Nasz profil na Facebook
23 Pomnik Mściwoja II - Księcia Pomorskiego

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

USYTUOWANIE:

Gdańsk-Oliwa, Park Oliwski przy ul. Opata J. Rybińskiego, południowa część parku, naprzeciwko pomnika Świętopełka II.
54.24’35,5”N  18.33’38,9”E

WYMIARY:

Podstawa: 95,50 cm x 105,00 cm x 17,00 cm
Postument: 65,00 cm x 71,00 cm x 224,00 cm
Popiersie wymiary max: 82,00 cm x 55,00 cm x 130,00 cm
Wysokość całości: 371,00  cm

DATA ODSŁONIĘCIA:

1967 r.

AUTOR PROJEKTU/WYKONAWCA:

Inicjator budowy pomnika: Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku
Rzeźbiarz: Alfons Łosowski

WŁAŚCICIEL/OPIEKUN:

Urząd Mieski w Gdańsku
Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

OPIS:

Współczesny pomnik, w formie postumentu na podstawie, z popiersiem przedstawiającym Mściwoja (Mszczuja) II . Postument  prostopadłościenny, wykonany z szarego granit, z napisem kutym, wgłębnym o treści: MSZCZUJ II KSIĄŻE POMORSKI 1222 – 1294; na postumencie wykute z różowego granitu przedstawienie wizerunku Mściwoja  oparte na wizji artystycznej rzeźbiarza. Frontalna partia  rzeźby podparta jest klinem murowanym z betonu i drobnych kawałków granitu.

Informacja uzupełniająca o upamiętnionym wydarzeniu /osobie

Mściwoj (Mszczuj) II, syn Świętopełka II, po zwycięskiej walce o pełną władzę nad Pomorzem Gdańskim z bratem Warcisławem i stryjami, w czym szczęśliwą koniunkturę stworzyła także wczesna śmierć brata, kontynuował równie zręcznie jak  ojciec politykę zmiennych wojennych i dyplomatycznych sojuszy. Utrwalony, w trakcie jego panowania, sojusz z Wielkopolską doprowadził praktycznie do zjednoczenia wspólną polityką obu dzielnic. Sojusz władców cieszył się poparciem możnych obu księstw. W opinii historyków rządy Mściwoja II istotnie przyczyniły się do przezwyciężania podziałów dzielnicowych.


 1. 
[2067135 bajtów]

2. 
[2132300 bajtów]

3. 
[1542242 bajtów]

4. Pomnik Mściwoja II 
[270793 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni