Nasz profil na Facebook
Dział Utrzymania Zieleni

2. Zgody na pochówki zmarłych na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania


2. Zgody na pochówki zmarłych na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania

 

NAZWA PROCEDURY

Wydawanie zgód na pochówki zmarłych na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie osoby uprawnionej, które powinno zawierać:
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy,
  • imię i nazwisko osoby zmarłej,
  • datę zgonu osoby zmarłej,
  • nazwę cmentarza do pochówku,
  • wskazanie formy pochówku (tradycyjny lub urnowy).
OPŁATA SKARBOWA

Bez opłat.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Po uzyskaniu informacji przez GZDiZ na temat miejsca na pochówek, wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyznaniu miejsca lub braku możliwości zapewnienia miejsca.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609. 

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609. 

DZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ

Dział Utrzymania Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36,

Kontakt z osobą prowadzącą sprawę: 58 52-44-563, budynek B, pok. 3.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

FORMULARZE DO POBRANIA

Brak.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni