Zamówienia Publiczne
Sygnatura akt: 61/B/UC/2014
Tytuł:Odśnieżanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gdańska
Kody CPV:90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2
Termin składania ofert:2014-09-10
Rodzaj zamówienia:Usługi
Próg:Poniżej kwot

Treść ogłoszenia w załącznikuUWAGA!!!

Zmiana treminu składania ofert i wniesienia wadium - 10.09.2014 r. godz. 9:30.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:2014-08-27
Data ostatniej zmiany:2014-09-03