Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Jesteś w: Strona Główna ZDiZ
Aktualności

2014-9-12
Specjalne naklejki z prośbą o pomoc skierowaną do mieszkańców miasta w zgłaszaniu awarii wiszą dopiero od kilku dni, a już przynoszą wymierne efekty.

2014-9-11
W poniedziałek (15.09) ruszają roboty związane z poprawą stanu nawierzchni jezdni ul. Siennej w Gdańsku.

2014-9-9
Całkowicie zamknięta zostanie dziś dla ruchu CAŁA ulica Kolonia Anielinki. Sytuacja ma związek z awarią, do której doszło w tym miejscu w ubiegłym tygodniu (3.09).

2014-9-9
Zaczyna się budowa lewoskrętu z al. Havla w al. Armii Krajowej (na wysokości cmentarza Łostowice). 10.09 (środa) Zarząd Dróg i Zieleni przekaże wykonawcy plac budowy.

2014-9-5
3 września 2014 r. doszło do osunięcia skarpy wraz z posadowionym na niej fragmentem drogi drogi przy ul. Kolonia Anielinki. W wyniku tej awarii zniszczona została sieć wodociągowa.

2014-9-4
Ponad dwie trzecie prac skończonych lub na ukończeniu (termin realizacji do ostatniego dnia września), pozostałe – w trakcie procedury przetargowej.

2014-9-3
Zaplanowane na ten rok prace remontowe i budowlane chodników w Gdańsku zbliżają się do fazy końcowej.

2014-8-11
Ponad połowa zadań już zakończona lub w trakcie realizacji (z terminem zakończenia do ostatniego dnia września), pozostałe – w trakcie procedury przetargowej lub chwilę przed jej rozpoczęciem. Tak, na początek sierpnia, wygląda stan realizacji zadań Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w ramach pierwszego w historii Gdańska Budżetu Obywatelskiego.

2014-8-8
WYROK WSA w Gdańsku dotyczący interpretacji podatkowej Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie obowiązku składania przez spółdzielnie mieszkaniowe deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obowiązku ponoszenia opłat z tego tytułu w odniesieniu do lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność

2014-8-7
18 sierpnia wykonawca – firma MTM S.A. z Gdyni przejmie plac budowy i tym samym zacznie się naprawa nawierzchni jezdni i pobocza około kilometrowego odcinka ulicy Małomiejskiej w Gdańsku (odcinek od skrzyżowania z ul. Fieldorfa do skrzyżowania z ul. Ptasią).

2014-8-4
Od 5.08 do 30.10.2014 r. trwać będzie budowa drogi w ciągu ul. Zacisze.

2014-8-4
Chełm, Śródmieście, Olszynka, Siedlce, Kokoszki, Matarnia. To tylko niektóre dzielnice Gdańska, w których już skończyły się albo trwają właśnie zaplanowane na ten rok remonty lub budowy chodników.

2014-7-28
W dniach 29.07-15.10.2014 r. prowadzona będzie przebudowa Al. Grunwaldzkiej przed skrzyżowaniem z ul. Kołobrzeską.
2014-7-23
Kilkaset tysięcy złotych pochłoną przygotowania formalne do zabezpieczenia osuwających się skarp na Biskupiej Górce w Gdańsku.

2014-7-15
W dniach 18.07-18.09 - całkowicie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego będzie odcinek ul. Dmowskiego pod wiaduktem kolejowym.

2014-6-25
Uporządkowana zieleń, wymieniona nawierzchnia istniejącej drogi technologicznej, nowe urządzenia rekreacyjne. Tak, już za trzy miesiące wyglądać ma zachodnia część Jaru Wilanowska.

2014-6-24
Polana z formowanymi azaliami i kształtowanymi sosnami, brama i altana w stylu japońskim, gaj wiśniowy tworzący kwietny obłok oraz kolekcja drzew i krzewów charakterystycznych dla ogrodów Japonii.

  

2014-6-2
Specjalne tablice informacyjne dla mieszkańców.

  

2014-4-30
Targ Węglowy zamknięty dla ruchu pojazdów

  

2014-3-7
Kolejna gdańska ulica wraca do dawnej świetności.

  

2014-2-21
SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne

Polecamy:

email: info@zdiz.gda.pl
©2010 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Powered by ICOR