Nasz profil na Facebook
46 Pomnik Daniela Gralatha

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

USYTUOWANIE:

Gdańsk-Wrzeszcz, Al. Wyzwolenia, zieleniec u wylotu ul.Smoluchowskiego
54.22’4”N  18.37’51”E

WYMIARY:

Wymiary głazu max:
350,00 cm (wys.) x 250,00 cm (szer. podstawy płaszczyzny licowej) x 150,00 cm

DATA ODSŁONIĘCIA:

1893 r.
05. 2004 r. – odtworzenie historycznej tablicy upamiętniającej Daniela Gralatha i ponowne odsłonięcie pomnika

AUTOR PROJEKTU/WYKONAWCA:

Nieznany

WŁAŚCICIEL/OPIEKUN:

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

OPIS:

Pomnik historyczny z roku 1893, ze współczesną tablicą,upamiętniający prawnika, przyrodnika  i burmistrza gdańskiego Daniela Gralatha. Monument w formie ułożonego pionowo,  bezpośrednio na gruncie, głazu narzutowego na podstawie z kamieni polnych nie związanych zaprawą. Na kamieniu, w niszy, umocowana jest  tablica metalowa z napisem wklęsłym, dwujęzycznym (polskim i niemieckim) o treści: TWÓRCY TEJ ALEI BURMISTRZOWI DANIELOWI GRALATHOWI UR. 30 MAJA 1708 R. ZM. 23 LIPCA 1767 R. Z OKAZJI 150-LECIA ZAŁOŻONEGO PRZEZ NIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO UFUNDOWAŁO MIASTO GDAŃSK 1893 2003

Informacja uzupełniająca o upamiętnionym wydarzeniu /osobie

Daniel Gralath był współzałożycielem w 1742 r. Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku. Napisał pierwszą na świecie pracę naukową poświeconą elektrostatyce. Był inicjatorem projektu alei lipowej przy obecnej al. Wyzwolenia i jej fundatorem.
Po wojnie na głazie umieszczono tablicę upamiętniającą śmierć harcerzy polskich zamordowanych przez hitlerowców. Po przeniesieniu pomnika harcerzy na skwer na Hucisku, przywrócono pierwotne przeznaczenie monumentu.1. 
[2045903 bajtów]

2. 
[2103114 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni