Zamówienia publiczne
Sygnatura akt Tytuł Informacja o otwarciu Ofert Data publikacji Termin składania ofert Data ostatniej zmiany
-  Sprzedaż promu linowego międzybrzegowego SOBIESZEWO-1 - Trzecie postępowanie   2017/03/21 11:00  2017/03/29 11:00  2017/03/23 08:46  
8/B/PC/2017  Zbieranie martwych zwierząt oraz rannych lub chorych ptaków z terenów miasta Gdańska   2017/03/17 09:00  2017/03/27 09:30  2017/03/17 09:27  
4/A/ZI/17  Przeprowadzenie cyklu warsztatów tematycznych z zakresu mobilności.   2017/03/10 13:00  2017/03/24 15:00  2017/03/10 13:31  
7/B/PC/2017  Oczyszczanie i utrzymanie zimowe Pasa Nadmorskiego w Gdańsku   2017/03/08 13:00  2017/04/19 13:00  2017/03/08 14:02  
1/A/UN/2017  „Utrzymanie, serwisowanie, eksploatację i konserwację agregatów prądotwórczych zasilających budynki Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na ul. Partyzantów 36 oraz ul. Wyspiańskiego 9A w Gdańsku.”   2017/03/07 12:00  2017/03/14 13:00  2017/03/07 12:31  
6/A/ue/2017  Utrzymanie istniejących sterowników CPAnet wraz z ich osprzętem będących własnością Gminy Miasta Gdańsk   2017/03/07 11:00  2017/03/15 15:00  2017/03/07 12:01  
-  Sprzedaż promu linowego międzybrzegowego SOBIESZEWO-1 - Drugie postępowanie   2017/03/06 12:00  2017/03/14 11:00  2017/03/07 13:47  
-  Sprzedaż promu linowego międzybrzegowego SOBIESZEWO-1   2017/02/16 11:00  2017/03/03 11:00  2017/02/16 12:07  
5/B/PC/2017  Utrzymanie ekranów akustycznych i zadaszeń tuneli na terenie Miasta Gdańska w zakresie mycia i usuwania graffiti.  otwarcie ofert 2017/02/15 13:00  2017/02/23 09:30  2017/02/20 13:45  
-  Dialog techniczny – Słupy oświetleniowe i maszty sygnalizacyjne   2017/02/10 09:00  2017/02/28 15:00  2017/02/10 10:02  
3/B/PC/2017  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - IV zakresy.  otwarcie ofert 2017/02/06 07:00  2017/02/24 09:30  2017/02/20 13:44  
4/B/UN/2017  Ubezpieczenie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.  otwarcie ofert 2017/02/01 11:00  2017/03/14 09:30  2017/02/24 09:39  
2/B/UM/2017  Ochrona mostu nad śluzą południową w Gdańsku Przegalinie oraz jego zwodzenie.  otwarcie ofert 2017/01/25 13:00  2017/02/02 09:30  2017/01/25 13:47  
-  Plan zamówień publicznych na 2017 rok   2017/01/16 12:00  2017/01/16  2017/01/16 12:30  
2/A/UE/2017  Modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych w ramach zmian organizacji ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic Al. Zwycięstwa z ul. Chodowieckiego oraz z ul.Narut   2017/01/10 13:00  2017/01/18 15:00  2017/01/10 13:30  
1/B/UM/2017  Obsługa zwodzenia mostu nad śluzą południową w Gdańsku – Przegalinie.  otwarcie ofert 2017/01/05 08:30  2017/01/13 09:30  2017/01/05 08:35  
63/B/PC/2016  Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.  otwarcie ofert 2017/01/02 13:00  2017/01/10 09:30  2017/01/02 14:16  
64/B/PC/2016  Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.  otwarcie ofert 2016/12/31 09:00  2017/01/27 09:30  2017/01/05 14:44  
61/B/ZP/2016  Odbiór, przeliczenie, wpłata na konto wpłat zamkniętych.  otwarcie ofert 2016/12/21 11:00  2017/01/16 09:30  2017/01/17 07:39  
60/B/NA/2016  Dozór oraz ochrona osób i mienia w budynku przy ul. Wyspiańskiego 9a.  otwarcie ofert 2016/12/20 12:00  2016/12/28 09:30  2016/12/20 13:39  
57/B/ZP/2016  Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku  otwarcie ofert 2016/12/15 09:00  2016/12/23 09:30  2016/12/15 09:32  
55/B/PZ/2016  Całoroczne utrzymanie drzewostanu na terenie Miasta Gdańsk – 2 zakresy.   2016/12/09 10:00  2017/01/18 09:30  2017/01/02 14:05  
1/A/NF/16  Obsługa kasowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   2016/12/09 08:00  2016/12/16 15:00  2016/12/09 08:12  
59/B/ZP/2016  Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.  otwarcie ofert 2016/12/07 12:00  2016/12/15 09:00  2017/02/20 12:29  
-  Dialog techniczny - "Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska".   2016/12/06 09:00  2016/12/12 15:00  2016/12/06 09:03  
58/B/ZP/2016  Odbiór, przeliczenie, wpłata na konto wpłat zamkniętych.  otwarcie ofert 2016/12/05 12:00  2016/12/13 10:30  2016/12/05 13:01  
-  Przetarg nieograniczony na sprzedaż linii kablowej SN-15 kv reliacji Chełm-Stacja prostownikowa Bojowców   2016/11/24 11:00  2016/12/12 13:00  2016/11/25 09:08  
56/B/FO/2016  Asysta techniczna oprogramowania do ewidencji opłat  otwarcie ofert 2016/11/18 14:00  2016/11/30 09:30  2016/11/18 14:35  
-  Świadczenie usług doradczych w zakresie weryfikacji kosztorysów inwestorskich.   2016/11/10 14:00  2016/11/23 15:00  2016/11/10 14:35  
29/A/ZI/2016  Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących polityki parkingowej miasta Gdańska.   2016/11/04 10:00  2016/11/15 15:00  2016/11/04 12:20  
53/B/NT/2016  Usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowych firmy Dell.  otwarcie ofert 2016/11/02 11:00  2016/11/15 09:30  2016/11/08 13:05  
54/B/NT/2016  Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania.  otwarcie ofert 2016/10/31 11:00  2016/11/10 09:30  2016/10/31 13:30  
28/A/ZI/2016  Tłumaczenie przysięgłe umowy zawartej w ramach programu URBACT III   2016/10/25 10:00  2016/10/31 15:00  2016/10/25 10:45  
52/B/UE/2016  Iluminacja świąteczna  otwarcie ofert 2016/10/18 13:00  2016/10/27 09:30  2016/10/27 10:14  
49/B/UU/2016  Budowa metalowych wygrodzeń ochronnych na drogach Miasta Gdańska  otwarcie ofert 2016/10/17 13:00  2016/11/03 09:30  2016/10/17 13:21  
45/B/UM/2016  Remont dylatacji wiaduktu nad ul. Sienną w ciągu Trasy Sucharskiego w Gdańsku  otwarcie ofert 2016/09/15 12:00  2016/09/30 09:30  2016/09/19 13:14  
44/B/UM/2016  Konserwacja schodów ruchomych zainstalowanych w przejściu podziemnym pod ul. 3 Maja w Gdańsku  otwarcie ofert 2016/09/09 11:00  2016/09/20 09:30  2016/09/09 11:53  
40/B/PC/2016  Oczyszczanie i utrzymanie zimowe dróg oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska  otwarcie ofert 2016/09/09 09:00  2016/10/18 09:30  2016/09/15 08:59  
43/B/PC/2016  Utrzymanie i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska Zakres I, II  otwarcie ofert 2016/09/06 11:00  2016/10/07 09:30  2016/10/07 11:17  
17/A/UN/2016  Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przepompowni wód deszczowych tuneli dla pieszych w Gdańsku.   2016/08/25 10:00  2016/08/31 13:00  2016/08/25 11:01  
13/A/UN/2016  Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przepompowni wód deszczowych tuneli dla pieszych w Gdańsku.   2016/08/08 11:00  2016/08/19 13:00  2016/08/08 11:51  
39/B/UT/2016  Utrzymanie wygrodzeń torowisk i przystanków tramwajowych na terenie miasta Gdańska   2016/07/28 08:00  2016/09/08 09:30  2016/08/01 12:58  
35/B/PC/2016  Utrzymanie i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska:Zakres I-V   2016/07/27 12:00  2016/08/17 11:30  2016/08/02 08:45  
37/B/PC/2016  Dostawa koszy ulicznych wraz z montażem.   2016/07/27 12:00  2016/08/11 09:30  2016/08/08 07:48  
38/B/FK/2016  Usługi wdrożeniowe aplikacji systemu informatycznego - 2 zadania   2016/07/27 12:00  2016/08/17 09:30  2016/08/11 11:57  
34/B/PC/2016  Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Miasta Gdańska - 6 zakresów   2016/07/27 09:00  2016/08/29 09:30  2016/08/08 14:40  
36/B/UU/2016  Montaż barier ruchomych oraz usługi magazynowania.   2016/07/25 11:00  2016/08/02 09:30  2016/07/27 14:43  
29/B/ZA/2016  Wykonanie aktualizacji Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska   2016/07/21 11:00  2016/08/30 09:30  2016/07/21 13:36  
31/B/PC/2016  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska - II Zakresy   2016/07/18 09:00  2016/08/04 09:30  2016/07/18 11:56  
32/B/PC/2016  Utrzymanie i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska – Rejon Śródmieście.   2016/07/18 08:00  2016/08/23 09:30  2016/07/21 11:30  
11/A/UN/2016  Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji oraz propozycji planu remontu przepompowni wód deszczowych tunelu dla pieszych pod ul. Elbląską oraz ul. Łąkową w Gdańsku   2016/07/12 09:00  2016/07/22 13:00  2016/08/04 11:22  
33/B/UM/2016  Remont kładki dla pieszych w Gdańsku.   2016/07/11 14:00  2016/07/26 09:30  2016/07/11 14:29  
-  Dialog techniczny - Usługa Asysty technicznej, modyfikacji i konserwacji oprogramowania, służącego do ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich rozliczania.   2016/07/08 09:00  2016/07/15 15:00  2016/07/08 09:36  
30/B/NA/2016  Remont budynku biurowego „A” przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku - Etap II   2016/07/04 11:00  2016/07/19 09:30  2016/07/05 08:14  
14/A/UE/2016  Modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych w ramach zmian organizacji ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic   2016/06/16 13:00  2016/06/28 15:00  2016/06/16 13:52  
25/B/PZ/2016  Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku - VI Zakresów   2016/06/08 10:00  2016/06/30 09:30  2016/06/17 12:07  
28/B/UM/2016  Remont pontonów stanowiących podpory mostu pontonowego w Gdańsku – Sobieszewie.   2016/06/07 14:00  2016/06/20 09:30  2016/06/07 14:51  
26/B/UU/2016  Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów drogowych.   2016/06/06 09:00  2016/07/14 09:30  2016/07/18 07:05  
24/B/UM/2016  Konserwacja schodów ruchomych zainstalowanych w przejściu podziemnym pod ul. 3 Maja w Gdańsku.   2016/05/23 10:00  2016/06/29 09:30  2016/05/23 10:33  
23/B/UM/2016  Remont kładki dla pieszych w Gdańsku   2016/05/06 14:00  2016/05/23 09:30  2016/05/06 14:12  
20/B/UT/2016  Dostawa i utrzymanie oznakowania przystanków komunikacji miejskiej w Gdańsku   2016/05/05 08:00  2016/05/16 09:30  2016/05/06 08:05  
22/B/NT/2016  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.   2016/04/28 09:00  2016/05/10 09:30  2016/04/28 09:27  
19/B/UU/2016  Remont i utrzymanie dróg na terenie Miasta Gdańska z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych.   2016/04/26 15:00  2016/06/01 09:30  2016/04/26 15:06  
18/B/UU/2016  Remont i utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta Gdańska OBSZAR I – Oliwa, OBSZAR II – Wschód, OBSZAR III – Śródmieście.   2016/04/20 11:45  2016/05/30 09:30  2016/05/17 09:30  
10/A/UM/2016  Przeglądów serwisowych, czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających sprawność działania systemu zwodzenia mostu w Gdańsku Przegalinie.   2016/04/19 11:00  2016/04/26 15:00  2016/04/19 11:33  
8/A/UM/2016  Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.   2016/04/19 11:00  2016/05/06 15:00  2016/09/20 10:16  
3/A/UT/2016  Regulacja i stabilizacja torów tramwajowych podbijarką mechaniczną na al. Zwycięstwa w Gdańsku.   2016/04/19 09:00  2016/04/27 10:00  2016/04/19 09:19  
17/B/PC/2016  Oczyszczanie miejsc przeznaczonych do postoju i parkowania pojazdów oraz wskazanych dróg rowerowych na terenie Miasta Gdańska.   2016/04/11 08:00  2016/05/20 09:30  2016/04/14 09:30  
16/B/NT/2016  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.   2016/04/11 08:00  2016/04/20 09:30  2016/04/11 11:09  
15/B/UT/2016  Utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej i wiat rowerowych w Gdańsku   2016/04/01 11:00  2016/05/10 09:30  2016/04/01 11:16  
7/A/UM/2016  Przeglądów serwisowych, czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających sprawność działania systemu zwodzenia mostu w Gdańsku Przegalinie.   2016/04/01 08:00  2016/04/11 15:00  2016/04/01 08:49  
11/B/ZP/2016  Dostawa systemu poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku   2016/03/30 13:00  2016/05/06 09:30  2016/04/01 14:40  
10/B/UM/2016  Roboty utrzymaniowe obiektów inżynierskich na terenie Miasta Gdańska   2016/03/30 08:00  2016/05/05 09:30  2016/03/30 08:19  
12/B/UE/2016  Utrzymanie oraz konserwacja urządzeń dźwigowych.   2016/03/30 08:00  2016/05/09 09:30  2016/04/29 07:13  
9/B/PC/2016  Utrzymanie ekranów akustycznych i zadaszeń tuneli na terenie Miasta Gdańska w zakresie mycia i usuwania graffiti   2016/03/23 13:00  2016/04/04 09:30  2016/03/23 13:46  
2/A/PC/2016  Zbieranie martwych zwierząt oraz rannych lub chorych ptaków z terenów gminnych miasta Gdańska   2016/03/22 13:00  2016/03/31 12:00  2016/03/25 13:00  
13/B/UM/2016  Przebudowa kładek dla pieszych w Parku Oliwskim w Gdańsku.   2016/03/17 10:00  2016/04/01 09:30  2016/03/29 07:33  
6/A/UM/2016  Zapytanie ofertowe - Przeglądy serwisowe, czynności eksploatacyjne i konserwacja mostu w Przegalinie   2016/03/08 14:00  2016/03/23 15:00  2016/03/08 14:30  
7/B/PC/2016  Sprzątanie i odśnieżanie ulicznej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej Miasta Gdańska - Rejon Południowy.   2016/02/17 11:00  2016/03/07 09:30  2016/02/17 11:56  
8/B/UM/2016  Ochrona mostu nad śluzą południową w Gdańsku Przegalinie oraz jego zwodzenie   2016/02/11 12:00  2016/02/23 09:30  2016/02/11 12:34  
6/B/PC/2016  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - IV Zakresy   2016/02/11 09:00  2016/03/04 09:30  2016/02/11 09:33  
5/B/UE/2016  Obsługa monitoringu i sterowania 40 szafek oświetleniowych w Gdańsku będących własnością Gminy Miasta Gdańska.   2016/02/09 12:00  2016/02/17 09:30  2016/02/09 12:46  
-  Dialog techniczny - Usługa wykonania projektów budowlanych i dokumentacji wykonawczej dla zadań: budowa pięciu EKO-PUNKT-ów (PSZOK-ów) oraz jednego EKO-PUNKT-u wraz z przyległym Centrum Edukacji Ekolo   2016/02/05 10:00  2016/02/23  2016/02/05 10:21  
3/B/UN/2016  Utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.   2016/01/27 10:00  2016/04/01 09:30  2016/03/31 14:22  
1/B/NA/2016  Dostawa mebli biurowych   2016/01/20 12:00  2016/02/11 09:30  2016/01/20 12:43  
2/B/UN/2016  Ubezpieczenie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku   2016/01/15 11:00  2016/02/29 09:30  2016/02/17 09:35  
64/B/PC/2015  Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.   2016/01/15 10:00  2016/01/27 09:30  2016/01/22 13:48  
22/A/UM/2015  Zapytanie ofertowe na Usługę w zakresie cumowania i ochrony dwóch pontonów mostowych   2015/12/31 11:00  2016/01/12 15:00  2015/12/31 11:57  
60/B/PC/2016  Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska.   2015/12/16 09:30  2015/12/24 09:30  2015/12/16 10:24  
57/B/UE/2015  Obsługa monitoringu oraz ochrona osób i mienia w tunelu PKS w Gdańsku.   2015/12/14 13:15  2015/12/29 09:30  2015/12/14 13:25  
56/B/PC/2015  Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.   2015/12/10 12:00  2015/12/18 09:30  2015/12/10 14:50  
55/B/PC/2015  Usuwanie odpadów komunalnych   2015/12/09 10:00  2016/01/18 09:30  2015/12/09 10:37  
58/B/ZP/2015  Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.   2015/12/08 10:00  2015/12/17 09:30  2015/12/08 10:57  
53/B/NA/2015  Archiwizacja, niszczenie, przechowywanie i obsługa dokumentacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   2015/11/27 12:00  2015/12/09 09:30  2015/12/03 10:32  
54/B/PC/2015  Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska.   2015/11/26 12:00  2015/12/04 09:30  2015/11/26 13:57  
-  Dialog techniczny - Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska.   2015/11/12 10:00  2015/11/19 15:00  2015/11/12 10:52  
49/B/UN/2015  Dostawa mebli biurowych   2015/11/10 10:00  2015/11/20 09:30  2015/11/10 12:17  
16/A/UE/2015  „Modernizacja przyłącza optotelekomunikacyjnego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej w relacji Gdańsk, Wyspiańskiego 9A- Gdańsk - Partyzantów 36 w Gdańsku.”   2015/11/09 14:00  2015/11/18 15:00  2015/11/09 14:15  
46/B/PC/2015  Dostawa betonowych koszy na śmieci   2015/10/29 14:00  2015/11/10 09:30  2015/11/05 10:07  
47/B/UN/2015  Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Gdańska   2015/10/29 14:00  2015/11/09 10:00  2015/10/29 14:34  
44/B/PC/2015  Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska   2015/10/27 09:00  2015/11/05 09:30  2015/10/28 14:51  
40/B/UU/2015  Odpompowywanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych i roztopów z pasów drogowych ulic na terenie Miasta Gdańska.   2015/10/19 12:00  2015/10/28 09:30  2015/10/19 12:54  
37/B/PC/2015  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska – 2 zakresy.   2015/10/19 09:00  2015/11/06 09:30  2015/10/19 13:47  
42/B/PC/2015  Odśnieżanie ścieżek oraz śluz roweowych na terenie Miasta Gdańska   2015/10/12 12:00  2015/10/21 09:30  2015/10/12 13:05  
39/B/NT/2015  Dostawa sprzętu informatycznego.   2015/10/07 10:00  2015/11/13 09:30  2015/10/07 11:10  
41/B/UE/2015  Usługa polegająca na dostawie, remoncie, uruchomieniu, montażu i demontażu, utrzymaniu i przechowaniu elementów iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska   2015/10/05 14:00  2015/10/16 09:30  2015/10/05 14:33  
-  Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego.   2015/10/02 08:00  2015/10/09 15:00  2015/10/02 08:50  
-  Dostawa sprzętu pomiarowego.   2015/10/01 13:00  2015/10/08 15:00  2015/10/01 13:55  
330/A/NA/2015  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych.   2015/09/30 13:00  2015/10/07 14:00  2015/09/30 13:28  
38/B/FK/2015  Usługa wdrożenia systemu informatycznego OTAGO   2015/09/30 12:45  2015/10/13 09:30  2015/10/06 13:32  
35/B/PC/2015  Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska   2015/09/23 09:00  2015/10/01 10:00  2015/09/23 09:43  
36/B/PC/2015  Sprzątanie i odśnieżanie ulicznej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej Miasta Gdańska - Rejon Południowy..   2015/09/18 13:00  2015/09/28 09:30  2015/09/18 13:42  
34/B/PC/2015  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska - 2 Zakresy   2015/09/11 09:45  2015/10/01 09:30  2015/09/11 09:51  
15/A/UE/2015  Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego z dostosowaniem istniejącego budynku stacji transformatorowej i sieci elektroenerget. do nowego układu zasilania dla budynków ZDiZ w Gdańsku   2015/09/08 11:45  2015/09/18 15:00  2015/09/08 12:07  
33/B/PC/2015  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - 4 zakresy.   2015/08/18 11:00  2015/09/07 09:30  2015/08/18 11:38  
32/B/PC/2015  Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Miasta Gdańska - 6 zakresów   2015/08/18 10:30  2015/09/07 09:30  2015/09/01 14:37  
30/B/PC/2015  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska   2015/08/17 09:15  2015/09/04 09:30  2015/08/28 11:36  
25/B/PZ/2015  Całoroczne utrzymanie lasów komunalnych maista Gdańska   2015/08/17 08:15  2015/09/22 09:30  2015/08/17 08:25  
26/B/PZ/2015  Całoroczne utrzymania parków zabytkowych w Gdańsku.   2015/08/11 13:00  2015/09/16 09:30  2015/08/11 13:23  
31/B/UT/2015  Regeneracja nawierzchni stalowej torów tramwajowych   2015/08/11 13:00  2015/08/20 09:30  2015/08/11 13:28  
11/A/UE/2015  Modernizacji sygnalizacji świetlnych   2015/08/03 14:00  2015/08/14 15:00  2015/08/03 14:20  
27/B/UT/2015  Naprawy bieżące torów tramwajowych w Gdańsku.   2015/07/29 12:00  2015/08/17 09:30  2015/07/29 12:51  
28B/NA/2015  Przebudowa i remont budynku biurowego „A” Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36.   2015/07/27 14:00  2015/08/13 09:30  2015/07/28 07:56  
16/A/ZI/2015  Dostawa pomocy dydaktycznych „Miasteczko Drogowe” z akcesoriami i oznakowaniem   2015/07/22 08:00  2015/07/30 15:00  2015/07/22 09:01  
24/B/UU/2015  Remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenie Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku   2015/07/16 11:45  2015/07/31 09:30  2015/07/28 12:52  
22/B/UT/2015  Regeneracja nawierzchni stalowej torów tramwajowych   2015/07/14 13:00  2015/07/22 09:30  2015/07/14 14:00  
9/A/UE/2015  Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego dla budynków ZDiZ Gdańsk   2015/07/08 10:00  2015/07/20 15:00  2015/07/24 07:47  
19/B/UE/2015  Utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego w Gdańsku będącego własnością Gminy Miasta Gdańska.   2015/06/08 11:00  2015/06/24 09:30  2015/08/18 13:24  
20/B/UE/2015  Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic i urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Miasta Gdańska   2015/06/08 09:00  2015/07/10 09:30  2015/06/17 13:14  
19/B/UE/2015  Utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego w Gdańsku będącego własnością Gminy Miasta Gdańska.   2015/06/03 10:00  2015/06/24 09:30  2015/07/08 10:50  
21/B/UC/2015  Usuwanie odpadów   2015/05/27 12:30  2015/06/05 09:30  2015/05/27 12:39  
14/B/UM/2015  Obsługa przez holownik przeprawy promowo - mostowej przez rzekę Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.   2015/05/26 09:00  2015/06/10 09:30  2015/05/26 09:37  
11/B/UZ/2015  Całoroczne utrzymania parków zabytkowych w Gdańsku   2015/05/19 10:00  2015/06/25 09:30  2015/06/02 12:10  
16/B/UC/2015  Usuwanie odpadów   2015/05/14 11:00  2015/05/26 09:30  2015/05/21 09:58  
12/B/UZ/2015  Utrzymanie pomników i obiektów o charakterze pomnikowym na terenie Miasta Gdańska.   2015/05/12 10:00  2015/05/20 09:30  2015/05/15 12:22  
15/B/UM/2015  Remont estakady w ciągu Al. Armii Krajowej nad Al. Gen Sikorskiego w Gdańsku Chełmie   2015/05/04 12:00  2015/05/25 09:30  2015/05/19 13:52  
13/B/NA/2015  Dostawa samochodów osobowych o napędzie elektrycznym.   2015/04/20 11:00  2015/04/29 09:30  2015/04/20 11:47  
10/B/UO/2015  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska - VI Zakresów   2015/04/15 09:00  2015/05/28 09:30  2015/05/05 08:28  
9/B/UM/2015  Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2015r   2015/04/14 14:45  2015/04/23 09:30  2015/04/14 14:51  
7/B/UM/2015  Przebudowa estakady B-5 wraz z żurawiem wieżowym znajdującym się na terenie miasta Gdańska przy ul. Doki 1.   2015/03/10 12:00  2015/03/25 09:30  2015/03/16 13:08  
6/B/UT/2015  Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie miasta Gdańsk.   2015/03/10 10:00  2015/04/09 09:30  2015/03/10 10:20  
1/2015  Dialog techniczny "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Gdańska oraz ich transport do RIPOK   2015/02/26 11:00  2015/03/05 15:00  2015/02/26 12:02  
4/B/UZ/2015  Serwis zestawów zabawowych i rekreacyjnych (siłowni) zamontowanych   2015/02/12 12:00  2015/02/20 09:30  2015/02/12 12:24  
5/B/NI/2015  Budowa tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu.   2015/02/06 12:00  2015/02/23 09:30  2015/02/06 14:12  
2/B/UZ/2015  Flagowanie Miasta Gdańska z okazji świąt państwowych oraz uroczystości miejskich i okolicznościowych.   2015/01/22 15:00  2015/01/30 09:30  2015/01/23 14:15  
116/B/UZ/2014  Wykonanie Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Gdańska na lata 2016 - 2025.   2015/01/16 13:00  2015/02/02 09:30  2015/01/16 13:47  
1/B/UZ/2015  Świadczenie usług związanych z administrowaniem, utrzymaniem i ochroną cmentarzy komunalnych w Gdańsku.   2015/01/14 10:00  2015/02/20 09:30  2015/01/16 09:17  
112/B/UC/2014  Usuwanie nielegalnych wysypisk na terenach Gminy Miasta Gdańska nie posiadających zarządcy   2015/01/05 09:00  2015/01/13 09:30  2015/01/05 09:06  
114/B/UU/2014  Odpompowywanie wód opadowych i z roztopów z pasów drogowych na terenie Gminy Miasta Gdańsk   2014/12/19 14:00  2015/01/12 09:30  2014/12/19 14:56  
115/B/UT/2014  Dialog konkurencyjny: Modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miasta Gdańska na wybranych ciągach ulic w ramach programu SOWA.   2014/12/19 10:30  2015/01/16 09:00  2015/03/23 13:13  
113/B/UU/2014  Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska   2014/12/15 09:30  2015/01/09 09:30  2014/12/15 10:17  
110/B/UU/2014  Pobór opłat za korzystanie z przeprawy promowej Wisłoujście w Gdańsku   2014/12/03 12:00  2014/12/11 09:30  2014/12/03 12:23  
111/B/NI/2014  Rozbudowa budynku biurowego „D” Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36   2014/11/28 08:00  2014/12/16 09:30  2014/11/28 14:36  
105/B/NA/2014  Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie w 100% elektrycznym.   2014/11/27 14:00  2014/12/08 09:30  2014/11/27 14:28  
108/B/NI/2014  Przebudowa ulicy Uczniowskiej w Gdańsku wraz z budową ścieżki rowerowej.   2014/11/26 12:00  2015/01/08 09:30  2014/12/18 08:33  
89/B/ZP/2014  Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Wrzeszcz, Śródmieście i Aniołki w Gdańsku   2014/11/26 11:00  2014/12/05 09:30  2014/11/26 11:43  
104/B/UC/2014  Usuwanie nielegalnych wysypisk na terenach Gminy Miasta Gdańska nie posiadających zarządcy   2014/11/13 12:00  2014/11/21 09:30  2014/11/13 12:49  
102/B/NT/2014  Dostawa sprzętu informatycznego   2014/11/04 13:00  2014/11/14 09:30  2014/11/04 13:45  
2/2014  Dialog techniczny "Dostarczenie, montaż, utrzymanie i zarządzanie terminalami ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Miasta Gdańska z możliwościa pobierania pożytków"   2014/10/22 08:00  2014/10/28 08:00  2014/10/22 09:20  
98/B/UU/2014  Obsługa promowa przeprawy przez Martwa Wislę w Gdańsku.   2014/10/20 12:00  2014/11/25 09:30  2014/10/20 12:31  
101/B/NA/2014  Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku ZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A i ul. Trubadurów 4 wraz z terenami przyległymi.   2014/10/17 14:00  2014/10/28 09:30  2014/10/21 13:10  
99/B/UE/2014  Usługa polegająca na dostawie, rozbudowie, remoncie, uruchomieniu, montażu i demontażu, utrzymaniu i przechowaniu elementów iluminacji świątecznej Gminy Miasta   2014/10/14 12:00  2014/10/24 09:30  2014/10/14 13:03  
97/B/ZP/2014  Dostawa 25 sztuk parkomertów do Strefyy Płatnego Parkowania w Gdańsku   2014/10/09 10:45  2014/10/17 09:30  2014/10/09 10:52  
94/B/UZ/2014  Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminnego - Park Jaśkowy Zakątek przy ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku   2014/10/03 13:00  2014/10/27 12:00  2014/11/03 09:18  
17/A/UE/2014  Budowa sygnalizacji i oświetlenia   2014/10/02 08:00  2014/10/10 15:00  2014/10/02 08:36  
91/B/NI/2014  Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku – etap I.   2014/09/29 11:45  2014/10/17 10:00  2014/10/21 14:24  
90/B/UE/2014  Utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnych i systemu TRISTAR na terenie Gminy Miasta Gdańska   2014/09/29 09:00  2014/10/20 09:30  2014/10/14 08:25  
81/B/NA/2014  Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie w 100% elektrycznym.   2014/09/23 11:00  2014/10/03 09:30  2014/09/23 11:49  
87/B/NI/2014  Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku   2014/09/17 12:00  2014/09/29 10:30  2014/09/23 10:09  
86/B/UZ/2014  Remont Teatru Leśnego zlokalizowanego w Jaśkowym Lesie w Gdańsku - Wrzeszczu   2014/09/11 11:00  2014/09/29 09:30  2014/09/11 11:15  
83/B/NI/2014  Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wąwozu przy zbiorniku retencyjnym „Madalińskiego” w Gdańsku.   2014/08/29 09:00  2014/09/16 09:30  2014/09/11 12:23  
80/B/NI/2014  Budowa oświetlenia iluminacyjnego kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Gdańsku.   2014/08/28 08:00  2014/09/12 09:30  2014/08/28 09:03  
77/B/NT/2014  Dostawa sprzętu informatycznego   2014/08/27 10:00  2014/10/03 09:30  2014/09/01 09:09  
61/B/UC/2014  Odśnieżanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gdańska   2014/08/27 10:00  2014/09/10 09:30  2014/09/03 12:24  
78/B/UU/2014  Remont chodników na ulicach: Bitwy Oliwskiej, Dickmana, Dmowskiego, Jasnej w Gdansku   2014/08/22 11:00  2014/09/08 09:30  2014/08/22 11:44  
69/B/UC/2014  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - 2 zakresy   2014/08/16 12:00  2014/09/29 09:30  2014/08/21 08:15  
72/B/NI/2014  Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Siennej w Gdańsku wraz z wymianą sieci wodociągowej - Etap I   2014/08/13 14:00  2014/08/28 09:00  2014/08/14 07:46  
71/B/NI/2014  Remont wejścia na wzgórze Pachołek w Gdańsku - Oliwie.   2014/08/12 13:00  2014/08/27 09:00  2014/08/13 08:35  
73/B/UU/2014  Remont fragmentów nawierzchni jezdni ulic: Zawodzie, Mostowa i Żuławska w Gdańsku   2014/08/12 13:00  2014/08/27 09:30  2014/09/01 09:07  
60/B/UC/2014  UTRZYMANIE ZIMOWE JEZDNI DRÓG GMINNYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA – 6 zakresów   2014/08/12 11:00  2014/09/01 09:00  2014/09/17 14:18  
74/B/UU/2014  Wykonanie utwardzenia nawierzchni ścieżek wraz z budową oświetlenia   2014/08/12 11:00  2014/08/27 09:00  2014/08/12 12:31  
50/B/UC/2014  Całoroczne sprzątanie oraz utrzymanie zimowe Głównego i Starego Miasta Gdańska.   2014/08/06 12:00  2014/09/15 09:00  2014/08/06 13:05  
68/B/ZI/2014  System Drogowskazowy dla Miasta Gdańska – etap I.   2014/08/05 13:00  2014/08/25 09:30  2014/08/05 14:39  
56/B/UT/2014  Naprawa wygrodzeń torowisk i przystanków tramwajowych na terenie miasta Gdańska.   2014/08/05 10:00  2014/09/17 09:00  2014/08/05 11:06  
58/B/UZ/2014  Przegląd drzewostanu - 2 zakresy   2014/08/01 14:00  2014/08/11 11:30  2014/08/01 14:57  
67/B/NI/2014  Utwardzenie działki budowlanej przy ul. Wolności w Gdańsku wraz z przebudową wjazdu na działkę.   2014/08/01 08:00  2014/08/21 09:00  2014/08/01 10:31  
65/B/NI/2014  Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Trakt Św. Wojciecha na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej w Gdańsku. Etap I – skrzyżowanie z ul. Sandomierską   2014/07/30 12:00  2014/08/22 09:00  2014/08/28 09:13  
55/B/UC/2014  UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG PODSTAWOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA GDAŃSKA   2014/07/28 11:00  2014/08/19 09:30  2014/07/28 11:15  
14/A/UE/2014  Przestawienie słupów oświetleniowych w Gdańsku.   2014/07/23 14:15  2014/07/31 15:00  2014/07/23 14:24  
18/A/UM/2014  Budowa kładki dla pieszych w Parku Oruńskim w Gdańsku.   2014/07/23 14:00  2014/07/31 15:00  2014/07/24 12:44  
62/B/UU/2014  Wykonanie utwardzenia nawierzchni ścieżki wraz z budową oświetlenia   2014/07/17 10:00  2014/08/01 09:00  2014/07/17 10:55  
57/B/NI/2014  Remont wejścia na wzgórze Pachołek w Gdańsku – Oliwie   2014/07/16 11:00  2014/08/04 09:00  2014/08/13 08:34  
59/B/UZ/2014  Rozbudowę części botanicznej Parku Oliwskiego w Gdańsku – Etap I   2014/07/11 13:00  2014/07/28 09:30  2014/07/11 13:39  
37/B/UT/2014  Naprawa nawierzchni tramwajowej na ul. Wita Stwosza   2014/07/11 11:00  2014/07/29 09:30  2014/07/11 11:51  
49/B/NI/2014  Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z trasą Słowackiego   2014/07/08 10:00  2014/08/29 09:30  2014/08/27 13:00  
52/B/NI/2014  Remont nawierzchni jezdni i pobocza ul. Małomiejskiej w Gdańsku.   2014/07/04 09:15  2014/07/21 09:00  2014/07/04 14:07  
54/B/NI/2014  Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zbiorniku retencyjnym nr 4 na Potoku Oliwskim w Gdańsku.   2014/07/04 09:00  2014/07/25 09:00  2014/07/04 14:11  
51/B/NI/2014  Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku. Etap I   2014/07/02 13:00  2014/07/23 09:30  2014/07/17 09:06  
45/B/NT/2014  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, skanerów i faksów.   2014/07/02 13:00  2014/07/10 09:30  2014/07/04 13:07  
47/B/UE/2014  Modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miasta Gdańska na wybranych ciągach ulic w ramach programu SOWA   2014/07/01 07:00  2014/08/07 09:00  2014/07/22 14:51  
3/A/ZA/2014  Ochrona fizyczna – likwidacja nielegalnego handlu - zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro   2014/06/27 11:00  2014/07/04 15:00  2014/06/27 12:41  
48/B/NI/2014  Naprawa nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego wraz z budową oświetlenia fragmentu ul. Smoluchowskiego Gdańsku.   2014/06/23 13:00  2014/07/08 11:00  2014/06/23 13:52  
46/B/NI/2014  Budowa ulicy Zacisze w Gdańsku   2014/06/18 09:00  2014/07/08 09:00  2014/07/04 13:20  
44/B/UZ/2014  Rozbudowa części botanicznej Parku Oliwskiego w Gdańsku - ogród w stylu japońskim   2014/06/13 13:00  2014/07/02 09:00  2014/06/13 13:28  
39/B/NI/2014  Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku. Etap I.   2014/06/12 11:00  2014/06/27 09:30  2014/06/12 11:35  
43/B/UU/2014  Remont fragmentu nawierzchni jezdni i chodników ulic: Paltynowa-Krzemowa w Gdańsku   2014/06/12 07:00  2014/07/01 09:00  2014/06/25 14:18  
41/B/NI/2014  Rewitalizacja jaru przy ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej w Gdańsku   2014/06/10 10:30  2014/06/25 09:00  2014/06/10 10:39  
42/B/NI/2014  Przebudowa nawierzchni Alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. ks. Leona Miszewskiego do ul. Marii Konopnickiej w Gdańsku   2014/06/05 10:00  2014/06/23 09:00  2014/06/18 14:17  
36/B/UC/2014  Usuwanie nielegalnych wysypisk na terenach Gminy Miasta Gdańska nie posiadających zarządcy   2014/05/29 12:00  2014/06/06 09:00  2014/05/29 12:25  
33/B/UT/2014  Utrzymanie oznakowania przystanków komunikacji miejskiej w Gdańsku   2014/05/15 09:00  2014/05/23 09:00  2014/05/15 09:14  
35/B/UC/2014  Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.   2014/05/15 09:00  2014/05/27 09:00  2014/05/15 10:12  
28/B/UM/2014  Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2014r. Zakres I podstawowych, Zakres II szczegółowych   2014/05/12 09:00  2014/05/21 09:00  2014/06/18 14:49  
8/A/UE/2014  Przestawienie słupów   2014/05/05 08:00  2014/05/19 15:00  2014/05/05 09:00  
30/B/UU/2014  Remont fragmentów nawierzchni jezdni ulic: Łódzkiej i Startowej w Gdańsku   2014/04/22 11:00  2014/05/08 09:00  2014/04/22 11:18  
27/B/NI/2014  Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku   2014/04/16 14:00  2014/05/08 09:30  2014/04/22 13:21  
26/B/UC/2014  Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń na terenie Miasta Gdańska   2014/04/14 12:00  2014/04/24 09:00  2014/04/14 12:51  
14/B/UT/2014  Utrzymanie wiat przystankowych komunikacji miejskiej.   2014/03/31 10:00  2014/05/07 09:30  2014/03/31 10:47  
23/B/NI/2014  Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w obszarze Targ Rybny - Pobrzeże Rybackie z zieleńcem - ul. Wartka   2014/03/26 10:00  2014/04/15 09:30  2014/03/26 11:27  
20/B/NA/2014  Dostawa frankownicy i kopertownicy oraz materiałów eksploatacyjnych dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   2014/03/24 08:00  2014/04/03 09:00  2014/04/09 09:15  
19/B/NI/2014  Przebudowa ulicy Jaracza w Gdańsku.   2014/03/21 14:00  2014/04/07 09:30  2014/03/24 09:41  
15/B/NI/2014  Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Otomińskiej i ul. Goplańskiej   2014/03/13 10:00  2014/03/31 09:00  2014/03/14 07:48  
13/B/NI/2014  Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Trakt Św. Wojciecha na odcinku od południowej obwodnicy Gdańska do ul. Ukośnej   2014/03/10 13:00  2014/03/28 09:30  2014/03/20 10:07  
10/B/UM/2014  Remont i wykonanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych schodów ruchomych w przejściu podziemnym pod ul. 3 Maja przy PKS w Gdańsku.   2014/02/28 14:00  2014/04/09 09:00  2014/02/28 15:04  
4/B/NI/2014  Likwidacja zaplecza technicznego w Parku Oliwskim w Gdańsku.   2014/02/17 12:00  2014/03/03 09:00  2014/02/17 13:14  
6/B/UE/2014  Utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego w Gdańsku będącego własnością Gminy Miasta Gdańsk   2014/02/17 10:45  2014/02/25 09:00  2014/02/24 13:43  
1/2014  Dialog techniczny oprawy fotowoltaiczne   2014/02/11 13:00  2014/02/17 14:00  2014/02/11 13:39  
102/B/UU/2013  Pobór opłat za korzystanie z przeprawy promowej Wisłoujście w Gdańsku   2013/11/27 14:00  2013/12/06 09:00  2013/11/27 14:25  
97/B/NA/2013  Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł biurowych na potrzeby Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   2013/11/14 13:00  2013/11/22 09:00  2013/11/28 14:49  
88/B/ZP/2013  Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Wrzeszcz, Śródmieście i Aniołki w Gdańsku.   2013/10/22 10:30  2013/10/30 09:00  2013/10/22 10:38  
94/B/UU/2013  Przebudowa skrzyżowania ulic Wyczółkowskiego - Zakopiańskiej - Paska w Gdańsku   2013/10/17 14:00  2013/11/04 09:00  2013/10/17 14:30  
90/B/NI/2013  Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno_Środowiskowego układu drogowego.   2013/10/07 07:00  2013/10/29 12:00  2013/10/21 12:02  
89/B/NI/2013  Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gdańsku - 3 lokalizacje   2013/10/02 11:00  2013/10/17 09:30  2013/10/02 11:48  
-  Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na AL. Jana Pawła II   2013/10/01 11:00  2013/10/10 14:00  2013/10/08 12:19  
81/B/UZ/2012  Wykonanie ogrodzeń oraz wyposażenie trzech wybiegów dla psów na terenach zieleni miasta Gdańska.   2013/09/19 13:00  2013/10/07 09:00  2013/09/19 14:08  
80/B/UE/2013  Przebudowa sygnalizacji świetlnych:: Zakres I, II, III   2013/09/18 10:00  2013/10/03 09:00  2013/09/18 10:43  
78/B/UU/2013  Wymiana, montaż barier ochronnych stalowych na drogach miasta Gdańska.   2013/09/13 09:00  2013/09/30 09:00  2013/09/25 13:18  
76/B/ZI/2013  Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z elementów prefabrykowanych służących do ograniczenia prędkości pojazdów oraz wprowadzenie organizacji ruchu drogowego ...   2013/09/09 12:00  2013/09/24 09:00  2013/09/20 14:49  
75/B/UU/2013  Remont fragmentów nawierzchni chodników : Pilotów, Skarżyńskiego, Grunwaldzkiej, Trakt Św. Wojciecha, ..   2013/09/05 13:00  2013/09/23 09:00  2013/09/25 13:21  
67/B/UC/2013  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska.   2013/07/31 09:00  2013/09/06 09:00  2013/07/31 09:52  
60/B/ZI/2013  Zakres I: dostawa i montaż 500 sztuk stojaków rowerowych na terenie administracyjnym Miasta Gdańska. Zakres II: montaż 70 sztuk stojaków rowerowych zakupionych przez Urząd Miasta Gdańska.   2013/07/26 16:00  2013/08/08 09:00  2013/07/26 16:46  
64/B/UM/2013  Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów i elementów powstałych w wyniku demontażu obiektów mostowych.   2013/07/26 09:00  2013/08/05 09:00  2013/07/26 14:58  
14/A/ZI/2013  Dostawa pomocy dydaktycznych "Miasteczko drogowe"   2013/07/25 10:00  2013/08/08 15:00  2013/07/25 10:29  
53/B/UT/2013  Naprawa nawierzchni drogowej peronów tramwajowych w Gdańsku   2013/06/26 12:00  2013/07/10 09:00  2013/06/26 12:45  
57/B/NI/2013  Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku: Świętokrzyska I, Świętokrzyska II, Augustowska   2013/06/26 10:00  2013/07/11 09:00  2013/06/26 10:56  
52/B/NI/2013  Budowa Ściany Pamięci ofiar Hitleryzmu na terenie cmentarza - Pomnika Bohaterów „Zaspa” w Gdańsku.   2013/06/12 13:00  2013/06/27 09:00  2013/06/12 14:30  
43/B/UM/2013  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2013 r. oraz sporządzenie kart obiektów mostowych.   2013/06/06 14:00  2013/06/20 09:00  2013/06/06 14:16  
49/B/UO/2013  Dostawa pojemników na przeterminowane leki   2013/05/29 14:00  2013/06/06 08:00  2013/06/06 15:05  
46/B/NI/2013  Dokumentacja projektowa ul. Stroma   2013/05/24 14:00  2013/06/04 08:00  2013/06/07 14:34  
39/B/NI/2013  Budowa sieci oświetleniowej w ciągu ul. Niepołomickiej w Gdańsku.   2013/05/17 13:00  2013/06/05 10:00  2013/05/31 11:00  
37/B/NI/2013  Przebudowa odcinków ulicy Beethovena i ulicy Powstańców Warszawskich w Gdańsku   2013/05/09 14:00  2013/05/24 09:00  2013/05/20 11:59  
37a/B/NI/2013  Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Jaru Wilanowskiego   2013/05/08 11:00  2013/05/17 09:30  2013/05/24 14:37  
15/A/UE/2013  Remonty - branża elektryczna   2013/04/24 07:00  2013/05/06 14:00  2013/04/24 07:59  
33/B/NI/2013  Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa mostu na Kanale Raduni w ul. Starogardzkiej w Gdańsku"   2013/04/23 12:00  2013/05/10 09:00  2013/05/06 14:25  
30/B/NI/2013  Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie pasa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku.   2013/04/22 14:00  2013/05/15 09:00  2013/04/24 09:37  
23/B/NI/2013  Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy: ZAKRES I - ulicy Kielnieńskiej w Gdańsku , ZAKRES II – ulicy Malczewskiego od ul. Skrajnej do ul. Pohulanka w Gdańsku   2013/04/16 09:00  2013/05/09 09:00  2013/05/06 14:24  
28/B/UC/2013  Usługa rozstawienia toalet przenośnych wraz z serwisem sanitarnym na terenie Miasta Gdańska.   2013/04/12 13:00  2013/04/30 09:00  2013/05/15 11:27  
22/B/NI/2013  Opracowanie dokumentacji projektowej: ZAKRES I - Budowa ulicy Zacisze w Gdańsku wraz z budową oświetlenia i odwodnienia, ZAKRES II - Budowa parkingu przy ul. Giełguda w Gdańsku   2013/04/09 08:00  2013/04/19 09:00  2013/05/10 08:38  
18/B/UC/2013  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska Zakres I, Zakres II   2013/04/02 11:00  2013/05/14 09:00  2013/04/02 11:23  
15/B/NI/2013  Utrzymanie Systemu Informacji Miejskiej w Gdańsku   2013/03/22 10:00  2013/04/15 09:00  2013/03/22 12:44  
7/B/UM/2013  Modernizacja i konserwacja wind i schodów ruchomych zlokalizowanych w przejściu podziemnym pod ulicami Podwale Grodzkie i 3 Maja w Gdańsku.   2013/03/19 11:00  2013/04/29 09:00  2013/05/29 13:14  
17/B/UM/2013  Ochrona mostu nad śluzą południową w Gdańsku przegalinie wraz z usługą zdodzenia   2013/03/19 10:00  2013/03/28 09:00  2013/04/05 12:26  
13/B/ZA/2013  Wykonanie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska - etap XIII   2013/03/15 12:00  2013/04/23 09:00  2013/04/25 13:19  
11/B/UU/2013  REMONT I UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA Z WYŁĄCZENIEM NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH- 5 OBSZARÓW.   2013/03/13 12:00  2013/04/22 09:00  2013/05/10 08:36  
9/B/UZ/2013  Serwis zestawów zabawowych i rekreacyjnych (siłowni) zamontowanych na terenach zieleni miejskiej w Gdańsku.   2013/02/26 13:00  2013/03/07 09:00  2013/03/14 10:22  
3/B NI/2013  Rozbudowa ulicy Sarniej   2013/01/31 14:00  2013/02/22 09:00  2013/03/01 14:14  
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni