Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Strefa Płatnego Parkowania

Parkowanie w sektorach: Główne Miasto, Stare Miasto (Śródmieście) i Wrzeszcz jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00–17.00, 
parkowanie w strefie w Dzielnicy Aniołki (okolice Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00–15.00.
Za parkowanie w soboty, niedziele i święta opłat nie pobiera się.

UWAGA! Parkomaty nie wydają reszty!


Dane do przelewu:

 Nr rachunku w Banku PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427

Adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
80-254 Gdańsk
ul. Partyzantów 36


Menu:

I. Funkcjonowanie strefy
II. Lokalizacja płatnych miejsc parkingowych
III. Opłaty
IV. Reklamacje dotyczące opłat dodatkowych
V. Procedury


 I. Funkcjonowanie strefy

Strefa Płatnego Parkowania w Gdańsku funkcjonuje na mocy Uchwały Nr XXXII/680/2012 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 roku, zmienionej uchwałą nr XLVI/1033/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013 r. i Uchwałą Nr LIII/1213/14 z dn. 29 maja 2014 r. Strefa powstała w celu umożliwienia kierowcom łatwiejszego dostępu do miejsc postojowych poprzez zwiększenie rotacji pojazdów w dzielnicach: Śródmieście, Wrzeszcz i Aniołki.

Parkowanie w sektorach Stare Miasto, Główne Miasto i Wrzeszcz jest płatne od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 17.00, natomiast parkowanie w dzielnicy Aniołki (okolice Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) jest płatne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00. W pozostałe dni i godziny parkowanie w tych sektorach jest bezpłatne.

Na obszarze Głównego Miasta w granicach wyznaczonych ulicami: Ogarna, Pogarbary, Wełniarska,Teatralna, Latarniana, Szeroka oraz korytem rzeki Motława obowiązuje ograniczenie ruchu pojazdów - Strefa Ograniczonej Dostępności (SOD).

 II. Lokalizacja płatnych miejsc parkingowych

Strefa obejmuje wybrane ulice w czterech sektorach Gdańska: 

Główne Miasto - AG

Stare Miasto - AS

Wrzeszcz - AW

Aniołki (rejon Akademii
Medycznej) - BA

Bogusławskiego
Bosmańska
Chlebnicka
Dziana
Garbary
Grobla I
Grobla II
Grobla III
Grobla IV
Grząska
Kaletnicza
Klesza
Kołodziejska
Kotwiczników
Kozia
Kramarska
Krowia
Kuśnierska
Latarniana
Lawendowa
Lektykarska
Ławnicza
Mieszczańska
Minogi
Mokra
Mydlarska
Ogarna
Pachołów
Pańska
Piwna
Pocztowa
Podgarbary
Podwale Przedmiejskie
Pończoszników
Powroźnicza
Przędzalnicza
Różana
Słodowników
Słomiana
Straganiarska
Szeroka
Szewska
Szklary
Szpitalna
Świętego Ducha
Świętojańska
Tandeta
Targ Rybny
Targ Rybny - ulica
Targ Węglowy
Teatralna
Tobiasza
Tokarska
U Furty
Warzywnicza
Węglarska

Wełniarska
Za murami
Zbytki
Złotników

Aksamitna
Bednarska
Bielańska
Browarna
Brygidki
Elżbietańska
Garncarska
Gnilna
Grodzka
Heweliusza
Igielnicka
Karmelicka
Katarzynki
Korzenna
Kowalska
Łagiewniki
Młyńska
Mniszki
Na Piaskach
Olejarna
Osiek
Panieńska
Podbielańska
Podmłyńska
Podwale Staromiejskie
Podzamcze
Profesorska
Rajska

Refektarska
Rybaki Górne
Rycerska

Stajenna
Stolarska
Sukiennicza
Targ Drzewny
Wapiennicza
Wartka
Wielkie Młyny
Zamkowa
Zaułek Św. Bartłomieja

oraz końcowe odcinki ulic krzyżujących się z wyżej wymienionymi ulicami, np. Osiek-Stajenna

Brzozowa
Dmowskiego
Grunwaldzka
Jaśkowa Dolina
Klonowa
Konopnickiej
Pniewskiego
Sienkiewicza
Sobótki
Zator Przytockiego
                   
oraz końcowe odcinki ulic krzyżujących się z tymi drogami, np. de Gaulle'a -al. Grunwaldzka, Matejki-Jaśkowa Dolina.

Dębinki
Skłodowskiej -Curie

oraz końcowe odcinki ulic krzyżujących się z tymi drogami, np. Fahrenhite`a - Dębinki, Hoene Wrońskiego-Dębinki.

III. Rodzaje opłat

1.1 Opłaty jednorazowe w Strefie Płatnego Parkowania. 

Opłaty za parkowanie dokonuje się za pomocą monet w parkomatach ustawianych w pobliżu miejsc postojowych lub za pomocą telefonów komórkowych.

Wysokość opłaty uzależniona jest od czasu parkowania i jest wyliczana według taryfy:

 
do upłynięcia pierwszej godziny

wg stawki
3,00 zł/h

w czasie upływania drugiej godziny

wg stawki
3,60 zł/h

w czasie upływania trzeciej godziny

wg stawki
4,30 zł/h

w czasie upływania czwartej godziny i następnych

wg stawki
3,00 zł/h

Wniesienie opłaty w parkomacie

Po wrzuceniu monety i wciśnięciu przycisku "Akceptuj" urządzenie wydaje bilet potwierdzający dokonanie opłaty oraz informujący o zakresie czasu parkowania. Kierowca ma obowiązek uiścić opłatę niezwłocznie po zaparkowaniu oraz umieścić wydrukowany bilet na podszybiu za przednią szybą wewnątrz samochodu w sposób umożliwiający kontrolę.

Parkomat przyjmuje monety 10-, 20-, 50-groszowe oraz 1-, 2-, 5-złotowe (nie przyjmuje monet okolicznościowych).

Minimalna opłata, jaką przyjmują parkomaty wynosi 10 groszy, umożliwia ona 2-minutowy postój na miejscu parkingowym.

Uwaga!
Parkomaty nie wydają reszty!
Parkomaty nie przyjmują banknotów i kart płatniczych!

 

1.2 Wniesienie opłaty za pomocą telefonów komórkowych

Opłatę za pomocą telefonów komórkowych można wnieść za pośrednictwem niżej wymienionych firm:

(kliknij w logo).

 

 

2. Opłaty abonamentowe i zryczałtowane.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku dysponuje również płatnymi pozwoleniami na parkowanie, które nabyć można w formie opłat abonamentowych i zryczałtowanych.

Poz.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1

Opłata abonamentowa uprawniająca do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w Strefie Płatnego Parkowania w okresie jednego miesiąca (łącznie ze Strefą Ograniczonego Dostępu).

500,00 zł

2

Opłata zryczałtowana mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającym do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie jednego miesiąca.

Dotyczy również Strefy Ograniczonego Dostępu w sektorze AG.

20,00 zł

3

Opłata zryczałtowana mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającym do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie dwunastomiesięcznym (roczna)

Dotyczy również Strefy Ograniczonego Dostępu w sektorze AG.

120,00 zł

4 Opłata należna od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu znajdującym się w budynku położonym na nieruchomości graniczącej z obszarem objętym poborem opłat, uprawniającej do parkowania 1 (jednego) pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 1 (jednego) miesiąca. 150
5 Opłaty należna od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu znajdującym się w budynku położonym na nieruchomości graniczącej z obszarem objętym poborem opłat, uprawniającej do parkowania 1 (jednego) pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 12 (dwunastu) miesięcy. 900
 

Karty opłat z powyższej tabeli można nabyć w Dziale Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 36, lokalizacja na czas remontu: budynek A, pok. 10. Biuro działu, gdzie należy odebrać wyżej wymienione dokumenty oraz Kasa czynne są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.00 do 15.00  oraz w środy w godz. 7.00 do 16.30.
Przy płatności za pomocą przelewu bankowego karta abonamentowa zostaje wydana po wpływie pieniędzy na konto ZDiZ. Informację na temat zaksięgowania wpłaty udziela kasa ZDiZ pod nr telefonu 58 52 44 586.

Informację na temat procedur wydawania kart, opłat abonamentowych i zryczałtowanych znajdują się w dziale "Jak załatwić sprawę".

3. Opłaty za parkowanie osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne posiadające Kartę Parkingową wzoru europejskiego (niebieską) nie płacą za postój jedynie wtedy, gdy parkują pojazdy na miejscach oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. Karty, o których mowa można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 5. W każdym innym przypadku parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych jest płatne zgodnie z obowiązującą taryfą.

Osoby niepełnosprawne posiadające gdański identyfikator "N+" (żółty) nie wnoszą opłat na wszystkich miejscach w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku. Identyfikator, o którym mowa można uzyskać w siedzibie Zarządzie Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36, po uprzednim uzyskaniu adekwatnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez  Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 5.

4. Opłaty dodatkowe

Za brak wniesienia opłaty parkingowej lub za przekroczenie czasu parkowania wyznaczonego na bilecie ZDiZ lub parkowanie w sektorze innym niż wyznaczony lub parkowanie na podstawie karty parkingowej wzoru europejskiego poza zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej stanowiskiem postojowym pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. Opłatę dodatkową należy wnieść w ciągu 14 dni z zastrzeżeniem iż: 2 razy w roku kalendarzowym opłata dodatkowa może być obniżona do 30,- zł w przypadku dokonania wpłaty w tej wysokości w ciągu 7 dni od dnia powstania opłaty dodatkowej. Za dzien uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych do kasy lub na rachunek bankowy zarządu drogi. Uwaga ! W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia jej powstania nie przysługuje możliwość wniesienia reklamacji.

Do kontroli wnoszenia opłat uprawnieni są pracownicy ZDiZ − Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania.

W przypadku stwierdzenia braku należnej opłaty, parkowania ponad wykupiony czas, wyłożenia biletu lub karty abonamentowej/zryczałtowanej w sposób uniemożliwiający kontrolę, parkowania na podstawie opłaty zryczałtowanej mieszkańca w sektorze innym niż opłacony, parkowanie na podstawie europejskiej karty prakingowej poza zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej stanowiskiem postojowym kontroler wystawia dokument zawiadamiający o opłacie dodatkowej i umieszcza go pod wycieraczką pojazdu.

Kontroler nie jest upoważniony do pobierania pieniędzy od parkujących osób.

Kontroler nie jest upoważniony do rozmieniania pieniędzy, którymi można wnieść opłatę parkingową w parkometrach.

Kontroler nie jest upoważniony do pośredniczenia w sprawach reklamacji dot. opłat dodatkowych.

5. Sposób wpłat

Za karty opłat abonamentowych, kart opłat zryczałtowanych, opłaty dodatkowe można zapłacić gotówką albo kartą płatniczą w kasie Zarządu Dróg i Zieleni 
lub za pomocą przelewu na nr rachunek w Banku PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. 
Dane adresowe do przelewu: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36.

UWAGA!

W przypadku wnoszenia opłaty dodatkowej w formie przelewu bankowego
w tytule wpłaty konieczne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru otrzymanego pisma.

 IV. Reklamacje dotyczące opłat dodatkowych

Wszelkie dokumenty związane z reklamacjami dotyczącymi opłat dodatkowych pobieranych za brak uiszczenia opłat parkingowych można składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, lokalizacja na czas remontu: budynek A, pok. 10, tel. 58 34 12 041, fax. 58 34 16 758.

Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje biegu 7-dniowego okresu (od dnia nieopłaconego postoju), w którym można wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30 zł (nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym).

W przypadku uiszczenia w terminie 7 dni opłaty dodatkowej w kwocie 30 zł prawo do wniesienia reklamacji wygasa.

Więcej informacji w menu Procedury Działu Parkowania Reklamacje dotyczące opłat dodatkowych.

V. Procedury spraw (kliknij link poniżej):

  1.        Opłaty za pomocą telefonów komórkowych
  2.        Karta opłaty abonamentowej
  3.        Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca
  4.        Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej
  5.        Reklamacja dotycząca opłaty dodatkowej
  6.        Identyfikator zerowej stawki opłat "N+"  
  7.        Identyfikator GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Zarządzenie Nr 34-14 Prezydenta Miasta Gdańska
Zarządzenie Nr 107-14 Prezydenta Miasta Gdańska
Zarządzenie Nr 915-14 Prezydenta Miasta Gdańska


 

Polecamy:

email: info@zdiz.gda.pl
©2010 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku