Nasz profil na Facebook
48 Lapidarium Gdańskie

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

USYTUOWANIE:

Park akademicki między al. Wyzwolenia i ulicami G.Narutowicza  i R.Traugutta  -  teren dawnego cmentarza katolickiego p.w. św. Mikołaja i cmentarza Kaplicy Królewskiej.
54.22'19"N   18.37'17"E

WYMIARY:

Płyty strona południowo wschodnia:
1) z wizerunkiem Archanioła Michała     175,00 cm x  290,00 cm
2) Johann Schoneich                              124,00 cm x  198,00 cm
3) Jacob Domansky                                113,00 cm x  204,00 cm
4) David Bernhard                                    97,50  cm x  195,00 cm
5) Julius Kaltenbach                                101,00 cm x  195,00 cm
Płyty strona zachodnio-północna:
1) Richard Teodor Damme                      130,00 cm x  163,00 cm
2) Johanna Renata Lange                       109,00 cm x  210,00 cm
3) ”KATHO”                                                62,00 cm x  115,00 cm
4) Johannes Somer                                      60,00 cm x  54,00 cm
5) Friedrich Wilhelm Neumann                     48,00 cm x  64,00 cm
6) Franz Doebler                                           fragmenty
7) płyta z wizerunkiem gałązki                    65,00 cm x  121,00 cm
8) Franciska Brimann                                    46,00 cm x  67,00 cm

DATA ODSŁONIĘCIA:

19. 05. 2006 r.

AUTOR PROJEKTU/WYKONAWCA:

Autor projektu architektonicznego: Joanna Tucka

WŁAŚCICIEL/OPIEKUN:

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

OPIS:

Na terenie zbudowanego w latach 2005-2006 lapidarium znajdują się płyty nagrobne ze zlikwidowanych cmentarzy i z Składnicy Konserwatorskiej. W centralnej części lapidarium znajduje się cenotaf (symboliczny pomnik-grobowiec), głaz narzutowy na kolistej brukowanej podstawie. Na wypolerowanej, frontowej płaszczyźnie kamienia znajduje się napis „gyddanyzc”, (najstarsza znana pisownia nazwy Gdańska) reliefowe odwzorowanie oryginalnego fragmentu zapisu z kroniki Kanapariusza z 998 r. Wokół kamienia, na spirali wykonanej z kamiennych krawężników i roślinności, umieszczono 12 prostopadłościennych bloczków granitowych z wykutymi rzymskimi cyframi na oznaczenie wieków od X do XXI.

W pobliżu pomnika, na okrągłej granitowej płycie umieszczony jest napis o treści: gyddanyzc- NAJSTARSZA ZNANA PISOWNIA NAZWY GDAŃSK POCHODZĄCA Z ŻYWOTA ŚW.WOJCIECHAW KTÓRYM OPISANO JEGO PODRÓŻ DO PRUS.Z tyłu za pomnikiem znajduje się przestrzenna kamienna kompozycja rzeźbiarska w formie dwóch wysokich, pionowych elementów.

Obok obelisku znajdują się dwie współczesne płyty z czarnego granitu, na cokołach pulpitowych, z napisem (języku polskim, angielskim, niemieckim): LAPIDARIUM NEKROPOLII GDAŃSKICH/LAPIDARIUM ZLOKALIZOWANE JEST NA TERENIEDAWNEGO CMENTARZA KATOLICKIEGO P.W. ŚW. MIKOŁAJA I KAPLICY KRÓLEWSKIEJ/RELIKTY NAGROBKÓW ZGROMADZONE NA TERENIE LAPIDARIUM POCHODZĄ Z CMENTARZY O NIEUSTALONEJ LOKALIZACJI ORAZ Z CMENTARZY ROZPOZNANYCH JAKO:…

Na terenie lapidarium znajdują się płyty nagrobne z XVIII w., XIX w. i XX w.

Po południowo-wschodniej stronie obelisku znajduje się 5 płyt nagrobnych:
1) z wizerunkiem Archanioła Michała,
2) z wizerunkiem drzewa, możliwe do odczytania nazwisko: Johann Schoneich,
3) z wizerunkiem żaglowca, możliwe do odczytania nazwisko: Jacob Domansky,
4)  możliwe do odczytania nazwisko: David Bernhard,
5) możliwe do odczytania nazwisko: Julius Kaltenbach.

Po zachodnio-północnej stronie (wzdłuż alejki) znajdują się ułomki płyt oraz 8 płyt zachowanych w większej całości :
1) z wizerunkiem głowy w tondzie, możliwe do odczytania nazwisko: Richard Teodor Damme,
2) płyta leżąca na cokołach ozdobionych płaskorzeźbą w formie tkaniny zawieszonej na pierścieniach, możliwe do odczytania nazwisko: Johanna Renata Lange,
3) polerowana płyta ze znacznymi mech. zniszczeniami inskrypcji, czytelne duże litery ”KATHO”,
4) oparta o belkę kamienną płyta, możliwe do odczytania nazwisko: Johannes Somer,
5) płyta z możliwym do odczytania nazwiskiem: Friedrich Wilhelm Neumann,
6) fragmenty połamanej płyty, możliwe do odczytania nazwisko: Franz Doebler,
7) płyta z wizerunkiem gałązki,
8) szara granitowa płyta, oparta o płytę z wizerunkiem gałązki,  możliwe do odczytania nazwisko: Franciska Brimann

Informacja uzupełniająca o upamiętnionym wydarzeniu /osobie

Lapidarium Nekropolii Gdańskich zostało usytuowane na terenie dawnego cmentarza św. Mikołaja i cmentarza Kaplicy Królewskiej, w sąsiedztwie znajdowały się jeszcze dwa cmentarze ewangelickie i jeden katolicki, które zostały zlikwidowane w 1956 r. Fragment cmentarza katolickiego, gdzie znajduje się lapidarium, był czynny do 1970 r. W miejscu zlikwidowanych cmentarzy powstał Park Akademicki.1. 
[2070856 bajtów]

2. 
[2114528 bajtów]

3. 
[2181316 bajtów]

4. 
[2339237 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni