Zamówienia publiczne
Sygnatura akt Tytuł Informacja o otwarciu ofert Data publikacji zamówienia Termin składania ofert Data ostatniej zmiany
56/B/NA/2017  Dozór oraz ochrona osób i mienia w Parku Oliwskim  otwarcie ofert 2017-11-17  2017-11-20  2017-11-17  
55/B/NA/2017  Usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowych firmy Dell   2017-11-14  2017-11-22  2017-11-14  
54/B/NA/2017  Dostawa półek dyskowych i oprogramowania  otwarcie ofert 2017-11-10  2017-11-20  2017-11-10  
53/B/NA/2017  Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach GZDiZ  otwarcie ofert 2017-11-08  2017-11-17  2017-11-08  
-  Dostawa programu AutoCad Civil.   2017-11-07  2017-11-13  2017-11-07  
52/B/NA/2017  Dozór oraz ochrona osób i mienia w Parku Oliwskim   2017-11-03  2017-11-10  2017-11-03  
51/B/NG/2017  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - sektor VI Gminy Miasta Gdańska.   2017-10-31  2017-12-08  2017-11-03  
50/B/FO/2017  Utrzymanie techniczne i funkcjonalne oprogramowania pn. Odpady w gminie.  otwarcie ofert 2017-10-30  2017-11-10  2017-10-30  
-  Dostawa i montaż smarownicy szyn   2017-10-24  2017-10-31  2017-10-24  
49/B/UE/2017  Montaż iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska  otwarcie ofert 2017-10-13  2017-10-23  2017-10-13  
45/B/UN/2017  Utrzymanie urządzeń technicznych wyposażenia zwodzonej kładki nad Motławą w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-10-09  2017-10-17  2017-10-17  
-  Sprzedaż pontonów - II postępowanie   2017-10-04  2017-10-17  2017-10-04  
46/B/UT/2017  Naprawa bieżąca torów tramwajowych w ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.  otwarcie ofert 2017-10-02  2017-10-10  2017-10-02  
48/B/PZ/2017  Dostawa ławek na tereny zieleni w Gdańsku- XIII Zakresów  otwarcie ofert 2017-09-28  2017-10-06  2017-10-06  
47/B/UE/2017  Dostawa elementów iluminacji świątcznej Gminy Miasta Gdańska - Śródmieście  otwarcie ofert 2017-09-26  2017-10-06  2017-09-26  
NZ/A/2017  Odwodnienie cmentarza   2017-09-25  2017-09-28  2017-09-25  
44/B/ZA/2017  Wykonanie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska - etap XIV  otwarcie ofert 2017-09-20  2017-09-29  2017-09-26  
-  Sprzedaż pontonów - I postępowanie   2017-09-18  2017-10-03  2017-10-04  
-  Świadczenie kompleksowych usług drukarskich (przygotowanie do druku, druk i dostawa) dla Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   2017-09-15  2017-09-28  2017-09-15  
-  Naprawa układów zasilania dla smarownic szyn tramwajowych   2017-09-13  2017-09-20  2017-09-13  
-  Dostawa narzędzi ogrodniczych oraz worków na odpady   2017-09-11  2017-09-18  2017-09-11  
-  Wymiana izolatorów sekcyjnych tradycyjnych na izolatory diodowe beziskrowe   2017-08-25  2017-09-01  2017-08-25  
-  Modernizacja Centrum Zarządzania Tunelem   2017-08-24  2017-09-11  2017-08-25  
43/B/UN/2017  Utrzymanie urządzeń technicznych wyposażenia zwodzonej kładki nad Motławą w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-08-23  2017-09-14  2017-09-14  
42/B/UE/2017  Zaprojektowanie i budowa systemu monitoringu wraz z włączeniem do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR  otwarcie ofert 2017-08-10  2017-08-29  2017-08-24  
-  Odnowienie symbolicznego nagrobka   2017-08-03  2017-08-07  2017-08-03  
41/B/PC/2017  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta Gdańska - I Zakres  otwarcie ofert 2017-07-31  2017-08-21  2017-07-31  
39/B/PC/2017  Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Miasta Gdańska – II Zakresy  otwarcie ofert 2017-07-28  2017-08-17  2017-07-28  
-  Wymiana izolatorów sekcyjnych tradycyjnych na izolatory diodowe beziskrowe   2017-07-26  2017-08-02  2017-07-26  
-  Wymiana szyn w torach tramwajowych w Gdańsku   2017-07-26  2017-08-02  2017-07-28  
38/B/PM/2017  Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej przy ul. Jagiellońskiej w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-07-25  2017-08-04  2017-08-01  
36/B/PZ/2017  Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów  otwarcie ofert 2017-07-24  2017-08-04  2017-07-31  
35/B/NF/2017  Usługi wdrożeniowe aplikacji systemu informatycznego  otwarcie ofert 2017-07-24  2017-08-16  2017-08-08  
-  Wykonanie oznakowania poziomego w postaci piktogramów w wyznaczonych lokalizacjach na drogach publicznych w Gdańsku   2017-07-21  2017-07-27  2017-07-21  
34/B/UT/2017  Regulacja i stabilizacja torów tramwajowych w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-07-20  2017-08-04  2017-07-20  
37/B/UM/2017  Zaprojektowanie i wykonanie remontu dylatacji obiektów mostowych - Zadanie I, II  otwarcie ofert 2017-07-17  2017-07-31  2017-07-17  
-  utrzymanie małej architektury   2017-07-13  2017-07-20  2017-07-13  
-  renowacja wygrodzeń   2017-07-12  2017-07-18  2017-07-12  
33/B/UE/2017  Modernizacja sygnalizacji świetlnych w zakresie sygnalizatorów dźwiękowych na terenie Gminy Miasta Gdańska.  otwarcie ofert 2017-07-11  2017-07-19  2017-07-11  
Złom/2017  Sprzedaż złomu   2017-07-07  2017-07-14  2017-07-07  
2/A/PC/2017  Usunięcie zalegającej ziemi z jezdni ul. Przybrzeżnej   2017-07-05  2017-07-13  2017-07-28  
32/B/PM/2017  Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej przy ul. Jagiellońskiej w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-07-04  2017-07-12  2017-07-04  
31/B/PM/2017  Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na terenie Śródmieścia  otwarcie ofert 2017-06-29  2017-07-07  2017-06-29  
30/B/UT/2017  Dostawa rozjazdu tramwajowego  otwarcie ofert 2017-06-27  2017-07-06  2017-06-27  
18/B/UM/2017  Zaprojektowanie i wykonanie remontu dylatacji obiektów mostowych - Zadanie I, II  otwarcie ofert 2017-06-26  2017-07-10  2017-06-26  
26/B/PC/2017  Utrzymanie zimowe oraz oczyszczanie dróg i infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Śródmieścia Miasta Gdańska  otwarcie ofert 2017-06-26  2017-07-14  2017-06-26  
28/B/PC/2017  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta Gdańska - II Zakresy  otwarcie ofert 2017-06-26  2017-07-17  2017-06-26  
29/B/UU/2017  Uszorstnienie nawierzchni jezdni ul. Słowackiego w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-06-21  2017-07-10  2017-06-21  
-  ZAWIADOMIENIE   2017-06-14  1900-01-01  2017-06-14  
27/B/UU/2017  Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wodnika i Jednorożca w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-06-14  2017-07-06  2017-06-27  
25/B/PC/2017  Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Miasta Gdańska – II Zakresy  otwarcie ofert 2017-06-13  2017-07-03  2017-06-13  
24/B/ZI/2017  Dostawa urzadzeń systemu mobilnych tablic zmiennej treści  otwarcie ofert 2017-06-08  2017-07-20  2017-06-08  
23/B/PC/2017  Naprawa, mycie i dezynfekcja koszy ulicznych oraz innych elementów małej architektury  otwarcie ofert 2017-06-05  2017-06-13  2017-06-05  
22/B/UE/2017  Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic i urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Miasta Gdańska.  otwarcie ofert 2017-05-31  2017-06-22  2017-05-31  
-  Dostawa 6 kas fiskalnych   2017-05-30  2017-06-07  2017-05-30  
21/B/PC/2017  Dostawa koszy ulicznych  otwarcie ofert 2017-05-26  2017-06-07  2017-05-26  
20/B/UU/2017  Zabezpieczenie skarpy przy ul. Armii Krajowej w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-05-22  2017-06-06  2017-05-22  
1/A/ZA/2017  Dostawa szlabanów i kontenerów   2017-05-17  2017-05-22  2017-05-18  
19/B/ZP/2017  Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-05-16  2017-05-24  2017-05-16  
17/B/PZ/2017  Dostawa ławek na tereny zieleni w Gdańsku.  otwarcie ofert 2017-04-28  2017-05-12  2017-05-09  
16/B/PZ/2017  Założenie i pielęgnacja łąki na terenie Wyspy Sobieszewskiej  otwarcie ofert 2017-04-27  2017-05-24  2017-05-15  
1/A/NT/2017  Dostawa oprogramowania Adobe   2017-04-20  2017-04-27  2017-04-20  
15/B/UM/2017  Remont kładki nad ul. Jana z Kolna w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-04-18  2017-05-09  2017-04-18  
1/A/UT/2017  Wykonanie pomiarów torów tramwajowych w Gdańsku.   2017-04-14  2017-04-26  2017-04-14  
9/B/UM/2017  Obsługa zwodzonej kładki dla pieszych nad Starą Motławą na wyspę Ołowianka w Gdańsku.  otwarcie ofert 2017-04-11  2017-04-24  2017-04-19  
13/B/PM/2017  Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej.  otwarcie ofert 2017-04-04  2017-04-12  2017-04-04  
14/B/NT/2017  Dostawa materiałów eksploatacyjnych  otwarcie ofert 2017-04-03  2017-04-11  2017-04-03  
12/B/PC/2017  Rozstawienie toalet przenośnych wraz z serwisem sanitarnym na terenie Miasta Gdańska.  otwarcie ofert 2017-03-30  2017-04-07  2017-03-30  
11/B/UZ/2017  Wykonanie obsadzeń dekoracji kwiatowych  otwarcie ofert 2017-03-30  2017-04-07  2017-04-07  
10/B/UM/2017  Rozbiórka i budowa schodów wraz z remontem kładki dla pieszych nad ul. Jana z Kolna w Gdańsku.  otwarcie ofert 2017-03-29  2017-04-13  2017-03-31  
6/B/UT/2017  Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie miasta Gdańska  otwarcie ofert 2017-03-27  2017-04-21  2017-04-21  
-  DIALOG TECHNICZNY - Założenie i pielęgnacja łąki rekreacyjnej na terenie Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ul. Przegalińskiej i Turystycznej   2017-03-24  2017-03-31  2017-03-24  
-  Sprzedaż promu linowego międzybrzegowego SOBIESZEWO-1 - Trzecie postępowanie  otwarcie ofert 2017-03-21  2017-03-29  2017-03-23  
8/B/PC/2017  Zbieranie martwych zwierząt oraz rannych lub chorych ptaków z terenów miasta Gdańska  otwarcie ofert 2017-03-17  2017-03-27  2017-03-17  
4/A/ZI/17  Przeprowadzenie cyklu warsztatów tematycznych z zakresu mobilności.   2017-03-10  2017-03-24  2017-03-10  
7/B/PC/2017  Oczyszczanie i utrzymanie zimowe Pasa Nadmorskiego w Gdańsku  otwarcie ofert 2017-03-08  2017-04-19  2017-04-13  
1/A/UN/2017  „Utrzymanie, serwisowanie, eksploatację i konserwację agregatów prądotwórczych zasilających budynki Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na ul. Partyzantów 36 oraz ul. Wyspiańskiego 9A w Gdańsku.”   2017-03-07  2017-03-14  2017-03-07  
6/A/ue/2017  Utrzymanie istniejących sterowników CPAnet wraz z ich osprzętem będących własnością Gminy Miasta Gdańsk   2017-03-07  2017-03-15  2017-03-07  
-  Sprzedaż promu linowego międzybrzegowego SOBIESZEWO-1 - Drugie postępowanie   2017-03-06  2017-03-14  2017-03-07  
-  Sprzedaż promu linowego międzybrzegowego SOBIESZEWO-1   2017-02-16  2017-03-03  2017-02-16  
5/B/PC/2017  Utrzymanie ekranów akustycznych i zadaszeń tuneli na terenie Miasta Gdańska w zakresie mycia i usuwania graffiti.  otwarcie ofert 2017-02-15  2017-02-23  2017-02-20  
-  Dialog techniczny – Słupy oświetleniowe i maszty sygnalizacyjne   2017-02-10  2017-02-28  2017-02-10  
3/B/PC/2017  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - IV zakresy.  otwarcie ofert 2017-02-06  2017-02-24  2017-02-20  
4/B/UN/2017  Ubezpieczenie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.  otwarcie ofert 2017-02-01  2017-03-14  2017-02-24  
2/B/UM/2017  Ochrona mostu nad śluzą południową w Gdańsku Przegalinie oraz jego zwodzenie.  otwarcie ofert 2017-01-25  2017-02-02  2017-01-25  
-  Plan zamówień publicznych na 2017 rok   2017-01-16  2017-01-16  2017-01-16  
2/A/UE/2017  Modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych w ramach zmian organizacji ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic Al. Zwycięstwa z ul. Chodowieckiego oraz z ul.Narut   2017-01-10  2017-01-18  2017-01-10  
1/B/UM/2017  Obsługa zwodzenia mostu nad śluzą południową w Gdańsku – Przegalinie.  otwarcie ofert 2017-01-05  2017-01-13  2017-01-05  
63/B/PC/2016  Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.  otwarcie ofert 2017-01-02  2017-01-10  2017-01-02  
64/B/PC/2016  Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.  otwarcie ofert 2016-12-31  2017-01-27  2017-01-05  
61/B/ZP/2016  Odbiór, przeliczenie, wpłata na konto wpłat zamkniętych.  otwarcie ofert 2016-12-21  2017-01-16  2017-01-17  
60/B/NA/2016  Dozór oraz ochrona osób i mienia w budynku przy ul. Wyspiańskiego 9a.  otwarcie ofert 2016-12-20  2016-12-28  2016-12-20  
57/B/ZP/2016  Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku  otwarcie ofert 2016-12-15  2016-12-23  2016-12-15  
55/B/PZ/2016  Całoroczne utrzymanie drzewostanu na terenie Miasta Gdańsk – 2 zakresy.  otwarcie ofert 2016-12-09  2017-01-18  2017-01-02  
1/A/NF/16  Obsługa kasowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   2016-12-09  2016-12-16  2016-12-09  
59/B/ZP/2016  Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.  otwarcie ofert 2016-12-07  2016-12-15  2017-02-20  
-  Dialog techniczny - "Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska".   2016-12-06  2016-12-12  2016-12-06  
58/B/ZP/2016  Odbiór, przeliczenie, wpłata na konto wpłat zamkniętych.  otwarcie ofert 2016-12-05  2016-12-13  2016-12-05  
-  Przetarg nieograniczony na sprzedaż linii kablowej SN-15 kv reliacji Chełm-Stacja prostownikowa Bojowców   2016-11-24  2016-12-12  2016-11-25  
56/B/FO/2016  Asysta techniczna oprogramowania do ewidencji opłat  otwarcie ofert 2016-11-18  2016-11-30  2016-11-18  
-  Świadczenie usług doradczych w zakresie weryfikacji kosztorysów inwestorskich.   2016-11-10  2016-11-23  2016-11-10  
29/A/ZI/2016  Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących polityki parkingowej miasta Gdańska.   2016-11-04  2016-11-15  2016-11-04  
53/B/NT/2016  Usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowych firmy Dell.  otwarcie ofert 2016-11-02  2016-11-15  2016-11-08  
54/B/NT/2016  Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania.  otwarcie ofert 2016-10-31  2016-11-10  2016-10-31  
28/A/ZI/2016  Tłumaczenie przysięgłe umowy zawartej w ramach programu URBACT III   2016-10-25  2016-10-31  2016-10-25  
52/B/UE/2016  Iluminacja świąteczna  otwarcie ofert 2016-10-18  2016-10-27  2016-10-27  
49/B/UU/2016  Budowa metalowych wygrodzeń ochronnych na drogach Miasta Gdańska  otwarcie ofert 2016-10-17  2016-11-03  2016-10-17  
45/B/UM/2016  Remont dylatacji wiaduktu nad ul. Sienną w ciągu Trasy Sucharskiego w Gdańsku  otwarcie ofert 2016-09-15  2016-09-30  2016-09-19  
44/B/UM/2016  Konserwacja schodów ruchomych zainstalowanych w przejściu podziemnym pod ul. 3 Maja w Gdańsku  otwarcie ofert 2016-09-09  2016-09-20  2016-09-09  
40/B/PC/2016  Oczyszczanie i utrzymanie zimowe dróg oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska  otwarcie ofert 2016-09-09  2016-10-18  2016-09-15  
43/B/PC/2016  Utrzymanie i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska Zakres I, II  otwarcie ofert 2016-09-06  2016-10-07  2016-10-07  
17/A/UN/2016  Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przepompowni wód deszczowych tuneli dla pieszych w Gdańsku.   2016-08-25  2016-08-31  2016-08-25  
13/A/UN/2016  Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przepompowni wód deszczowych tuneli dla pieszych w Gdańsku.   2016-08-08  2016-08-19  2016-08-08  
39/B/UT/2016  Utrzymanie wygrodzeń torowisk i przystanków tramwajowych na terenie miasta Gdańska   2016-07-28  2016-09-08  2016-08-01  
38/B/FK/2016  Usługi wdrożeniowe aplikacji systemu informatycznego - 2 zadania   2016-07-27  2016-08-17  2016-08-11  
37/B/PC/2016  Dostawa koszy ulicznych wraz z montażem.   2016-07-27  2016-08-11  2016-08-08  
35/B/PC/2016  Utrzymanie i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska:Zakres I-V   2016-07-27  2016-08-17  2016-08-02  
34/B/PC/2016  Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Miasta Gdańska - 6 zakresów   2016-07-27  2016-08-29  2016-08-08  
36/B/UU/2016  Montaż barier ruchomych oraz usługi magazynowania.   2016-07-25  2016-08-02  2016-07-27  
29/B/ZA/2016  Wykonanie aktualizacji Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska   2016-07-21  2016-08-30  2016-07-21  
31/B/PC/2016  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska - II Zakresy   2016-07-18  2016-08-04  2016-07-18  
32/B/PC/2016  Utrzymanie i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska – Rejon Śródmieście.   2016-07-18  2016-08-23  2016-07-21  
11/A/UN/2016  Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji oraz propozycji planu remontu przepompowni wód deszczowych tunelu dla pieszych pod ul. Elbląską oraz ul. Łąkową w Gdańsku   2016-07-12  2016-07-22  2016-08-04  
33/B/UM/2016  Remont kładki dla pieszych w Gdańsku.   2016-07-11  2016-07-26  2016-07-11  
-  Dialog techniczny - Usługa Asysty technicznej, modyfikacji i konserwacji oprogramowania, służącego do ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich rozliczania.   2016-07-08  2016-07-15  2016-07-08  
30/B/NA/2016  Remont budynku biurowego „A” przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku - Etap II   2016-07-04  2016-07-19  2016-07-05  
14/A/UE/2016  Modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych w ramach zmian organizacji ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic   2016-06-16  2016-06-28  2016-06-16  
25/B/PZ/2016  Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku - VI Zakresów   2016-06-08  2016-06-30  2016-06-17  
28/B/UM/2016  Remont pontonów stanowiących podpory mostu pontonowego w Gdańsku – Sobieszewie.   2016-06-07  2016-06-20  2016-06-07  
26/B/UU/2016  Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów drogowych.   2016-06-06  2016-07-14  2016-07-18  
24/B/UM/2016  Konserwacja schodów ruchomych zainstalowanych w przejściu podziemnym pod ul. 3 Maja w Gdańsku.   2016-05-23  2016-06-29  2016-05-23  
23/B/UM/2016  Remont kładki dla pieszych w Gdańsku   2016-05-06  2016-05-23  2016-05-06  
20/B/UT/2016  Dostawa i utrzymanie oznakowania przystanków komunikacji miejskiej w Gdańsku   2016-05-05  2016-05-16  2016-05-06  
22/B/NT/2016  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.   2016-04-28  2016-05-10  2016-04-28  
19/B/UU/2016  Remont i utrzymanie dróg na terenie Miasta Gdańska z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych.   2016-04-26  2016-06-01  2016-04-26  
18/B/UU/2016  Remont i utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta Gdańska OBSZAR I – Oliwa, OBSZAR II – Wschód, OBSZAR III – Śródmieście.   2016-04-20  2016-05-30  2016-05-17  
10/A/UM/2016  Przeglądów serwisowych, czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających sprawność działania systemu zwodzenia mostu w Gdańsku Przegalinie.   2016-04-19  2016-04-26  2016-04-19  
8/A/UM/2016  Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.   2016-04-19  2016-05-06  2016-09-20  
3/A/UT/2016  Regulacja i stabilizacja torów tramwajowych podbijarką mechaniczną na al. Zwycięstwa w Gdańsku.   2016-04-19  2016-04-27  2016-04-19  
17/B/PC/2016  Oczyszczanie miejsc przeznaczonych do postoju i parkowania pojazdów oraz wskazanych dróg rowerowych na terenie Miasta Gdańska.   2016-04-11  2016-05-20  2016-04-14  
16/B/NT/2016  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.   2016-04-11  2016-04-20  2016-04-11  
15/B/UT/2016  Utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej i wiat rowerowych w Gdańsku   2016-04-01  2016-05-10  2016-04-01  
7/A/UM/2016  Przeglądów serwisowych, czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających sprawność działania systemu zwodzenia mostu w Gdańsku Przegalinie.   2016-04-01  2016-04-11  2016-04-01  
11/B/ZP/2016  Dostawa systemu poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku   2016-03-30  2016-05-06  2016-04-01  
12/B/UE/2016  Utrzymanie oraz konserwacja urządzeń dźwigowych.   2016-03-30  2016-05-09  2016-04-29  
10/B/UM/2016  Roboty utrzymaniowe obiektów inżynierskich na terenie Miasta Gdańska   2016-03-30  2016-05-05  2016-03-30  
9/B/PC/2016  Utrzymanie ekranów akustycznych i zadaszeń tuneli na terenie Miasta Gdańska w zakresie mycia i usuwania graffiti   2016-03-23  2016-04-04  2016-03-23  
2/A/PC/2016  Zbieranie martwych zwierząt oraz rannych lub chorych ptaków z terenów gminnych miasta Gdańska   2016-03-22  2016-03-31  2016-03-25  
13/B/UM/2016  Przebudowa kładek dla pieszych w Parku Oliwskim w Gdańsku.   2016-03-17  2016-04-01  2016-03-29  
6/A/UM/2016  Zapytanie ofertowe - Przeglądy serwisowe, czynności eksploatacyjne i konserwacja mostu w Przegalinie   2016-03-08  2016-03-23  2016-03-08  
7/B/PC/2016  Sprzątanie i odśnieżanie ulicznej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej Miasta Gdańska - Rejon Południowy.   2016-02-17  2016-03-07  2016-02-17  
8/B/UM/2016  Ochrona mostu nad śluzą południową w Gdańsku Przegalinie oraz jego zwodzenie   2016-02-11  2016-02-23  2016-02-11  
6/B/PC/2016  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - IV Zakresy   2016-02-11  2016-03-04  2016-02-11  
5/B/UE/2016  Obsługa monitoringu i sterowania 40 szafek oświetleniowych w Gdańsku będących własnością Gminy Miasta Gdańska.   2016-02-09  2016-02-17  2016-02-09  
-  Dialog techniczny - Usługa wykonania projektów budowlanych i dokumentacji wykonawczej dla zadań: budowa pięciu EKO-PUNKT-ów (PSZOK-ów) oraz jednego EKO-PUNKT-u wraz z przyległym Centrum Edukacji Ekolo   2016-02-05  2016-02-23  2016-02-05  
3/B/UN/2016  Utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.   2016-01-27  2016-04-01  2016-03-31  
1/B/NA/2016  Dostawa mebli biurowych   2016-01-20  2016-02-11  2016-01-20  
2/B/UN/2016  Ubezpieczenie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku   2016-01-15  2016-02-29  2016-02-17  
64/B/PC/2015  Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.   2016-01-15  2016-01-27  2016-01-22  
22/A/UM/2015  Zapytanie ofertowe na Usługę w zakresie cumowania i ochrony dwóch pontonów mostowych   2015-12-31  2016-01-12  2015-12-31  
60/B/PC/2016  Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska.   2015-12-16  2015-12-24  2015-12-16  
57/B/UE/2015  Obsługa monitoringu oraz ochrona osób i mienia w tunelu PKS w Gdańsku.   2015-12-14  2015-12-29  2015-12-14  
56/B/PC/2015  Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.   2015-12-10  2015-12-18  2015-12-10  
55/B/PC/2015  Usuwanie odpadów komunalnych   2015-12-09  2016-01-18  2015-12-09  
58/B/ZP/2015  Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.   2015-12-08  2015-12-17  2015-12-08  
53/B/NA/2015  Archiwizacja, niszczenie, przechowywanie i obsługa dokumentacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   2015-11-27  2015-12-09  2015-12-03  
54/B/PC/2015  Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska.   2015-11-26  2015-12-04  2015-11-26  
-  Dialog techniczny - Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska.   2015-11-12  2015-11-19  2015-11-12  
49/B/UN/2015  Dostawa mebli biurowych   2015-11-10  2015-11-20  2015-11-10  
16/A/UE/2015  „Modernizacja przyłącza optotelekomunikacyjnego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej w relacji Gdańsk, Wyspiańskiego 9A- Gdańsk - Partyzantów 36 w Gdańsku.”   2015-11-09  2015-11-18  2015-11-09  
47/B/UN/2015  Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Gdańska   2015-10-29  2015-11-09  2015-10-29  
46/B/PC/2015  Dostawa betonowych koszy na śmieci   2015-10-29  2015-11-10  2015-11-05  
44/B/PC/2015  Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska   2015-10-27  2015-11-05  2015-10-28  
40/B/UU/2015  Odpompowywanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych i roztopów z pasów drogowych ulic na terenie Miasta Gdańska.   2015-10-19  2015-10-28  2015-10-19  
37/B/PC/2015  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska – 2 zakresy.   2015-10-19  2015-11-06  2015-10-19  
42/B/PC/2015  Odśnieżanie ścieżek oraz śluz roweowych na terenie Miasta Gdańska   2015-10-12  2015-10-21  2015-10-12  
39/B/NT/2015  Dostawa sprzętu informatycznego.   2015-10-07  2015-11-13  2015-10-07  
41/B/UE/2015  Usługa polegająca na dostawie, remoncie, uruchomieniu, montażu i demontażu, utrzymaniu i przechowaniu elementów iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska   2015-10-05  2015-10-16  2015-10-05  
-  Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego.   2015-10-02  2015-10-09  2015-10-02  
-  Dostawa sprzętu pomiarowego.   2015-10-01  2015-10-08  2015-10-01  
330/A/NA/2015  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych.   2015-09-30  2015-10-07  2015-09-30  
38/B/FK/2015  Usługa wdrożenia systemu informatycznego OTAGO   2015-09-30  2015-10-13  2015-10-06  
35/B/PC/2015  Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska   2015-09-23  2015-10-01  2015-09-23  
36/B/PC/2015  Sprzątanie i odśnieżanie ulicznej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej Miasta Gdańska - Rejon Południowy..   2015-09-18  2015-09-28  2015-09-18  
34/B/PC/2015  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska - 2 Zakresy   2015-09-11  2015-10-01  2015-09-11  
15/A/UE/2015  Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego z dostosowaniem istniejącego budynku stacji transformatorowej i sieci elektroenerget. do nowego układu zasilania dla budynków ZDiZ w Gdańsku   2015-09-08  2015-09-18  2015-09-08  
33/B/PC/2015  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - 4 zakresy.   2015-08-18  2015-09-07  2015-08-18  
32/B/PC/2015  Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Miasta Gdańska - 6 zakresów   2015-08-18  2015-09-07  2015-09-01  
30/B/PC/2015  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska   2015-08-17  2015-09-04  2015-08-28  
25/B/PZ/2015  Całoroczne utrzymanie lasów komunalnych maista Gdańska   2015-08-17  2015-09-22  2015-08-17  
26/B/PZ/2015  Całoroczne utrzymania parków zabytkowych w Gdańsku.   2015-08-11  2015-09-16  2015-08-11  
31/B/UT/2015  Regeneracja nawierzchni stalowej torów tramwajowych   2015-08-11  2015-08-20  2015-08-11  
11/A/UE/2015  Modernizacji sygnalizacji świetlnych   2015-08-03  2015-08-14  2015-08-03  
27/B/UT/2015  Naprawy bieżące torów tramwajowych w Gdańsku.   2015-07-29  2015-08-17  2015-07-29  
28B/NA/2015  Przebudowa i remont budynku biurowego „A” Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36.   2015-07-27  2015-08-13  2015-07-28  
16/A/ZI/2015  Dostawa pomocy dydaktycznych „Miasteczko Drogowe” z akcesoriami i oznakowaniem   2015-07-22  2015-07-30  2015-07-22  
24/B/UU/2015  Remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenie Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku   2015-07-16  2015-07-31  2015-07-28  
22/B/UT/2015  Regeneracja nawierzchni stalowej torów tramwajowych   2015-07-14  2015-07-22  2015-07-14  
9/A/UE/2015  Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego dla budynków ZDiZ Gdańsk   2015-07-08  2015-07-20  2015-07-24  
19/B/UE/2015  Utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego w Gdańsku będącego własnością Gminy Miasta Gdańska.   2015-06-08  2015-06-24  2015-08-18  
20/B/UE/2015  Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic i urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Miasta Gdańska   2015-06-08  2015-07-10  2015-06-17  
19/B/UE/2015  Utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego w Gdańsku będącego własnością Gminy Miasta Gdańska.   2015-06-03  2015-06-24  2015-07-08  
21/B/UC/2015  Usuwanie odpadów   2015-05-27  2015-06-05  2015-05-27  
14/B/UM/2015  Obsługa przez holownik przeprawy promowo - mostowej przez rzekę Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.   2015-05-26  2015-06-10  2015-05-26  
11/B/UZ/2015  Całoroczne utrzymania parków zabytkowych w Gdańsku   2015-05-19  2015-06-25  2015-06-02  
16/B/UC/2015  Usuwanie odpadów   2015-05-14  2015-05-26  2015-05-21  
12/B/UZ/2015  Utrzymanie pomników i obiektów o charakterze pomnikowym na terenie Miasta Gdańska.   2015-05-12  2015-05-20  2015-05-15  
15/B/UM/2015  Remont estakady w ciągu Al. Armii Krajowej nad Al. Gen Sikorskiego w Gdańsku Chełmie   2015-05-04  2015-05-25  2015-05-19  
13/B/NA/2015  Dostawa samochodów osobowych o napędzie elektrycznym.   2015-04-20  2015-04-29  2015-04-20  
10/B/UO/2015  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska - VI Zakresów   2015-04-15  2015-05-28  2015-05-05  
9/B/UM/2015  Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2015r   2015-04-14  2015-04-23  2015-04-14  
7/B/UM/2015  Przebudowa estakady B-5 wraz z żurawiem wieżowym znajdującym się na terenie miasta Gdańska przy ul. Doki 1.   2015-03-10  2015-03-25  2015-03-16  
6/B/UT/2015  Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie miasta Gdańsk.   2015-03-10  2015-04-09  2015-03-10  
1/2015  Dialog techniczny "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Gdańska oraz ich transport do RIPOK   2015-02-26  2015-03-05  2015-02-26  
4/B/UZ/2015  Serwis zestawów zabawowych i rekreacyjnych (siłowni) zamontowanych   2015-02-12  2015-02-20  2015-02-12  
5/B/NI/2015  Budowa tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu.   2015-02-06  2015-02-23  2015-02-06  
2/B/UZ/2015  Flagowanie Miasta Gdańska z okazji świąt państwowych oraz uroczystości miejskich i okolicznościowych.   2015-01-22  2015-01-30  2015-01-23  
116/B/UZ/2014  Wykonanie Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Gdańska na lata 2016 - 2025.   2015-01-16  2015-02-02  2015-01-16  
1/B/UZ/2015  Świadczenie usług związanych z administrowaniem, utrzymaniem i ochroną cmentarzy komunalnych w Gdańsku.   2015-01-14  2015-02-20  2015-01-16  
112/B/UC/2014  Usuwanie nielegalnych wysypisk na terenach Gminy Miasta Gdańska nie posiadających zarządcy   2015-01-05  2015-01-13  2015-01-05  
114/B/UU/2014  Odpompowywanie wód opadowych i z roztopów z pasów drogowych na terenie Gminy Miasta Gdańsk   2014-12-19  2015-01-12  2014-12-19  
115/B/UT/2014  Dialog konkurencyjny: Modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miasta Gdańska na wybranych ciągach ulic w ramach programu SOWA.   2014-12-19  2015-01-16  2015-03-23  
113/B/UU/2014  Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska   2014-12-15  2015-01-09  2014-12-15  
110/B/UU/2014  Pobór opłat za korzystanie z przeprawy promowej Wisłoujście w Gdańsku   2014-12-03  2014-12-11  2014-12-03  
111/B/NI/2014  Rozbudowa budynku biurowego „D” Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36   2014-11-28  2014-12-16  2014-11-28  
105/B/NA/2014  Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie w 100% elektrycznym.   2014-11-27  2014-12-08  2014-11-27  
108/B/NI/2014  Przebudowa ulicy Uczniowskiej w Gdańsku wraz z budową ścieżki rowerowej.   2014-11-26  2015-01-08  2014-12-18  
89/B/ZP/2014  Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Wrzeszcz, Śródmieście i Aniołki w Gdańsku   2014-11-26  2014-12-05  2014-11-26  
104/B/UC/2014  Usuwanie nielegalnych wysypisk na terenach Gminy Miasta Gdańska nie posiadających zarządcy   2014-11-13  2014-11-21  2014-11-13  
102/B/NT/2014  Dostawa sprzętu informatycznego   2014-11-04  2014-11-14  2014-11-04  
2/2014  Dialog techniczny "Dostarczenie, montaż, utrzymanie i zarządzanie terminalami ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Miasta Gdańska z możliwościa pobierania pożytków"   2014-10-22  2014-10-28  2014-10-22  
98/B/UU/2014  Obsługa promowa przeprawy przez Martwa Wislę w Gdańsku.   2014-10-20  2014-11-25  2014-10-20  
101/B/NA/2014  Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku ZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A i ul. Trubadurów 4 wraz z terenami przyległymi.   2014-10-17  2014-10-28  2014-10-21  
99/B/UE/2014  Usługa polegająca na dostawie, rozbudowie, remoncie, uruchomieniu, montażu i demontażu, utrzymaniu i przechowaniu elementów iluminacji świątecznej Gminy Miasta   2014-10-14  2014-10-24  2014-10-14  
97/B/ZP/2014  Dostawa 25 sztuk parkomertów do Strefyy Płatnego Parkowania w Gdańsku   2014-10-09  2014-10-17  2014-10-09  
94/B/UZ/2014  Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminnego - Park Jaśkowy Zakątek przy ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku   2014-10-03  2014-10-27  2014-11-03  
17/A/UE/2014  Budowa sygnalizacji i oświetlenia   2014-10-02  2014-10-10  2014-10-02  
91/B/NI/2014  Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku – etap I.   2014-09-29  2014-10-17  2014-10-21  
90/B/UE/2014  Utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnych i systemu TRISTAR na terenie Gminy Miasta Gdańska   2014-09-29  2014-10-20  2014-10-14  
81/B/NA/2014  Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie w 100% elektrycznym.   2014-09-23  2014-10-03  2014-09-23  
87/B/NI/2014  Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku   2014-09-17  2014-09-29  2014-09-23  
86/B/UZ/2014  Remont Teatru Leśnego zlokalizowanego w Jaśkowym Lesie w Gdańsku - Wrzeszczu   2014-09-11  2014-09-29  2014-09-11  
83/B/NI/2014  Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wąwozu przy zbiorniku retencyjnym „Madalińskiego” w Gdańsku.   2014-08-29  2014-09-16  2014-09-11  
80/B/NI/2014  Budowa oświetlenia iluminacyjnego kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Gdańsku.   2014-08-28  2014-09-12  2014-08-28  
77/B/NT/2014  Dostawa sprzętu informatycznego   2014-08-27  2014-10-03  2014-09-01  
61/B/UC/2014  Odśnieżanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gdańska   2014-08-27  2014-09-10  2014-09-03  
78/B/UU/2014  Remont chodników na ulicach: Bitwy Oliwskiej, Dickmana, Dmowskiego, Jasnej w Gdansku   2014-08-22  2014-09-08  2014-08-22  
69/B/UC/2014  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - 2 zakresy   2014-08-16  2014-09-29  2014-08-21  
72/B/NI/2014  Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Siennej w Gdańsku wraz z wymianą sieci wodociągowej - Etap I   2014-08-13  2014-08-28  2014-08-14  
73/B/UU/2014  Remont fragmentów nawierzchni jezdni ulic: Zawodzie, Mostowa i Żuławska w Gdańsku   2014-08-12  2014-08-27  2014-09-01  
71/B/NI/2014  Remont wejścia na wzgórze Pachołek w Gdańsku - Oliwie.   2014-08-12  2014-08-27  2014-08-13  
74/B/UU/2014  Wykonanie utwardzenia nawierzchni ścieżek wraz z budową oświetlenia   2014-08-12  2014-08-27  2014-08-12  
60/B/UC/2014  UTRZYMANIE ZIMOWE JEZDNI DRÓG GMINNYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA – 6 zakresów   2014-08-12  2014-09-01  2014-09-17  
50/B/UC/2014  Całoroczne sprzątanie oraz utrzymanie zimowe Głównego i Starego Miasta Gdańska.   2014-08-06  2014-09-15  2014-08-06  
68/B/ZI/2014  System Drogowskazowy dla Miasta Gdańska – etap I.   2014-08-05  2014-08-25  2014-08-05  
56/B/UT/2014  Naprawa wygrodzeń torowisk i przystanków tramwajowych na terenie miasta Gdańska.   2014-08-05  2014-09-17  2014-08-05  
58/B/UZ/2014  Przegląd drzewostanu - 2 zakresy   2014-08-01  2014-08-11  2014-08-01  
67/B/NI/2014  Utwardzenie działki budowlanej przy ul. Wolności w Gdańsku wraz z przebudową wjazdu na działkę.   2014-08-01  2014-08-21  2014-08-01  
65/B/NI/2014  Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Trakt Św. Wojciecha na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej w Gdańsku. Etap I – skrzyżowanie z ul. Sandomierską   2014-07-30  2014-08-22  2014-08-28  
55/B/UC/2014  UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG PODSTAWOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA GDAŃSKA   2014-07-28  2014-08-19  2014-07-28  
14/A/UE/2014  Przestawienie słupów oświetleniowych w Gdańsku.   2014-07-23  2014-07-31  2014-07-23  
18/A/UM/2014  Budowa kładki dla pieszych w Parku Oruńskim w Gdańsku.   2014-07-23  2014-07-31  2014-07-24  
62/B/UU/2014  Wykonanie utwardzenia nawierzchni ścieżki wraz z budową oświetlenia   2014-07-17  2014-08-01  2014-07-17  
57/B/NI/2014  Remont wejścia na wzgórze Pachołek w Gdańsku – Oliwie   2014-07-16  2014-08-04  2014-08-13  
59/B/UZ/2014  Rozbudowę części botanicznej Parku Oliwskiego w Gdańsku – Etap I   2014-07-11  2014-07-28  2014-07-11  
37/B/UT/2014  Naprawa nawierzchni tramwajowej na ul. Wita Stwosza   2014-07-11  2014-07-29  2014-07-11  
49/B/NI/2014  Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z trasą Słowackiego   2014-07-08  2014-08-29  2014-08-27  
52/B/NI/2014  Remont nawierzchni jezdni i pobocza ul. Małomiejskiej w Gdańsku.   2014-07-04  2014-07-21  2014-07-04  
54/B/NI/2014  Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zbiorniku retencyjnym nr 4 na Potoku Oliwskim w Gdańsku.   2014-07-04  2014-07-25  2014-07-04  
51/B/NI/2014  Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku. Etap I   2014-07-02  2014-07-23  2014-07-17  
45/B/NT/2014  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, skanerów i faksów.   2014-07-02  2014-07-10  2014-07-04  
47/B/UE/2014  Modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miasta Gdańska na wybranych ciągach ulic w ramach programu SOWA   2014-07-01  2014-08-07  2014-07-22  
3/A/ZA/2014  Ochrona fizyczna – likwidacja nielegalnego handlu - zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro   2014-06-27  2014-07-04  2014-06-27  
48/B/NI/2014  Naprawa nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego wraz z budową oświetlenia fragmentu ul. Smoluchowskiego Gdańsku.   2014-06-23  2014-07-08  2014-06-23  
46/B/NI/2014  Budowa ulicy Zacisze w Gdańsku   2014-06-18  2014-07-08  2014-07-04  
44/B/UZ/2014  Rozbudowa części botanicznej Parku Oliwskiego w Gdańsku - ogród w stylu japońskim   2014-06-13  2014-07-02  2014-06-13  
39/B/NI/2014  Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku. Etap I.   2014-06-12  2014-06-27  2014-06-12  
43/B/UU/2014  Remont fragmentu nawierzchni jezdni i chodników ulic: Paltynowa-Krzemowa w Gdańsku   2014-06-12  2014-07-01  2014-06-25  
41/B/NI/2014  Rewitalizacja jaru przy ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej w Gdańsku   2014-06-10  2014-06-25  2014-06-10  
42/B/NI/2014  Przebudowa nawierzchni Alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. ks. Leona Miszewskiego do ul. Marii Konopnickiej w Gdańsku   2014-06-05  2014-06-23  2014-06-18  
36/B/UC/2014  Usuwanie nielegalnych wysypisk na terenach Gminy Miasta Gdańska nie posiadających zarządcy   2014-05-29  2014-06-06  2014-05-29  
33/B/UT/2014  Utrzymanie oznakowania przystanków komunikacji miejskiej w Gdańsku   2014-05-15  2014-05-23  2014-05-15  
35/B/UC/2014  Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.   2014-05-15  2014-05-27  2014-05-15  
28/B/UM/2014  Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2014r. Zakres I podstawowych, Zakres II szczegółowych   2014-05-12  2014-05-21  2014-06-18  
8/A/UE/2014  Przestawienie słupów   2014-05-05  2014-05-19  2014-05-05  
30/B/UU/2014  Remont fragmentów nawierzchni jezdni ulic: Łódzkiej i Startowej w Gdańsku   2014-04-22  2014-05-08  2014-04-22  
27/B/NI/2014  Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku   2014-04-16  2014-05-08  2014-04-22  
26/B/UC/2014  Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń na terenie Miasta Gdańska   2014-04-14  2014-04-24  2014-04-14  
14/B/UT/2014  Utrzymanie wiat przystankowych komunikacji miejskiej.   2014-03-31  2014-05-07  2014-03-31  
23/B/NI/2014  Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w obszarze Targ Rybny - Pobrzeże Rybackie z zieleńcem - ul. Wartka   2014-03-26  2014-04-15  2014-03-26  
20/B/NA/2014  Dostawa frankownicy i kopertownicy oraz materiałów eksploatacyjnych dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   2014-03-24  2014-04-03  2014-04-09  
19/B/NI/2014  Przebudowa ulicy Jaracza w Gdańsku.   2014-03-21  2014-04-07  2014-03-24  
15/B/NI/2014  Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Otomińskiej i ul. Goplańskiej   2014-03-13  2014-03-31  2014-03-14  
13/B/NI/2014  Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Trakt Św. Wojciecha na odcinku od południowej obwodnicy Gdańska do ul. Ukośnej   2014-03-10  2014-03-28  2014-03-20  
10/B/UM/2014  Remont i wykonanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych schodów ruchomych w przejściu podziemnym pod ul. 3 Maja przy PKS w Gdańsku.   2014-02-28  2014-04-09  2014-02-28  
4/B/NI/2014  Likwidacja zaplecza technicznego w Parku Oliwskim w Gdańsku.   2014-02-17  2014-03-03  2014-02-17  
6/B/UE/2014  Utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego w Gdańsku będącego własnością Gminy Miasta Gdańsk   2014-02-17  2014-02-25  2014-02-24  
1/2014  Dialog techniczny oprawy fotowoltaiczne   2014-02-11  2014-02-17  2014-02-11  
102/B/UU/2013  Pobór opłat za korzystanie z przeprawy promowej Wisłoujście w Gdańsku   2013-11-27  2013-12-06  2013-11-27  
97/B/NA/2013  Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł biurowych na potrzeby Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   2013-11-14  2013-11-22  2013-11-28  
88/B/ZP/2013  Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Wrzeszcz, Śródmieście i Aniołki w Gdańsku.   2013-10-22  2013-10-30  2013-10-22  
94/B/UU/2013  Przebudowa skrzyżowania ulic Wyczółkowskiego - Zakopiańskiej - Paska w Gdańsku   2013-10-17  2013-11-04  2013-10-17  
90/B/NI/2013  Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno_Środowiskowego układu drogowego.   2013-10-07  2013-10-29  2013-10-21  
89/B/NI/2013  Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gdańsku - 3 lokalizacje   2013-10-02  2013-10-17  2013-10-02  
-  Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na AL. Jana Pawła II   2013-10-01  2013-10-10  2013-10-08  
81/B/UZ/2012  Wykonanie ogrodzeń oraz wyposażenie trzech wybiegów dla psów na terenach zieleni miasta Gdańska.   2013-09-19  2013-10-07  2013-09-19  
80/B/UE/2013  Przebudowa sygnalizacji świetlnych:: Zakres I, II, III   2013-09-18  2013-10-03  2013-09-18  
78/B/UU/2013  Wymiana, montaż barier ochronnych stalowych na drogach miasta Gdańska.   2013-09-13  2013-09-30  2013-09-25  
76/B/ZI/2013  Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z elementów prefabrykowanych służących do ograniczenia prędkości pojazdów oraz wprowadzenie organizacji ruchu drogowego ...   2013-09-09  2013-09-24  2013-09-20  
75/B/UU/2013  Remont fragmentów nawierzchni chodników : Pilotów, Skarżyńskiego, Grunwaldzkiej, Trakt Św. Wojciecha, ..   2013-09-05  2013-09-23  2013-09-25  
67/B/UC/2013  Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska.   2013-07-31  2013-09-06  2013-07-31  
60/B/ZI/2013  Zakres I: dostawa i montaż 500 sztuk stojaków rowerowych na terenie administracyjnym Miasta Gdańska. Zakres II: montaż 70 sztuk stojaków rowerowych zakupionych przez Urząd Miasta Gdańska.   2013-07-26  2013-08-08  2013-07-26  
64/B/UM/2013  Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów i elementów powstałych w wyniku demontażu obiektów mostowych.   2013-07-26  2013-08-05  2013-07-26  
14/A/ZI/2013  Dostawa pomocy dydaktycznych "Miasteczko drogowe"   2013-07-25  2013-08-08  2013-07-25  
53/B/UT/2013  Naprawa nawierzchni drogowej peronów tramwajowych w Gdańsku   2013-06-26  2013-07-10  2013-06-26  
57/B/NI/2013  Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku: Świętokrzyska I, Świętokrzyska II, Augustowska   2013-06-26  2013-07-11  2013-06-26  
52/B/NI/2013  Budowa Ściany Pamięci ofiar Hitleryzmu na terenie cmentarza - Pomnika Bohaterów „Zaspa” w Gdańsku.   2013-06-12  2013-06-27  2013-06-12  
43/B/UM/2013  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2013 r. oraz sporządzenie kart obiektów mostowych.   2013-06-06  2013-06-20  2013-06-06  
49/B/UO/2013  Dostawa pojemników na przeterminowane leki   2013-05-29  2013-06-06  2013-06-06  
46/B/NI/2013  Dokumentacja projektowa ul. Stroma   2013-05-24  2013-06-04  2013-06-07  
39/B/NI/2013  Budowa sieci oświetleniowej w ciągu ul. Niepołomickiej w Gdańsku.   2013-05-17  2013-06-05  2013-05-31  
37/B/NI/2013  Przebudowa odcinków ulicy Beethovena i ulicy Powstańców Warszawskich w Gdańsku   2013-05-09  2013-05-24  2013-05-20  
37a/B/NI/2013  Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Jaru Wilanowskiego   2013-05-08  2013-05-17  2013-05-24  
15/A/UE/2013  Remonty - branża elektryczna   2013-04-24  2013-05-06  2013-04-24  
33/B/NI/2013  Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa mostu na Kanale Raduni w ul. Starogardzkiej w Gdańsku"   2013-04-23  2013-05-10  2013-05-06  
30/B/NI/2013  Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie pasa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku.   2013-04-22  2013-05-15  2013-04-24  
23/B/NI/2013  Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy: ZAKRES I - ulicy Kielnieńskiej w Gdańsku , ZAKRES II – ulicy Malczewskiego od ul. Skrajnej do ul. Pohulanka w Gdańsku   2013-04-16  2013-05-09  2013-05-06  
28/B/UC/2013  Usługa rozstawienia toalet przenośnych wraz z serwisem sanitarnym na terenie Miasta Gdańska.   2013-04-12  2013-04-30  2013-05-15  
22/B/NI/2013  Opracowanie dokumentacji projektowej: ZAKRES I - Budowa ulicy Zacisze w Gdańsku wraz z budową oświetlenia i odwodnienia, ZAKRES II - Budowa parkingu przy ul. Giełguda w Gdańsku   2013-04-09  2013-04-19  2013-05-10  
18/B/UC/2013  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska Zakres I, Zakres II   2013-04-02  2013-05-14  2013-04-02  
15/B/NI/2013  Utrzymanie Systemu Informacji Miejskiej w Gdańsku   2013-03-22  2013-04-15  2013-03-22  
7/B/UM/2013  Modernizacja i konserwacja wind i schodów ruchomych zlokalizowanych w przejściu podziemnym pod ulicami Podwale Grodzkie i 3 Maja w Gdańsku.   2013-03-19  2013-04-29  2013-05-29  
17/B/UM/2013  Ochrona mostu nad śluzą południową w Gdańsku przegalinie wraz z usługą zdodzenia   2013-03-19  2013-03-28  2013-04-05  
13/B/ZA/2013  Wykonanie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska - etap XIII   2013-03-15  2013-04-23  2013-04-25  
11/B/UU/2013  REMONT I UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA Z WYŁĄCZENIEM NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH- 5 OBSZARÓW.   2013-03-13  2013-04-22  2013-05-10  
9/B/UZ/2013  Serwis zestawów zabawowych i rekreacyjnych (siłowni) zamontowanych na terenach zieleni miejskiej w Gdańsku.   2013-02-26  2013-03-07  2013-03-14  
3/B NI/2013  Rozbudowa ulicy Sarniej   2013-01-31  2013-02-22  2013-03-01  
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni