Zamówienia Publiczne
Sygnatura akt:21/B/NI/2014
Tytuł:Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku wraz ze świadczeniem usług serwisowych
Kody CPV:71320000-7, 45220000-5, 50800000-3
Termin składania ofert:2014/05/05 09:00
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Próg:Poniżej kwot

Treść ogłoszenia w załączniku


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:2014/04/17 09:00
Data ostatniej zmiany:2014/04/17 09:53
Lista załączników:
01. Ogłoszenie o zamówieniu [65536 bajtów]
02. SIWZ [399872 bajtów]
03. Program Funkcjonalno-Użytkowy [44755 bajtów]
04. Plan sytuacyjny KARWIEŃSKA [270694 bajtów]
05. Plan sytuacyjny PARTYZANTÓW [125137 bajtów]
06. Plan sytuacyjny ZAWODNIKÓW [139189 bajtów]
07. Wybór najkorzystniejszej oferty [217088 bajtów]
 
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni