Zamówienia publiczne
Sygnatura akt Tytuł Informacja o otwarciu ofert Data publikacji zamówienia Termin składania ofert Data ostatniej zmiany
-  Sprzedaż pontonów - III postępowanie   2018-01-16  2018-01-30  2018-01-16  
-  Wykonanie pieczątek i gumek do stempli   2018-01-12  2018-01-18  2018-01-12  
1/B/UT/2018  Szlifowanie szyn w torach tramwajowych w Gdańsku  otwarcie ofert 2018-01-09  2018-01-19  2018-01-09  
58/B/UT/2017  Regulacja i stabilizacja torów   2017-12-27  2018-02-01  2017-12-27  
59/B/UE/2017  Obsługa monitoringu oraz ochrona osób i mienia w tunelu PKS w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-12-21  2018-01-04  2017-12-21  
-  Dostawa papieru   2017-12-18  2017-12-28  2017-12-18  
-  Dostawa artykułów biurowych   2017-12-18  2017-12-28  2017-12-18  
-  Dostawa liniału laserowego   2017-12-12  2017-12-22  2017-12-18  
57/B/NA/2017  Usługa serwisu gwarancyjnego producenta Dell na macierze dyskowe i infrastrukturę sieciowo-serwerową  otwarcie ofert 2017-12-05  2017-12-13  2017-12-05  
-  Dostawa oprogramowania antywirusowego   2017-12-01  2017-12-04  2017-12-01  
-  Frezowanie szyn w torach tramwajowych w Gdańsku   2017-12-01  2017-12-05  2017-12-01  
-  Warsztaty   2017-11-30  2017-12-08  2017-11-30  
-  Dostawa donic stalowych   2017-11-29  2017-12-01  2017-11-29  
-  Dostawa prasy   2017-11-29  2017-12-06  2017-11-29  
-  Asysta techniczna systemu COMARCH EGERIA   2017-11-28  2017-12-08  2017-12-01  
-  Badanie oleju w transformatorach prostownikowych   2017-11-28  2017-12-04  2017-11-28  
-  Dostawa elementów iluminacji choinki.   2017-11-27  2017-11-30  2017-11-28  
-  Dialog techniczny - System odlodzania jezdni   2017-11-24  2017-11-29  2017-11-24  
-  Dostawa i wymiana odłącznika sieciowego   2017-11-22  2017-11-27  2017-11-22  
56/B/NA/2017  Dozór oraz ochrona osób i mienia w Parku Oliwskim  otwarcie ofert 2017-11-17  2017-11-20  2017-11-17  
55/B/NA/2017  Usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowych firmy Dell  otwarcie ofert 2017-11-14  2017-11-22  2017-12-04  
54/B/NA/2017  Dostawa półek dyskowych i oprogramowania  otwarcie ofert 2017-11-10  2017-11-20  2017-11-10  
53/B/NA/2017  Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach GZDiZ  otwarcie ofert 2017-11-08  2017-11-17  2017-11-08  
-  Dostawa programu AutoCad Civil.   2017-11-07  2017-11-13  2017-11-07  
52/B/NA/2017  Dozór oraz ochrona osób i mienia w Parku Oliwskim   2017-11-03  2017-11-10  2017-11-03  
51/B/NG/2017  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - sektor VI Gminy Miasta Gdańska.  otwarcie ofert 2017-10-31  2017-12-14  2017-11-27  
50/B/FO/2017  Utrzymanie techniczne i funkcjonalne oprogramowania pn. Odpady w gminie.  otwarcie ofert 2017-10-30  2017-11-10  2017-10-30  
-  Dostawa i montaż smarownicy szyn   2017-10-24  2017-10-31  2017-10-24  
49/B/UE/2017  Montaż iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska  otwarcie ofert 2017-10-13  2017-10-23  2017-10-13  
45/B/UN/2017  Utrzymanie urządzeń technicznych wyposażenia zwodzonej kładki nad Motławą w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-10-09  2017-10-17  2017-10-17  
-  Sprzedaż pontonów - II postępowanie   2017-10-04  2017-10-17  2017-10-04  
46/B/UT/2017  Naprawa bieżąca torów tramwajowych w ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.  otwarcie ofert 2017-10-02  2017-10-10  2017-10-02  
48/B/PZ/2017  Dostawa ławek na tereny zieleni w Gdańsku- XIII Zakresów  otwarcie ofert 2017-09-28  2017-10-06  2017-10-06  
47/B/UE/2017  Dostawa elementów iluminacji świątcznej Gminy Miasta Gdańska - Śródmieście  otwarcie ofert 2017-09-26  2017-10-06  2017-09-26  
NZ/A/2017  Odwodnienie cmentarza   2017-09-25  2017-09-28  2017-09-25  
44/B/ZA/2017  Wykonanie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska - etap XIV  otwarcie ofert 2017-09-20  2017-09-29  2017-09-26  
-  Sprzedaż pontonów - I postępowanie   2017-09-18  2017-10-03  2017-10-04  
-  Świadczenie kompleksowych usług drukarskich (przygotowanie do druku, druk i dostawa) dla Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   2017-09-15  2017-09-28  2017-09-15  
-  Naprawa układów zasilania dla smarownic szyn tramwajowych   2017-09-13  2017-09-20  2017-09-13  
-  Dostawa narzędzi ogrodniczych oraz worków na odpady   2017-09-11  2017-09-18  2017-09-11  
-  Wymiana izolatorów sekcyjnych tradycyjnych na izolatory diodowe beziskrowe   2017-08-25  2017-09-01  2017-08-25  
-  Modernizacja Centrum Zarządzania Tunelem   2017-08-24  2017-09-11  2017-08-25  
43/B/UN/2017  Utrzymanie urządzeń technicznych wyposażenia zwodzonej kładki nad Motławą w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-08-23  2017-09-14  2017-09-14  
42/B/UE/2017  Zaprojektowanie i budowa systemu monitoringu wraz z włączeniem do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR  otwarcie ofert 2017-08-10  2017-08-29  2017-08-24  
-  Odnowienie symbolicznego nagrobka   2017-08-03  2017-08-07  2017-08-03  
41/B/PC/2017  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta Gdańska - I Zakres  otwarcie ofert 2017-07-31  2017-08-21  2017-07-31  
39/B/PC/2017  Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Miasta Gdańska – II Zakresy  otwarcie ofert 2017-07-28  2017-08-17  2017-07-28  
-  Wymiana izolatorów sekcyjnych tradycyjnych na izolatory diodowe beziskrowe   2017-07-26  2017-08-02  2017-07-26  
-  Wymiana szyn w torach tramwajowych w Gdańsku   2017-07-26  2017-08-02  2017-07-28  
38/B/PM/2017  Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej przy ul. Jagiellońskiej w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-07-25  2017-08-04  2017-08-01  
36/B/PZ/2017  Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów  otwarcie ofert 2017-07-24  2017-08-04  2017-07-31  
35/B/NF/2017  Usługi wdrożeniowe aplikacji systemu informatycznego  otwarcie ofert 2017-07-24  2017-08-16  2017-08-08  
-  Wykonanie oznakowania poziomego w postaci piktogramów w wyznaczonych lokalizacjach na drogach publicznych w Gdańsku   2017-07-21  2017-07-27  2017-07-21  
34/B/UT/2017  Regulacja i stabilizacja torów tramwajowych w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-07-20  2017-08-04  2017-07-20  
37/B/UM/2017  Zaprojektowanie i wykonanie remontu dylatacji obiektów mostowych - Zadanie I, II  otwarcie ofert 2017-07-17  2017-07-31  2017-07-17  
-  utrzymanie małej architektury   2017-07-13  2017-07-20  2017-07-13  
-  renowacja wygrodzeń   2017-07-12  2017-07-18  2017-07-12  
33/B/UE/2017  Modernizacja sygnalizacji świetlnych w zakresie sygnalizatorów dźwiękowych na terenie Gminy Miasta Gdańska.  otwarcie ofert 2017-07-11  2017-07-19  2017-07-11  
Złom/2017  Sprzedaż złomu   2017-07-07  2017-07-14  2017-07-07  
2/A/PC/2017  Usunięcie zalegającej ziemi z jezdni ul. Przybrzeżnej   2017-07-05  2017-07-13  2017-07-28  
32/B/PM/2017  Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej przy ul. Jagiellońskiej w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-07-04  2017-07-12  2017-07-04  
31/B/PM/2017  Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na terenie Śródmieścia  otwarcie ofert 2017-06-29  2017-07-07  2017-06-29  
30/B/UT/2017  Dostawa rozjazdu tramwajowego  otwarcie ofert 2017-06-27  2017-07-06  2017-06-27  
18/B/UM/2017  Zaprojektowanie i wykonanie remontu dylatacji obiektów mostowych - Zadanie I, II  otwarcie ofert 2017-06-26  2017-07-10  2017-06-26  
26/B/PC/2017  Utrzymanie zimowe oraz oczyszczanie dróg i infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Śródmieścia Miasta Gdańska  otwarcie ofert 2017-06-26  2017-07-14  2017-06-26  
28/B/PC/2017  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta Gdańska - II Zakresy  otwarcie ofert 2017-06-26  2017-07-17  2017-06-26  
29/B/UU/2017  Uszorstnienie nawierzchni jezdni ul. Słowackiego w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-06-21  2017-07-10  2017-06-21  
-  ZAWIADOMIENIE   2017-06-14  1900-01-01  2017-06-14  
27/B/UU/2017  Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wodnika i Jednorożca w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-06-14  2017-07-06  2017-06-27  
25/B/PC/2017  Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Miasta Gdańska – II Zakresy  otwarcie ofert 2017-06-13  2017-07-03  2017-06-13  
24/B/ZI/2017  Dostawa urzadzeń systemu mobilnych tablic zmiennej treści  otwarcie ofert 2017-06-08  2017-07-20  2017-06-08  
23/B/PC/2017  Naprawa, mycie i dezynfekcja koszy ulicznych oraz innych elementów małej architektury  otwarcie ofert 2017-06-05  2017-06-13  2017-06-05  
22/B/UE/2017  Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic i urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Miasta Gdańska.  otwarcie ofert 2017-05-31  2017-06-22  2017-05-31  
-  Dostawa 6 kas fiskalnych   2017-05-30  2017-06-07  2017-05-30  
21/B/PC/2017  Dostawa koszy ulicznych  otwarcie ofert 2017-05-26  2017-06-07  2017-05-26  
20/B/UU/2017  Zabezpieczenie skarpy przy ul. Armii Krajowej w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-05-22  2017-06-06  2017-05-22  
1/A/ZA/2017  Dostawa szlabanów i kontenerów   2017-05-17  2017-05-22  2017-05-18  
19/B/ZP/2017  Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-05-16  2017-05-24  2017-05-16  
17/B/PZ/2017  Dostawa ławek na tereny zieleni w Gdańsku.  otwarcie ofert 2017-04-28  2017-05-12  2017-05-09  
16/B/PZ/2017  Założenie i pielęgnacja łąki na terenie Wyspy Sobieszewskiej  otwarcie ofert 2017-04-27  2017-05-24  2017-05-15  
1/A/NT/2017  Dostawa oprogramowania Adobe   2017-04-20  2017-04-27  2017-04-20  
15/B/UM/2017  Remont kładki nad ul. Jana z Kolna w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-04-18  2017-05-09  2017-04-18  
1/A/UT/2017  Wykonanie pomiarów torów tramwajowych w Gdańsku.   2017-04-14  2017-04-26  2017-04-14  
9/B/UM/2017  Obsługa zwodzonej kładki dla pieszych nad Starą Motławą na wyspę Ołowianka w Gdańsku.  otwarcie ofert 2017-04-11  2017-04-24  2017-04-19  
13/B/PM/2017  Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej.  otwarcie ofert 2017-04-04  2017-04-12  2017-04-04  
14/B/NT/2017  Dostawa materiałów eksploatacyjnych  otwarcie ofert 2017-04-03  2017-04-11  2017-04-03  
12/B/PC/2017  Rozstawienie toalet przenośnych wraz z serwisem sanitarnym na terenie Miasta Gdańska.  otwarcie ofert 2017-03-30  2017-04-07  2017-03-30  
11/B/UZ/2017  Wykonanie obsadzeń dekoracji kwiatowych  otwarcie ofert 2017-03-30  2017-04-07  2017-04-07  
10/B/UM/2017  Rozbiórka i budowa schodów wraz z remontem kładki dla pieszych nad ul. Jana z Kolna w Gdańsku.  otwarcie ofert 2017-03-29  2017-04-13  2017-03-31  
6/B/UT/2017  Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie miasta Gdańska  otwarcie ofert 2017-03-27  2017-04-21  2017-04-21  
-  DIALOG TECHNICZNY - Założenie i pielęgnacja łąki rekreacyjnej na terenie Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ul. Przegalińskiej i Turystycznej   2017-03-24  2017-03-31  2017-03-24  
-  Sprzedaż promu linowego międzybrzegowego SOBIESZEWO-1 - Trzecie postępowanie  otwarcie ofert 2017-03-21  2017-03-29  2017-03-23  
8/B/PC/2017  Zbieranie martwych zwierząt oraz rannych lub chorych ptaków z terenów miasta Gdańska  otwarcie ofert 2017-03-17  2017-03-27  2017-03-17  
4/A/ZI/17  Przeprowadzenie cyklu warsztatów tematycznych z zakresu mobilności.   2017-03-10  2017-03-24  2017-03-10  
7/B/PC/2017  Oczyszczanie i utrzymanie zimowe Pasa Nadmorskiego w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-03-08  2017-04-19  2017-04-13  
1/A/UN/2017  „Utrzymanie, serwisowanie, eksploatację i konserwację agregatów prądotwórczych zasilających budynki Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na ul. Partyzantów 36 oraz ul. Wyspiańskiego 9A w Gdańsku.”   2017-03-07  2017-03-14  2017-03-07  
6/A/ue/2017  Utrzymanie istniejących sterowników CPAnet wraz z ich osprzętem będących własnością Gminy Miasta Gdańsk   2017-03-07  2017-03-15  2017-03-07  
-  Sprzedaż promu linowego międzybrzegowego SOBIESZEWO-1 - Drugie postępowanie   2017-03-06  2017-03-14  2017-03-07  
-  Sprzedaż promu linowego międzybrzegowego SOBIESZEWO-1   2017-02-16  2017-03-03  2017-02-16  
5/B/PC/2017  Utrzymanie ekranów akustycznych i zadaszeń tuneli na terenie Miasta Gdańska w zakresie mycia i usuwania graffiti.  otwarcie ofert 2017-02-15  2017-02-23  2017-02-20  
-  Dialog techniczny – Słupy oświetleniowe i maszty sygnalizacyjne   2017-02-10  2017-02-28  2017-02-10  
3/B/PC/2017  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - IV zakresy.  otwarcie ofert 2017-02-06  2017-02-24  2017-02-20  
4/B/UN/2017  Ubezpieczenie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.  otwarcie ofert 2017-02-01  2017-03-14  2017-02-24  
2/B/UM/2017  Ochrona mostu nad śluzą południową w Gdańsku Przegalinie oraz jego zwodzenie.  otwarcie ofert 2017-01-25  2017-02-02  2017-01-25  
-  Plan zamówień publicznych na 2017 rok   2017-01-16  2017-01-16  2017-01-16  
2/A/UE/2017  Modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych w ramach zmian organizacji ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic Al. Zwycięstwa z ul. Chodowieckiego oraz z ul.Narut   2017-01-10  2017-01-18  2017-01-10  
1/B/UM/2017  Obsługa zwodzenia mostu nad śluzą południową w Gdańsku – Przegalinie.  otwarcie ofert 2017-01-05  2017-01-13  2017-01-05  
63/B/PC/2016  Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.  otwarcie ofert 2017-01-02  2017-01-10  2017-01-02  
64/B/PC/2016  Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.  otwarcie ofert 2016-12-31  2017-01-27  2017-01-05  
61/B/ZP/2016  Odbiór, przeliczenie, wpłata na konto wpłat zamkniętych.  otwarcie ofert 2016-12-21  2017-01-16  2017-01-17  
60/B/NA/2016  Dozór oraz ochrona osób i mienia w budynku przy ul. Wyspiańskiego 9a.  otwarcie ofert 2016-12-20  2016-12-28  2016-12-20  
57/B/ZP/2016  Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku  otwarcie ofert 2016-12-15  2016-12-23  2016-12-15  
55/B/PZ/2016  Całoroczne utrzymanie drzewostanu na terenie Miasta Gdańsk – 2 zakresy.  otwarcie ofert 2016-12-09  2017-01-18  2017-01-02  
1/A/NF/16  Obsługa kasowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   2016-12-09  2016-12-16  2016-12-09  
59/B/ZP/2016  Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.  otwarcie ofert 2016-12-07  2016-12-15  2017-02-20  
-  Dialog techniczny - "Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska".   2016-12-06  2016-12-12  2016-12-06  
58/B/ZP/2016  Odbiór, przeliczenie, wpłata na konto wpłat zamkniętych.  otwarcie ofert 2016-12-05  2016-12-13  2016-12-05  
-  Przetarg nieograniczony na sprzedaż linii kablowej SN-15 kv reliacji Chełm-Stacja prostownikowa Bojowców   2016-11-24  2016-12-12  2016-11-25  
56/B/FO/2016  Asysta techniczna oprogramowania do ewidencji opłat  otwarcie ofert 2016-11-18  2016-11-30  2016-11-18  
-  Świadczenie usług doradczych w zakresie weryfikacji kosztorysów inwestorskich.   2016-11-10  2016-11-23  2016-11-10  
29/A/ZI/2016  Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących polityki parkingowej miasta Gdańska.   2016-11-04  2016-11-15  2016-11-04  
53/B/NT/2016  Usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowych firmy Dell.  otwarcie ofert 2016-11-02  2016-11-15  2016-11-08  
54/B/NT/2016  Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania.  otwarcie ofert 2016-10-31  2016-11-10  2016-10-31  
28/A/ZI/2016  Tłumaczenie przysięgłe umowy zawartej w ramach programu URBACT III   2016-10-25  2016-10-31  2016-10-25  
52/B/UE/2016  Iluminacja świąteczna  otwarcie ofert 2016-10-18  2016-10-27  2016-10-27  
49/B/UU/2016  Budowa metalowych wygrodzeń ochronnych na drogach Miasta Gdańska  otwarcie ofert 2016-10-17  2016-11-03  2016-10-17  
45/B/UM/2016  Remont dylatacji wiaduktu nad ul. Sienną w ciągu Trasy Sucharskiego w Gdańsku  otwarcie ofert 2016-09-15  2016-09-30  2016-09-19  
44/B/UM/2016  Konserwacja schodów ruchomych zainstalowanych w przejściu podziemnym pod ul. 3 Maja w Gdańsku  otwarcie ofert 2016-09-09  2016-09-20  2016-09-09  
40/B/PC/2016  Oczyszczanie i utrzymanie zimowe dróg oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska  otwarcie ofert 2016-09-09  2016-10-18  2016-09-15  
43/B/PC/2016  Utrzymanie i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska Zakres I, II  otwarcie ofert 2016-09-06  2016-10-07  2016-10-07  
17/A/UN/2016  Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przepompowni wód deszczowych tuneli dla pieszych w Gdańsku.   2016-08-25  2016-08-31  2016-08-25  
13/A/UN/2016  Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przepompowni wód deszczowych tuneli dla pieszych w Gdańsku.   2016-08-08  2016-08-19  2016-08-08  
39/B/UT/2016  Utrzymanie wygrodzeń torowisk i przystanków tramwajowych na terenie miasta Gdańska   2016-07-28  2016-09-08  2016-08-01  
38/B/FK/2016  Usługi wdrożeniowe aplikacji systemu informatycznego - 2 zadania   2016-07-27  2016-08-17  2016-08-11  
37/B/PC/2016  Dostawa koszy ulicznych wraz z montażem.   2016-07-27  2016-08-11  2016-08-08  
35/B/PC/2016  Utrzymanie i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska:Zakres I-V   2016-07-27  2016-08-17  2016-08-02  
34/B/PC/2016  Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Miasta Gdańska - 6 zakresów   2016-07-27  2016-08-29  2016-08-08  
36/B/UU/2016  Montaż barier ruchomych oraz usługi magazynowania.   2016-07-25  2016-08-02  2016-07-27  
29/B/ZA/2016  Wykonanie aktualizacji Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska   2016-07-21  2016-08-30  2016-07-21  
31/B/PC/2016  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska - II Zakresy   2016-07-18  2016-08-04  2016-07-18  
32/B/PC/2016  Utrzymanie i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska – Rejon Śródmieście.   2016-07-18  2016-08-23  2016-07-21  
11/A/UN/2016  Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji oraz propozycji planu remontu przepompowni wód deszczowych tunelu dla pieszych pod ul. Elbląską oraz ul. Łąkową w Gdańsku   2016-07-12  2016-07-22  2016-08-04  
33/B/UM/2016  Remont kładki dla pieszych w Gdańsku.   2016-07-11  2016-07-26  2016-07-11  
-  Dialog techniczny - Usługa Asysty technicznej, modyfikacji i konserwacji oprogramowania, służącego do ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich rozliczania.   2016-07-08  2016-07-15  2016-07-08  
30/B/NA/2016  Remont budynku biurowego „A” przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku - Etap II   2016-07-04  2016-07-19  2016-07-05  
14/A/UE/2016  Modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych w ramach zmian organizacji ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic   2016-06-16  2016-06-28  2016-06-16  
25/B/PZ/2016  Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku - VI Zakresów   2016-06-08  2016-06-30  2016-06-17  
28/B/UM/2016  Remont pontonów stanowiących podpory mostu pontonowego w Gdańsku – Sobieszewie.   2016-06-07  2016-06-20  2016-06-07  
26/B/UU/2016  Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów drogowych.   2016-06-06  2016-07-14  2016-07-18  
24/B/UM/2016  Konserwacja schodów ruchomych zainstalowanych w przejściu podziemnym pod ul. 3 Maja w Gdańsku.   2016-05-23  2016-06-29  2016-05-23  
23/B/UM/2016  Remont kładki dla pieszych w Gdańsku   2016-05-06  2016-05-23  2016-05-06  
20/B/UT/2016  Dostawa i utrzymanie oznakowania przystanków komunikacji miejskiej w Gdańsku   2016-05-05  2016-05-16  2016-05-06  
22/B/NT/2016  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.   2016-04-28  2016-05-10  2016-04-28  
19/B/UU/2016  Remont i utrzymanie dróg na terenie Miasta Gdańska z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych.   2016-04-26  2016-06-01  2016-04-26  
18/B/UU/2016  Remont i utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta Gdańska OBSZAR I – Oliwa, OBSZAR II – Wschód, OBSZAR III – Śródmieście.   2016-04-20  2016-05-30  2016-05-17  
10/A/UM/2016  Przeglądów serwisowych, czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających sprawność działania systemu zwodzenia mostu w Gdańsku Przegalinie.   2016-04-19  2016-04-26  2016-04-19  
8/A/UM/2016  Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.   2016-04-19  2016-05-06  2016-09-20  
3/A/UT/2016  Regulacja i stabilizacja torów tramwajowych podbijarką mechaniczną na al. Zwycięstwa w Gdańsku.   2016-04-19  2016-04-27  2016-04-19  
17/B/PC/2016  Oczyszczanie miejsc przeznaczonych do postoju i parkowania pojazdów oraz wskazanych dróg rowerowych na terenie Miasta Gdańska.   2016-04-11  2016-05-20  2016-04-14  
16/B/NT/2016  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.   2016-04-11  2016-04-20  2016-04-11  
15/B/UT/2016  Utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej i wiat rowerowych w Gdańsku   2016-04-01  2016-05-10  2016-04-01  
7/A/UM/2016  Przeglądów serwisowych, czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających sprawność działania systemu zwodzenia mostu w Gdańsku Przegalinie.   2016-04-01  2016-04-11  2016-04-01  
11/B/ZP/2016  Dostawa systemu poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku   2016-03-30  2016-05-06  2016-04-01  
12/B/UE/2016  Utrzymanie oraz konserwacja urządzeń dźwigowych.   2016-03-30  2016-05-09  2016-04-29  
10/B/UM/2016  Roboty utrzymaniowe obiektów inżynierskich na terenie Miasta Gdańska   2016-03-30  2016-05-05  2016-03-30  
9/B/PC/2016  Utrzymanie ekranów akustycznych i zadaszeń tuneli na terenie Miasta Gdańska w zakresie mycia i usuwania graffiti   2016-03-23  2016-04-04  2016-03-23  
2/A/PC/2016  Zbieranie martwych zwierząt oraz rannych lub chorych ptaków z terenów gminnych miasta Gdańska   2016-03-22  2016-03-31  2016-03-25  
13/B/UM/2016  Przebudowa kładek dla pieszych w Parku Oliwskim w Gdańsku.   2016-03-17  2016-04-01  2016-03-29  
6/A/UM/2016  Zapytanie ofertowe - Przeglądy serwisowe, czynności eksploatacyjne i konserwacja mostu w Przegalinie   2016-03-08  2016-03-23  2016-03-08  
7/B/PC/2016  Sprzątanie i odśnieżanie ulicznej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej Miasta Gdańska - Rejon Południowy.   2016-02-17  2016-03-07  2016-02-17  
8/B/UM/2016  Ochrona mostu nad śluzą południową w Gdańsku Przegalinie oraz jego zwodzenie   2016-02-11  2016-02-23  2016-02-11  
6/B/PC/2016  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - IV Zakresy   2016-02-11  2016-03-04  2016-02-11  
5/B/UE/2016  Obsługa monitoringu i sterowania 40 szafek oświetleniowych w Gdańsku będących własnością Gminy Miasta Gdańska.   2016-02-09  2016-02-17  2016-02-09  
-  Dialog techniczny - Usługa wykonania projektów budowlanych i dokumentacji wykonawczej dla zadań: budowa pięciu EKO-PUNKT-ów (PSZOK-ów) oraz jednego EKO-PUNKT-u wraz z przyległym Centrum Edukacji Ekolo   2016-02-05  2016-02-23  2016-02-05  
3/B/UN/2016  Utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.   2016-01-27  2016-04-01  2016-03-31  
1/B/NA/2016  Dostawa mebli biurowych   2016-01-20  2016-02-11  2016-01-20  
2/B/UN/2016  Ubezpieczenie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku   2016-01-15  2016-02-29  2016-02-17  
64/B/PC/2015  Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.   2016-01-15  2016-01-27  2016-01-22  
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni