Nasz profil na Facebook
Park im. Ronalda Reagana

 

Park współczesny o charakterze rekreacyjnym o powierzchni około 62,42 hektarów. Park leży w zachodniej części Pasa Nadmorskiego pomiędzy Jelitkowem a Brzeźnem, na północnym-wschodzie od ulic Czarny Dwór i Obrońców Wybrzeża, na wschód od ul. Piastowskiej. Powstał w latach 2003–2006, jako inwestycja finansowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po likwidacji tymczasowych ogródków działkowych. Integralne części parku stanowią wybudowane w w/w okresie ścieżki rowerowo-spacerowe, przebiegające przez teren parku, prowadzące od ulic Jagiellońskiej i Dąbrowszczaków, w kierunku morza.

W parku zlokalizowano od strony ul. Jagiellońskiej plac zabaw, jako obiekt towarzyszący do rekreacji czynnej, dla dzieci z różnych grup wiekowych. Wybudowano go ze środków GPEC, placyki z pojedynczymi urządzeniami zabawowymi i ławkami, ścieżki rowerowe. W parku znajduje się standardowe wyposażenie: alejki spacerowe o nawierzchniach z kostki betonowej i żwirowych utwardzonych, ławki i kosze na śmieci.

Zieleń parkowa obejmuje młode nasadzenia drzew i krzewy, trawniki, róże okrywowe oraz nasadzenia bylin i traw ozdobnych,  zwarte zadrzewienia i zakrzewienia.

Park urozmaicają stawy z odpływem, z biologiczną zabudową linii brzegowych oraz wyspami lęgowymi dla ptactwa wodnego. 


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni