Aktualności
Organizacja ruchu w rejonach cmentarzy - Wszystkich Świętych 2015

Organizacja ruchu w rejonach cmentarzy
Wszystkich Świętych 2015
31.10.2015 r. (sobota) i 1.11.2015 r. (niedziela)


Cmentarz przy ul. Łostowickiej

Cmentarz przy ul. Srebrniki

Cmentarz przy ul. Opackiej

Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

Cmentarz przy ul. Stoczniowców

Cmentarz przy ul. Brzegi

Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

Cmentarz przy ul. Kartuskiej


Cmentarz przy ul. Łostowickiej

31.10.2015 r. od godz. 8.oo do godz. 18.oo

1.11.2015 r. od godz. 6.oo do godz. 20.oo

 • ulica Łostowicka zamknięta dla ruchu ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu - autobusy komunikacji miejskiej, taksówki, pojazdy inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą „A” (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej ) i z literą „B” (zaopatrzenie handlu przycmentarnego).
 • prawo do wjazdu od ul. Armii Krajowej - włącznie autobusy komunikacji miejskiej.
 • całkowicie zamknięte wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Wojskiego i Armii Krajowej.
 • dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza - ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko, wyjazd - ul. Pana Tadeusza.
 • postój taxi - na prawym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking.
 • parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej)
 • ul. Nowolipie (na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską) - parking, na prawym pasie ruchu.
 • parking przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego.
 • na ul. Cedrowej ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Kartuskiej, na lewym pasie jezdni za wiaduktem - parking dla samochodów.

Ta organizacja ruchu obowiązywać będzie w dniach od 31.10.2015 r. do 1.11.2015 r.

Na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.


Cmentarz przy ul. Srebrniki

31.10.2015 r. od godz. 8.oo do godz. 18.oo

1.11.2015 r. od godz. 6.oo do godz. 20.oo

 • dojazd w rejon cmentarza jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej.
 • druga jezdnia - ruch dwukierunkowy - przeznaczona dla autobusów, pojazdów inwalidów i taksówek.
 • zmiana jezdni dla autobusów poprzez tzw. przeplotki na wysokości zjazdu z estakady i ul. Trawki.
 • tymczasowe przystanki dla relacji do ul. Potokowej, wyznaczone na jezdni, jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.
 • brak możliwości wjazd pod cmentarz w ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej.
 • na ul. Ogrodowej ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej.
 • dojazd dla mieszkańców domów przy ul. Róży Ostrowskiej od ul. Zabytkowej.
 • ul. Róży Ostrowskiej jednokierunkowa w relacji do al. Żołnierzy wyklętych (tam postój TAXI).
 • brak możliwości wjazdu w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda De la Sale.
 • objazd ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkową Doliną, Grunwaldzką.
 • na ul. Słowackiego ruch jednokierunkowy, w relacji do ul. Chrzanowskiego, na lewym pasie ruchu - parking.

Po godz. 18.oo na ul. Łostowickiej i al. Żołnierzy Wyklętych zostanie przywrócony normalny ruch drogowy – ponowna zmiana – o godz. 6.oo w dniu następnym tj. 1.11.2015 r.


Cmentarz przy ul. Opackiej

31.10.2015 r. od godz. 9.00 do 1.11.2015 r. do godz. 20.00

 • dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej.
 • na ul. Czyżewskiego jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.
 • miejsca postojowe: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic: Tatrzańska – Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz.
 • na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego zakaz zatrzymywania się.


Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

31.10.2015 r. od godz. 9.oo do 1.11.2015 r. do godz. 20.oo

 • na ul. Dąbrowskiego ruch dwukierunkowy.
 • zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni dla obydwu kierunków.
 • parkingi na części placu między ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda, na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK.
 • na ul. Giełguda zakaz zatrzymywania się.
 • postój TAXI przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Cmentarz przy ul. Stoczniowców

31.10.2015 r. od godz. 9.oo do 1.11.2015 r. do godz. 20.oo

 • dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda.
 • dla drugiego kierunku objazd ul. Hirszfelda, Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Cmentarz ul. Brzegi

31.10.2015 r. od godz. 9.oo do 1.11.2015 r. do godz. 20.oo

 • z uwagi na trwające prace budowlane ul Brzegi będzie zamknięta dla ruchu ogólnego z możliwością wjazdu mieszkańców ul. Brzegi.


Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

31.10.2015 r. od godz. 9.oo do 1.11.2015 r. do godz. 20.oo

 • dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.
 • ul. Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona z ruchu ogólnego za wyjątkiem taksówek.
 • wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego (tam będzie postój) możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Cmentarz przy ul. Kartuskiej

31.10.2015 r. od godz. 9.oo do 1.11.2015 r. do godz. 20.oo

 • dojazd od ul. Kartuskiej,
 • na ul. Kartuskiej zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem taksówek do 1 min.
 • miejsca postojowe na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena – ul. Kartuska).


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni