Nasz profil na Facebook
Jesteś w: Parki » Park Brzeźnieński
Park Brzeźnieński im. Jana Jerzego Haffnera

 

Kiedy w latach 1840–1842 budowano park, pełnił on pierwotnie funkcję parku rekreacyjnego dla licznie przyjeżdżających kuracjuszy zakładów kąpielowych w Brzeźnie. W późniejszych latach, od zachodniej strony parku, postawiono dom kuracyjny. Natomiast na przedłużeniu do morza wybudowane zostało molo. Na obrzeżach parku, na granicy z pasem wydm nadmorskich wykonane zostały przed I Wojną Światową betonowe umocnienia pod stanowiska artylerii plażowej, których sklepienia zostały wykorzystane w okresie międzywojennym jako taras widokowy na morze i wejście do Portu Gdańskiego. Na zalesionym w latach 1829-1831 terenie (od Osady Brzeźno do ujścia Wisły) wyznaczono osie widokowe na Zatokę Gdańską. W wybudowanym ogrodzie zdrojowym znajdował się skwer z pergolą i poidełkiem oraz punkt widokowy – wszystkie te elementy przetrwały do dnia dzisiejszego. Zachował się również starodrzew sosnowy – około 170-letni, betonowy fragment mola i drewnianej promenady, bunkry zabytkowe oraz murek. Obecnie jest to park miejski, o powierzchni około 10 ha.

Park od 2005 roku jest w trakcie rewaloryzacji. Dotychczas wykonano główny ciąg pieszo-rowerowy oraz poddano konserwacji część drzewostanu. Obecnie aktualizowana jest dokumentacja projektowa, która będzie podstawą realizacji kolejnych etapów prac rewaloryzacyjnych. Przewiduje się zmianę programu użytkowego, z uwzględnieniem zagospodarowania budowli obronnych z początku XX wieku.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni