Nasz profil na Facebook
Jesteś w: Parki » Park Akademicki
Park Akademicki

 

Ten park miejski o powierzchni około 9,1 ha założony został na terenach pocmentarnych z XIX wieku. Powstał w latach 1970–1972, w miejscu zlikwidowanych starych cmentarzy gdańskich tj. Cmentarza p.w. Św. Mikołaja i Kaplicy Królewskiej, Cmentarza Św. Katarzyny, Cmentarza p.w. Najświętszej Marii Panny, Cmentarzy p.w. Św. Brygidy i Św. Józefa. W latach 2006–2007 zostało wybudowane w parku Lapidarium, gdzie w otoczeniu symbolicznego elementu plastycznego gromadzone są historyczne nagrobki z terenu Gdańska.

Park zagospodarowany jest współcześnie, z uwzględnieniem bądź adaptacją ciągów komunikacyjnych będących uprzednio alejami cmentarnymi wyznaczającymi poszczególne cmentarze lub kwatery grzebalne. Pozostał również starodrzew pocmentarny. Nasadzenia młodych drzew pochodzą głównie z lat siedemdziesiątych XX wieku.

W północnej części parku usytuowano lapidarium upamiętniające zlikwidowane cmentarze gdańskie (więcej informacji Gdańskie lapidarium), a ponadto trzy granitowe tablice poświęcone zlikwidowanym cmentarzom.

Park przecinają asfaltowe alejki spacerowe, standardowe wyposażenie stanowią ławki i kosze na śmieci, oświetlenie parkowe, kamienne ogrodzenie i murki ozdobne, oświetlenie. Napotkać można pozostałości małej architektury ogrodowej tj. trejaży. Jest także zestaw zabawowy i piaskownice dla dzieci młodszych.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni