring szafek oświetleniowych   50232110-4   2011/10/20 08:00   2011/10/28 09:30   2012/01/11 09:47  
69/B/NP/2011   Serwis techniczny parkomatów w strefach płatnego parkowania Wrzeszcz, Śródmieście i Aniołki w Gdańsku w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r.   50.31.60,00-3   2011/10/14 08:00   2011/10/27 09:00   2012/01/11 09:43  
73/B/UC/2011   Odśnieżanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Gdańska   90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2   2011/10/13 09:00   2011/10/24 09:00   2012/01/11 09:45  
71/B/UE/2011   Budowa oświetlenia ulicy Modrzewskiego w Gdańsku   45.31.61.10-9   2011/10/11 08:00   2011/10/26 09:00   2012/01/11 09:43  
70/B/NI/2011   Przygotowanie terenu pod zamontowanie infomatów.   45111200-0, 45233200-1, 71322000-7   2011/10/10 13:00   2011/10/25 09:00   2012/01/11 09:43  
72/B/UM/2011   Remont klasowy pontonu mostowego   50241000-6   2011/10/10 12:00   2011/10/18 09:30   2012/01/11 09:44  
66/B/UU/2011   Obsługa magazynowa płotków wygrodzeniowych wraz z ich montażem i demontażem   60.10.00.00-9, 45.22.31.00-7   2011/10/03 13:30   2011/10/11 09:00   2012/01/11 09:41  
65/B/UT/2011   Naprawa uszkodzonej infrastruktury torowej i drogowej w torach 01-05 i 05-01 w rejonie dojazdów do mostu Siennickiego w Gdańsku.   CPV 45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45234000-6, 45234100-7, 45234120-3, 45234126-5   2011/09/29 11:00   2011/10/14 09:00   2012/01/11 09:41  
64 B UZ 2011   Rekultywacja lasu komunalnego po nielegalnej eksploatacji bursztynu w Gdańsku - Stogach.   77.23.10.00-0   2011/09/26 09:00   2011/10/10 09:00   2012/01/11 09:40  
67/B/UE/2011    Dostawa, przegląd i utrzymanie elementów iluminacji świątecznej Miasta Gdańska   31.68.00.00-6   2011/09/23 11:00   2011/10/07 09:00   2012/01/11 09:42  
61 B UT 2011   Szlifowanie szyn w torach tramwajowych w Gdańsku   50.22.50.00-8   2011/09/21 13:00   2011/09/30 09:00   2012/01/11 09:42  
62/B/UZ/2011    Dostawa wraz z montażem ławek parkowych na potrzeby wyposażenia terenów komunalnych w Gdańsku   39.11.36.00-3   2011/09/07 12:00   2011/09/20 09:00   2012/01/11 09:40  
60/B/UE/2011   Remont przyłączy budynków ZDiZ w Gdańsku ul. Partyzantów 36.   45.31.73.00-5, 45.31.11.00-1   2011/08/31 08:00   2011/09/15 09:00   2012/01/10 11:16  
59/B/UU/2011   Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu ul. Łanowej w Gdańsku.   45233280-5   2011/08/30 14:00   2011/09/20 14:00   2012/01/10 11:13  
57/B/UU/2011   Budowa muru oporowego przy ul. Widok w Gdańsku   452200009   2011/08/18 13:00   2011/09/05 09:30   2012/01/10 11:13  
1106/2011   wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych     2011/08/17 10:15   2011/08/17 10:15   2012/01/10 11:14  
56/B/NI/2011    Przebudowa przejścia dla pieszych przez Al. Grunwaldzką przy Teatrze Miniatura w Gdańsku   45.23.32.61-6; 45.23.31.20-6; 45.23.24.51-8; 45.23.32.94-6   2011/08/12 07:30   2011/08/30 09:00   2012/01/10 11:12  
55/B/UC/2011    Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Miasta Gdańska – 5 zakresów    90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2   2011/08/11 09:00   2011/09/19 09:00   2012/01/10 11:12  
52/B/UC/2011    Całoroczne sprzątanie oraz utrzymanie zimowe Starego i Głównego Miasta w Gdańsku    90.62.00.00-9; 90.61.00.00-6; 90.63.00.00-2   2011/08/09 08:00   2011/09/14 09:00   2012/01/10 11:10  
53/B/NI/2011    Budowa nawierzchni jezdni ulicy Porębskiego w Gdańsku   45220000-5, 45112711-2, 45233253-7, 45316100-6, 45422000-1   2011/08/02 15:00   2011/08/19 09:00   2012/01/10 11:10  
54/B/UC/2011   Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska.   902120006; 902130003   2011/08/02 12:00   2011/09/13 09:30   2012/01/10 11:10  
51/B/UE/2011    Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic w Gdańsku: Zakres I – ul. Kościelna, Zakres II – ul. Po Schodkach - fragment    45316110-9   2011/08/01 08:00   2011/08/17 09:00   2012/01/10 11:08  
50/B/NI/2011    Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego i Tadeusza Kościuszki w Gdańsku   45.23.31.20-6; 45.23.31.42-6; 45.10.00.00-8; 45.23.32.22-1; 45.23.32.90-8   2011/07/22 14:00   2011/08/08 09:00   2012/01/10 11:07  
38/B/NI/2011   Przebudowa ulicy Dolne Młyny w Gdańsku na odcinku od ulicy Potokowej do ulicy Nowiec.   45230000-8   2011/07/05 10:00   2011/07/20 09:00   2012/01/10 11:02  
48/B/UT/2011    Naprawa średnia torów tramwajowych w ulicy Lenartowicza oraz wymiana nawierzchni przejazdów tramwajowo-drogowych na skrzyżowaniu ulic W. Budzysza i Sucharskiego w Gdańsku.   45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.40.00-6, 45.23.41.00-7, 45.23.41.20-3, 45.23.41.26-5   2011/06/29 10:00   2011/07/14 09:00   2012/01/10 11:06  
49/B/NI/2011    Rozbudowa ulicy Maszynowej w Gdańsku   45.22.00.00-5   2011/06/29 10:00   2011/07/21 09:00   2012/01/10 11:07  
46/B/UM/2011   Prace naprawcze pontonów mostowych.    502410006   2011/06/28 14:00   2011/07/08 09:00   2012/01/10 11:05  
47/B/UT/2011    Wymiana zwrotnicy w torach tramwajowych w Gdańsku    45.23.41.26-5   2011/06/28 11:00   2011/07/20 09:00   2012/01/10 11:06  
43/B/UZ/2011   Całoroczne utrzymanie lasów komunalnych miasta Gdańska w okresie 4 lat   77231000-8   2011/06/27 09:15   2011/08/03 09:00   2012/01/10 11:04  
45/B/UZ/2011   Całoroczne utrzymanie parków zabytkowych w Gdańsku – przez okres 4 lat   77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-5, 90.51.10.00-2, 90.63.00.00-2, 50.80.00.00-2   2011/06/27 08:00   2011/08/02 09:00   2012/01/10 11:05  
44/B/UT/2011    Napawanie szyn i rozjazdów, wymiana szyn przy krzyżownicach oraz szlifowanie szyn w torach tramwajowych w Gdańsku   50225000-8, 45233294-2   2011/06/21 14:00   2011/07/01 09:30   2012/01/10 11:05  
42/B/UT/2011    Naprawa odwodnienia torów tramwajowych w ul. Pomorskiej i Oliwskiej w Gdańsku   45.23.21.30-2   2011/06/17 09:00   2011/07/05 09:00   2012/01/10 11:04  
41/B/UE/2011   Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Nowy Świat (obszar zabudowany na wys. Przepompowni Cementu) w Gdańsku   45.31.61.10-9, 45.11.00.00-1, 45.34.20.00-6   2011/06/13 12:00   2011/06/30 09:00   2012/01/10 11:03  
40/B/UU/2011   Modernizacja ulicy Zagroble w Gdańsku   45.23.31.42-6   2011/06/09 12:00   2011/06/28 09:00   2012/01/10 11:03  
39/B/UE/2011    Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Królowej Bony z Nieborowską w Gdańsku   45.23.32.94-6   2011/06/06 10:00   2011/06/21 09:00   2012/01/10 11:02  
037/B/NI/2011   Rozbudowa ulicy Ołowianka na odcinku przed Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku   45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7   2011/05/27 08:00   2011/06/21 10:00   2012/01/10 11:02  
36/B/NL/2011    Opracowanie dokumentacji programowo – przestrzennej rozbudowy ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska wraz z systemem odwodnienia   71.32.20.00-7   2011/05/18 12:00   2011/06/09 09:00   2012/01/10 11:01  
35/B/UC/2011   Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem sanitarnym na terenie Miasta Gdańska.   90600000-3   2011/05/11 13:00   2011/05/23 09:00   2012/01/10 11:01  
33/B/NI/2011   Budowa Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Gdańsku - etap IV obejmujący dzielnicę Brzeźno.   45233290-8   2011/05/11 11:45   2011/05/31 09:00   2012/01/10 11:00  
30/B/UM/2011   Prace naprawcze pontonów mostowych.    50241000-6   2011/05/09 12:45   2011/05/19 09:00   2012/01/10 10:59  
34/B/NI/2011    Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa pętli autobusowej przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku wraz z oświetleniem”   71.32.20.00-1   2011/05/06 11:00   2011/05/16 09:00   2012/01/10 11:00  
32/B/UU/2011   Wykonanie ciągów pieszych do PGE Arena w Gdańsku   452331426   2011/04/27 13:00   2011/05/12 09:30   2012/01/10 11:00  
25/B/NI/2011   Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Jana z Kolna w Gdańsku na odcinku od kładki dla pieszych przy Przystanku Stocznia do Węzła Kliniczna   45.22.00.00-5, 45.11.27.11-2, 45.23.32.53-7, 45.42.20.00-1, 45.23.21.21-6   2011/04/27 07:30   2011/05/20 09:00   2012/01/02 09:17  
24/B/UZ/2011   Kontynuacja opracowania bazy danych Komputerowej Ewidencji Cmentarzy (KEC) - Cmentarz Łostowicki w Gdańsku   72320000-4   2011/04/05 12:30   2011/05/12 09:00   2012/01/02 09:17  
18/B/UA/2011    Weryfikacja oznakowania pionowego i poziomego zlokalizowanego na układzie dróg publicznych miasta Gdańska.   72320000-4   2011/04/01 09:00   2011/05/10 09:00   2012/01/02 09:06  
023/B/UM/2011   Remont estakad na Węźle Kliniczna w Gdańsku   45.22.21.00-2   2011/03/31 11:00   2011/05/17 09:00   2012/01/02 09:16  
022/B/UM/2011   Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2011 roku   71.63.14.50-9   2011/03/25 10:00   2011/04/12 09:00   2012/01/02 09:09  
020/B/NI/2011   Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych "Przebudowa ulicy Alfreda Nobla w Gdańsku"   71.32.20.00-1   2011/03/23 11:00   2011/04/14 09:00   2012/01/10 10:58  
21/B/UC/2011   Organizacja akcji sprzątania i odśnieżania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale skazanych   71.70.00.00-5   2011/03/22 09:00   2011/03/30 09:00   2012/01/02 09:08  
17/B/UT/2011   Utrzymanie wiat przystankowych komunikacji miejskiej w Gdańsku   45.22.32.00-8   2011/03/21 08:00   2011/04/07 09:00   2012/01/02 09:05  
19/B/UZ/2011   Koszenie traw i chwastów na terenie zadrzewionym w strefie ochrony ujęcia wody Czarny Dwór w Gdańsku – Zaspie   77310000-6   2011/03/17 11:45   2011/03/31 09:00   2012/01/02 09:07  
016/B/UM/2011   Remont mostu na Potokiem Strzyża w ciagu ulicy Kochanowskiego w Gdańsku   45.22.11,11-3, 45.23.13.00-8   2011/03/15 13:00   2011/04/04 09:00   2012/01/02 09:19  
15/B/NI/2011   Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa przejścia dla pieszych przez Al. Grunwaldzką przy Teatrze Miniatura w Gdańsku”.   713220001   2011/03/08 11:00   2011/03/21 09:00   2012/01/02 09:05  
012/B/UE/2011   Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Przegalińskiej (na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Wienieckiej) w Gdańsku   45.31.61.10-9, 45.23.22.10-7, 45.31.61.00-6   2011/02/28 10:45   2011/03/18 09:00   2012/01/10 10:58  
10/B/UC/2011   Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska – 3 zakresy   90.61.00.00-6   2011/02/23 09:00   2011/03/31 09:00   2012/01/02 08:50  
11/B/UA/2011    Wykonanie aktualizacji Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska będącej w posiadaniu Zamawiającego od 06.05.2011 roku przez okres 36 miesięcy   72320000-9   2011/02/23 09:00   2011/04/01 09:00   2012/01/02 09:01  
14/B/UE/2011   Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Słowackiego z Nowatorów i ze Słoneczną w Gdańsku   45.23.32.94-6   2011/02/21 09:00   2011/03/09 09:00   2012/01/02 09:04  
13/B/UE/2011   Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej z Cedrową w Gdańsku   45.23.32.94-6   2011/02/18 10:00   2011/03/08 09:00   2012/01/02 09:03  
9/B/UT/2011   Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kabla trakcyjnego LETNICA w Gdańsku    45.23.41.21-0; 74.24.00.00-3; 74.23.14.00-1; 45.23.41.26-5   2011/02/10 09:00   2011/02/25 09:00   2012/01/02 08:50  
7/B/UZ/2011   Świadczenie usług związanych z administrowaniem, utrzymaniem i ochroną cmentarzy komunalnych w Gdańsku w okresie od 1.05.2011r. do 30.04.2015r.    98371111-5   2011/02/09 08:00   2011/03/17 09:00   2012/01/02 08:48  
8/B/NI/2011   Wykonanie projektu oraz przeprowadzenie badań próbnego obciążenia wiaduktu drogowego w ciągu ul. Uczniowskiej w Gdańsku.   74233000-1   2011/02/08 11:00   2011/03/08 09:00   2012/01/02 08:49  
006/B/NI/2011   Rewitalizacja układu drogowego dzielnicy Letnica w Gdańsku.   45.00.00.00-9, 45 100000-8, 45 111000-08, 45 112000-5, 45 316000-6, 45 231000-5, 45 232000-2, 77 310000-6.   2011/02/05 13:00   2011/03/15 09:00   2012/01/02 09:19  
5/B/UZ/2011   Dostawa flag drzewcowych i masztowych oraz trzonków do flag   35.82.10.00-5; 35.82.11.00-6   2011/02/01 10:00   2011/02/09 09:00   2012/01/02 08:47  
4/B/NI/2011   Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie   45.00.00.00-5; 45.11.27.11-2; 45.23.32.53-7; 45.31.61.00-6; 45.42.20.00-1; 45.23.21.21-6   2011/01/28 08:00   2011/03/07 09:00   2012/01/02 08:47  
3/B/UZ/2011   Serwis zestawów zabawowych zamontowanych na placach zabaw w obrębie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku   50.87.00.00-4   2011/01/21 12:00   2011/02/01 09:00   2012/01/02 08:46  
135/B/UM/2010   Remont przepustu drogowego przy przejeździe kolejowym w ciągu ul. Łanowej w Gdańsku – Olszynce.   45110000-1, 45221000-2, 45233140-2   2011/01/19 11:00   2011/02/03 09:00   2011/11/08 08:41  
2/B/UT/2011   Przebudowa rozdzielnicy SN 15 kV w stacji prostownikowej Nowy Port.   45317300-5   2011/01/14 13:00   2011/01/31 09:00   2012/01/02 08:46  
137/B/NI/2010   Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych Przebudowa skweru w kwartale ulic: Szeroka - Grobla II - Świętojańska - Szklary w Gdańsku   71.32.20.00-1   2011/01/10 09:00   2011/02/02 09:00   2011/11/08 08:40  
1/B/UT/2011   Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna w Gdańsku   45.23.41.26-5; 45.23.31.42-6; 71.32.00.00-7   2011/01/07 09:00   2011/01/24 09:00   2012/01/02 08:45  
136/B/NI/2010   Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa nawierzchni ul. J. Kochanowskiego i T. Kościuszki w Gdańsku   71.32.20.00-1   2011/01/07 08:00   2011/01/25 09:00   2011/11/08 08:40  
133/B/NI/2010   Rewitalizacja układu drogowego dzielnicy Letnica w Gdańsku   CPV 45.00.00.00-9, 45 10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.31.60.00-6, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 77.31.00.00-6.   2010/12/14 11:00   2011/01/24 09:00   2011/11/08 08:39  
129/B/UZ/2010   Całoroczne utrzymanie drzewostanu rosnącego w parkach,zieleńcach, cmentarzach, obiektach grpbownictwa oraz innych zadrzewieniach Gminy Miasta Gdańska   77300000-3;77310000-6;77340000-5;90511000-2;90512000-9   2010/12/10 08:00   2011/01/18 09:00   2011/11/08 08:39  
128/B/UZ/2010    Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz na innych terenach gminnych miasta Gdańska.   77.30.00.00 -3; 77.31.00.00-6; 77.34.00.00-5; 90.51.10.00-2; 90.51.20.00-9   2010/12/03   2011/01/11 09:00   2011/11/08 08:38  
132/B/UU/2010   Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów drogowych rozbiórkowych   60.00.00.00-8; 63.12.00.00-6   2010/12/03   2011/01/11 09:00   2011/11/08 08:37  
120/B/NI/2010    Przebudowa ulicy Kaprów i ulicy Asnyka w Gdańsku    45.00.00.00-7; 45.23.00.00-8; 45.23.31.20-6; 45.23.32.20-7   2010/12/03   2010/12/06 09:00   2011/11/08 08:37  
123/B/NI/2010   Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie    45.00.00.00-5; 45.11.27.11-2; 45.23.32.53-7; 45.31.61.00-6; 45.42.20.00-1; 45.23.21.21-6   2010/12/01   2011/01/19   2011/11/08 08:36  
131/B/UE/2010    Budowa oświetlenia iluminacyjnego Kościoła p.w. św. Jakuba w Gdańsku   45.31.61.00-6   2010/11/29   2010/12/15   2011/11/08 08:35  
130/B/UE/2010   Obsługa monitoringu w Centrum Dozoru Wizyjnego w tunelu PKS w Gdańsku oraz ochrona osób i mienia w zakresie funkcjonowania wind i schodów ruchomych pod ul. 3 Maja i ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku   79.71.00.00-4   2010/11/29   2010/12/14   2011/11/08 08:34  
127/B/UE/2010    Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii do urządzeń oświetlenia ulic, iluminacji i sygnalizacji świetlnej dla Miasta Gdańska od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.   09.00.00.00-3   2010/11/17   2010/12/13   2011/11/08 08:34  
125/B/NA/2010    Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów komórkowych   64.21.20.00-5;32.25.00.00-0   2010/11/10   2010/12/03 09:00   2011/11/08 08:32  
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni