Nasz profil na Facebook
Jesteś w: Parki » Park Steffensów
Park Steffensów

Park im. Steffensów należy do największych w Gdańsku. Jest też jednym z najstarszych parków publicznych naszego miasta. Założony jeszcze pod koniec  XIX wieku kilkakrotnie powiększany zajmuje obecnie obszar 13,6 ha. Park rozciąga się wzdłuż  Alei Zwycięstwa na odcinku od obecnego ronda Ofiar Katynia aż do terenów Akademickiego Ośrodka Sportowego do wysokości skrzyżowania ul. Smoluchwskiego z Aleją Zwycięstwa.

Patronami Parku są przedstawiciele znakomitej rodziny gdańskich patrycjuszy Steffensów, z których Otto Steffens (1826-1904) był honorowym obywatelem oraz przewodniczącym Rady Miasta Gdańska zaś kolejny z rodu Franz Wilhelm Steffens (1818-1910) cenionym malarzem. Franz przekazał w roku 1894 kwotę 50 tyś talarów (marek) na wykup terenu należącego do Lazaretu (szpitala) dla ubogich zwanego też „Domem Ospy” z przeznaczeniem na park publiczny. W pierwszej kolejności splantowano teren, następnie wytyczono alejki, wykonano klomby które obsadzono barwnymi kwiatami. W parku posadzono wiele gatunków drzew w tym sprowadzonych z Ameryki Północnej i Azji. Wybudowano też istniejący do dziś drewniany domek w styli szwajcarskim  z przeznaczeniem na toaletę  publiczną. Pracami kierował doświadczony ogrodnik o nazwisku Schnibbe. Zainaugurowany w roku 1896 park powiększono w roku 1899 o tereny  po dawnym  cmentarzu  szpitalnym do miejsca gdzie przed okresem kampanii napoleońskiej związanej ze zdobywaniem Gdańska w roku 1807 stał Kościół Wszystkich Bożych Aniołów. Dzisiejsza nazwa dzielnicy Aniołki pochodzi właśnie od nazwy patronów tego kościoła. W latach powojennych (1968-1970) nastąpiło kolejne powiększenie Parku o tereny po zlikwidowanych dawnych cmentarzach. Park im. Steffensów jest obok Parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza najbogatszym w sensie dendrologicznym parkiem gdańskim. Do dnia dzisiejszego zachowała się większość z pośród  drzew  posadzonych  w końcu XIX wieku  jak również znacznie starszych pochodzących  jeszcze  z przed okresu zakładania parku. Z pośród rosnących obecnie drzew warto wymienić  wspaniałe okazy dębów szypułkowych, kasztanowców, jesionów i wiązów.  W Parku Steffensów rośnie najstarszy na Pomorzu niezwykle piękny okaz dębu czerwonego oraz buki w tym odmiany czerwonej i zwisającej. Podobnie jak w Parku Oliwskim rośnie też miłorząb dwuklapowy oraz skrzydłoorzech  kaukaski, drzewo o niezwykłym pokroju i atrakcyjnych żółtych kwiatostanach pojawiających się w czerwcu. W parku Steffensów rosną też wiekowe akacje i lipy, kilka gatunków klonów w tym rzadko występujący w parkach klon francuski. Równie bogato prezentuje się kolekcja drzew iglastych, tu warto wymienić świerki srebrzyste, modrzewie, żywotniki oraz sosny wejmutki. W roku 2017 zostały posadzone dwie lipy holenderskie odmiany Pallida, gatunek  niemal identyczny jak posadzone w końcu XVIII wieku w znajdującej się w sąsiedztwie Parku, Wielkiej Alei Lipowej. W śród rosnących krzewów ozdobnych zwracają uwagę jaśminy.

Na wyposażenie parku składają się asfaltowe alejki spacerowe, ławki, kosze na śmieci oraz latarnie.

Park jest dostępny w wielu miejscach od strony Alei Zwycięstwa oraz od strony terenów stoczniowych kładka nad torami kolejowymi.1. Park Steffensa 
[1930891 bajtów]

2. Park Steffensów 
[10088930 bajtów]

3. Park Steffensów 
[8299864 bajtów]

4. Park Steffensów 
[8928694 bajtów]

5. Park Steffensów 
[9887779 bajtów]

6. Park Steffensów 
[9101145 bajtów]

7. Park Steffensów 
[5191285 bajtów]

8. Park Steffensów 
[1493402 bajtów]

9. Park Steffensów 
[1456406 bajtów]

10. Park Steffensów 
[1337065 bajtów]

11. Park Steffensów 
[1387995 bajtów]

12. Park Steffensów 
[3057660 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni